Anneli Lepik

Anneli Lepik
sotsiaalnõunik

Telefon: 5616 6000
E-post: anneli.lepik@elva.ee
 

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Kabinet: 102

Valdkonnad: asendushoolduse korraldamine, Elva valla eeatkostel olevate laste suhtes eestkostja kohustuste täitmine volituse piires, lastekaitsealase töö koordineerimine, sotsiaalteenuste koordineerimine lastele ja peredele.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteadused, sotsiaaltöötaja tase 6 kvalifikatsioon
Ametijuhend

 


Anneli Lepik

Kerli Liivar
lastekaitsespetsialist (Elva linn)

Telefon: 527 0561
E-post:  kerli.liivar@elva.ee

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega
Kesk 32, Elva linn, Elva vald. Muul ajal eelneval kokkuleppel.
Kabinet: 106

Piirkond: Elva linn

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Haridus: 
Ametijuhend

   

 


Jessica Kaur

lastekaitsespetsialist (Elva linn, Palupera, Käärdi, Uderna, Hellenurme, Kirepi, Kalme, Käo)

Telefon: 5381 8871
E-post: jessica.kaur@elva.ee
 

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega
Kesk 32, Elva linn, Elva vald 
muul ajal eelneval kokkuleppel
Kabinet: 105

Piirkond: Elva linn

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon
Ametijuhend

 

 


Hille Deede

Hille Deede
lastekaitsespetsialist (Konguta, Rannu ja Puhja piirkond)

Telefon: 5919 1693
E-post: hille.deede@elva.ee
 

Vastuvõtt: Puhja teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Piirkond: Konguta ja Puhja piirkond ning Rannu piirkonna Järveküla, Neemisküla, Sangla, Väike-Rakke, Suure-Rakke ja Verevi külad. 

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö, sotsiaaltöötaja tase 6 kvalifikatsioon
Ametijuhend

 


Laura Kuusk

lastekaitsespetsialist (Rannu ja Rõngu piirkond)

Telefon: 505 1707

E-post: laura.kuusk@elva.ee 

Vastuvõtt: Rannu teenuskeskuses (Elva tee 7, Rannu alevik) ja Rõngu teenuskeskuses (Valga mnt 9/1, Rõngu alevik) etteregistreerimisega

 

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

 

Piirkond: Rannu ja Rõngu piirkond 

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon

Ametijuhend