Mikk Järv

Mikk Järv
abivallavanem

Tel:  517 0306

E-post:  mikk.jarv@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad:   valla arendustegevus ja strateegiline planeerimine (sh investeeringuprojektid, arengukavad, infotehnoloogia), planeeringud, teenuskeskused, turism

Haridus: kõrgharidus

 

Hegri Narusk

Hegri Narusk
vallamajandusosakonna juhataja

Tel: 730 9888; 512 9072
E-post: hegri.narusk@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: keskkond, teed ja tänavad, kommunaalmajandus
Haridus: kõrgharidus, ökonoomika ja ettevõtlus

Ametijuhend

 

Riina Sirel

Riina Sirel
ehitusspetsialist

Tel: 730 9884; 514 8253
E-post: riina.sirel@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: ehitusalase tegevuse korraldamine 
Hariduskõrgharidus, tööstus- ja tsiviilehitus

Ametijuhend

 

 

Andres Maikov

Andres Maikov
ehitusspetsialist
 

Tel: 7309 895; 504 4039
E-post: andres.maikov@elva.ee
Valdkonnad: ehitusalase tegevuse korraldamine 
Haridus: kõrgharidus, veemajandus

Ametijuhend