Aktuaalset ja põhjalikku infot Elva valla turismi kohta leiab aadressilt: http://matkakeskus.elva.ee/

Telkimisest Elva linnas

Verevi järv koos oma rannaalaga kuulub Elva-Peedu metsapargi kaitsealale. Elva maasikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskirja § 5 lg 2 järgi on telkimine ja lõkke tegemine kaitsealal lubatud kohtades, mis on kaitseala valitseja nõusolekul selleks ette valmistatud ja tähistatud, ning maaomaniku nõusolekul põllu- ja metsatöödel, kraavide hooldustöödel või õuemaal. Hetkel ei ole Verevi rannas ühtegi telkimiseks ettenähtud kohta, seega pole seal telkimine lubatud!

Elva linna heakorraeeskiri § 8 lg 6 põhjal on heakorra nõuete täitmiseks on keelatud telkida ja/või ööbida haljasaladel, parkides ja mujal selleks mitteettenähtud kohas. Lähim avalik telkimisplats asub Verevi motellis: https://www.puhkaeestis.ee/et/verevi-motell

Näitan: 0 tulemust.