Elva valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2019–2022

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kinnitamine – jõustus 01.01.2019

Esmaspäeval, 1. oktoobril kinnitas Elva vallavolikogu valla arengukava aastateks 2019-2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2019-2022. Järgneva kuue aasta olulisteks väljakutseteks on atraktiivse elukeskkonna loomine, elanike juurdekasv, looduslike eelduste ja soodsa asendi ärakasutamine turismi- ja puhkemajanduse arendamiseks ning töökohtade loomine ja hoidmine kogu vallas.

Elva valla eelarvestrateegia kavandatud investeeringute maht aastateks 2018-2022 on 26,3 miljonit eurot. Investeeringutest planeeritakse laenu arvelt ellu viia 16,2 miljonit eurot ehk 61,7%. Suurimad investeeringuobjektid järgnevatel aastatel: Elva linnasüdame kaasajastamine, Elva jäätmejaama rajamine, Elva spordihoone ehitus, Puhja ja Rannu kooli ning Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava õppehoone kaasajastamine, Kentsi paisjärve arendamine, Rõngu kogukonnakeskuse ehitus, Käärdi lasteaia ehitus ning erinevad investeeringud teedesse ja tänavatesse.

 

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022

Lisa 1.

Lisa 2.

Lisa 3.

Lisa 4.

Lisa 5.

Lisa 6.

Lisa 7.

Lisa 8.