Kaasava eelarve raames valminud objektid 2019-2022

Kaasava eelarve raames on valminud objektid aastate lõikes nähtavad:

2019

2020

2021

2022

2023