Kuidas taotleda projektitoetust?

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord on leitav siit. Uus taotlusvorm on hetkel kinnitamisel, seni saab taotluse esitada vanal Elva linna vormil, mis on leitav siit. Seejärel saab (digi)allkirjastatud taotluse saata e-posti teel või tuua vallavalitsusse kohapeale.

 

Mida tuleks silmas pidada avalikku üritust korraldades?

Elva vallas kehtib alates 28. maist 2018 "Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Elva vallas", kus on kirjeldatud tingimused, mille puhul tuleb vallavalitsuselt taotleda avaliku ürituse korraldamise luba.