Marika Saar

Marika Saar
abivallavanem

Telefon:  5227013
E-post:  marika.saar@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö.

Haridus: kõrgharidus

 


Milvi Sepp

Milvi Sepp
sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja

Telefon: 515 4872
E-post: milvi.sepp@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Kabinet: 104

Valdkonnad: sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine, osakonna töö koordineerimine ja juhtimine.

Haridus: kõrgharidus, rakenduslik sotsiaaltöö

Ametijuhend

 


Alo Rebane

Alo Rebane
sotsiaalnõunik

Telefon: 520 7869
E-post:  alo.rebane@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega
Kabinet: 103


Valdkonnadeestkostega seotud küsimused, eluruumi tagamise, isikliku abistaja, võlanõustamis-  ja järelhooldusteenuse korraldamine,
"Puuetega inimeste füüsiline eluaseme kohandamine" projektijuht.

Hariduskõrgharidus, sotsiaaltöö 
Ametijuhend

 

 


Anneli Lepik

Anneli Lepik
sotsiaalnõunik

Telefon: 56166000
E-post: anneli.lepik@elva.ee
 

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Kabinet: 102

Valdkonnad: asendushoolduse korraldamine, Elva valla eeatkostel olevate laste suhtes eestkostja kohustuste täitmine volituse piires, lastekaitsealase töö koordineerimine, sotsiaalteenuste koordineerimine lastele ja peredele.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteadused, sotsiaaltöötaja tase 6 kvalifikatsioon
Ametijuhend

 


Karmen Paavel
ennetustööspetsialist

Telefon:  53019106 
E-post:  karmen.paavel@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Kabinet: 102

Valdkonnad:  tervisedenduse ning ennetustöö korraldamine ja koordineerimine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteaduste magister 

Ametijuhend

 


Rutt Hanni
sotsiaalnõunik

Telefon: 517 0385
E-post: rutt.hanni@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Kabinet: 103

Valdkonnad: koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamise koordineerimine, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse ja päevakeskuste töö korraldamine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon
Ametijuhend

 


Eve Jõgi

Eve Jõgi
lastekaitsespetsialist (Elva linn)

Telefon: 730 9889; 5270561
E-post:  eve.jogi@elva.ee

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega
Kesk 32, Elva linn, Elva vald. Muul ajal eelneval kokkuleppel.
Kabinet: 106

Piirkond: Elva linn

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöötaja tase 6 kvalifikatsioon
Ametijuhend

   

 


Laura Kuusk
lastekaitsespetsialist (Elva linn, Palupera, Käärdi, Uderna, Hellenurme, Kirepi, Kalme, Käo)

Telefon: 730 9894; 53818871
E-post: laura.kuusk@elva.ee 

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega
Kesk 32, Elva linn, Elva vald 
muul ajal eelneval kokkuleppel
Kabinet: 105

Piirkond: Elva linn

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon

Ametijuhend

   

 


Janeli Nielson
lastekaitsespetsialist (Rannu ja Rõngu piirkond)

Telefon: 5051707
E-post: janeli.nielson@elva.ee
 

Vastuvõtt: Rannu teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 7, Rannu alevik

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Piirkond: Rannu ja Rõngu piirkond 

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 

 


Hille Deede

Hille Deede
lastekaitsespetsialist (Konguta, Rannu ja Puhja piirkond)

Telefon: 591 916 93
E-post: hille.deede@elva.ee
 

Vastuvõtt: Puhja teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Vastuvõtt: Konguta teenuskeskuses etteregistreerimisega

Tarekese, Annikoru küla, Elva vald

Muul ajal eelneval kokkuleppel.

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Piirkond: Konguta ja Puhja piirkond ning Rannu piirkonna Järveküla, Neemisküla, Sangla, Väike-Rakke, Suure-Rakke ja Verevi külad. 

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö, sotsiaaltöötaja tase 6 kvalifikatsioon
Ametijuhend

 


Elo Kasetalu
sotsiaaltööspetsialist (Elva linn ja Konguta piirkond)

Telefon: 731 4435; 523 9389 
E-post:  elo.kasetalu@elva.ee

Vastuvõtt: Konguta teenuskeskuses etteregistreerimisega

Tarekese, Annikoru küla, Elva vald

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega

Kesk 32, Elva, Elva vald

Valdkonnad:  sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus 
Ametijuhend   

 


Ene Sõber

Ene Sõber
sotsiaaltööspetsialist (Rõngu piirkond)

Telefon: 731 4484, 513 9352 
E-post:  ene.sober@elva.ee


Vastuvõtt: Rõngu teenuskeskuses etteregistreerimisega

Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald


Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Sirje Erm

Sirje Erm
sotsiaaltööspetsialist (Rannu piirkond)

Telefon: 7 311 904; 525 3370
E-post:  sirje.erm@elva.ee

Vastuvõtt: Rannu teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 7, Rannu alevik

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine, sünni- ja matusetoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Katrina Mets
sotsiaaltööspetsialist (Elva, Palupera piirkond)

Telefon: 5381 6336 
E-post: katrina.mets@elva.ee

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega
Kesk 32, Elva linn, Elva vald 

Vastuvõtt: Palupera teenuskeskuses etteregistreerimisega
Hellenurme küla, Elva vald

Kabinet: 107

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 

 

Sirje Tali
sotsiaaltööspetsialist (Puhja piirkond)

Telefon: 7300 646; 525 6212
E-post: sirje.tali@elva.ee

Vastuvõtt: Puhja teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Valdkonnad:  sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteadused
Ametijuhend