Mikk Järv

Mikk Järv
abivallavanem

Tel:  517 0306

E-post:  mikk.jarv@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad:   valla arendustegevus ja strateegiline planeerimine (sh investeeringuprojektid, arengukavad, infotehnoloogia), planeeringud, teenuskeskused, turism

Haridus: kõrgharidus

 

Kertu Vuks

Kertu Vuks
arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

Tel: 581 37086
E-post:  kertu.vuks@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: arengu-ja planeeringuosakonna töö juhtimine. Koostöövõrgustikud. Strteegiliste dokumentite väljatöötamine. E-teenuste arendamine. Koostöö ettevõtlusorganisatsioonide, kov-ide ja teadusasutustega. Turismimajandus.

Haridus: kõrgharidus

Ametijuhend

 

Jaanika Saar

Jaanika Saar
vallaarhitekt

Tel: 5348 1114

E-post:  jaanika.saar@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: valla planeeringukontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuuri ja kujunduse põhiprintsiipide väljatöötamist ning planeerimisalase tegevuse koordineerimine.

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 

 

Maarika Uprus

Maarika Uprus
planeeringuspetsialist

Tel:  730 9897, 5271860

E-post:  maarika.uprus@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad:  valla ruumilise planeerimise korraldamine ning koostatud planeeringute nõuetele vastavuse kontrollimine. Detailplaneeringud.

Haridus: kõrgharidus

Ametijuhend

 

Kayvo Kroon

Kayvo Kroon
infotehnoloogianõunik

Tel: 731 0151

E-post:  kayvo.kroon@elva.ee
Valdkonnad: IT-teenuste arendamine ja nõustamine. Haldusala e-teenuste, infosüsteemide  ja andmebaaside arendamine.

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 

Allan Allik

Allan Allik
arendusspetsialist

Tel:  5669 4684

E-post:  allan.allik@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald

Kabinet: 214

Valdkonnad: välisvahendid, arendusprojektid, seire ja analüüsid, majandus- ja ettevõtlusalane koostöö

Haridus: kõrgharidus, inimgeograafia ja regionaalplaneerimine 
Ametijuhend