Elva valla arengukava 2020–2025 ja eelarvestrateegia 2019–2022

Elva valla arengukava 2020-2025 ja eelarvestrateegia 2020-2024 kinnitamine – jõustus 20.11.2020

 Elva vallavolikogu kehtestas novembris 2020  valla arengukava aastateks 2020-2025 ja eelarvestrateegia aastateks 2020-2024.

Elva valla  väljakutseteks järgnevatel aastatel on atraktiivse elukeskkonna loomine, elanike juurdekasv, looduslike eelduste ja soodsa asendi ärakasutamine turismi- ja puhkemajanduse arendamiseks ning töökohtade loomine ja hoidmine kogu vallas.

Suurimad investeeringuobjektid järgnevatel aastatel:  Elva jäätmejaama rajamine,  Rannu kooli ning Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava õppehoone kaasajastamine, Kentsi paisjärve arendamine, Rõngu kogukonnakeskuse ehitus ning erinevad investeeringud teedesse ja tänavatesse.

 

Arengukava ja eelarvestrateegia lisad on leitavad siit: 

Lisa 1.

Lisa 2.

Lisa 3.

Lisa 4.

Lisa 5.

Lisa 6.

Lisa 7.

Lisa 8.