ELVA VALLA KINNISTUTE MÜÜK OKSJONIL

9/25/23

Elva Vallavalitsus müüb oksjonikeskkonnas https://www.varakeskus.ee/  järgnevad kinnistud:

 • Korteriomandi Rõngu alevikus, Aia tn 1 (registriosa nr 1752104, katastritunnus 69402:002:0321, 100% elamumaa, eriomand/korter nr 7 elamus (EHR 104032313), 491/10377 mõttelist osa kinnisasjast,  2577 m². I korrusel asuv 2-toaline korter, 49,1 m², keskküte, elekter, vesi- ja kanalisatsioon, võlgnevus puudub. Tegus korteriühistu. Müügihinna algsuurus 35 000 eurot ja pakkumise samm 500 eurot. Osaleda saavad vaid füüsilised isikud.

      Müügilink: https://www.varakeskus.ee/korterid-elva-vald-tartu-maakond-aia-tn-1-7-korteriomand

 • Korteriomand Ulila alevikus, Kesk tn 4, (registriosa nr 3627504, katastritunnus 60502:003:0085, 100% elamumaa, eriomand/mitteeluruum nr 5 elamus (EHR 104034834), 1187/3090 mõttelist osa kinnisasjast,  2126 m². Terve I korrus, 2 sissepääsuga, siiani mitteeluruum, 118,7 m², ahjuküte + elekter, vesi- ja kanalisatsioon, võlgnevus puudub. Tegus korteriühistu. Müügihinna algsuurus 60 000 eurot ja pakkumise sammu 500 eurot.

      Müügilink: https://www.varakeskus.ee/korterid-elva-vald-tartu-maakond-kesk-tn-4-ulila

 • Korteriomand Kirepi külas, Raudteemaja, (registriosa nr 22841750, katastritunnus 69403:002:0098, 100% elamumaa, eriomand/korter nr 3 elamus (EHR 104027947), 281/1110 mõttelist osa kinnisasjast,  4563 m². I korrusel asuv 1-toaline korter, 28,1 m², ahjuküte, elektri-, vee-, kanalilahendused puuduvad. Amortiseerunud, korteriühistu ei tegutse. Müügihinna algsuurus 300 eurot ja pakkumise samm 100 eurot.

     Müügilink:  https://www.varakeskus.ee/korterid-elva-vald-tartu-maakond-raudteemaja-korteriomand

 • Elva linnas, Arbimäe tn 11 (registriosa nr 4435504, katastritunnus 17002:005:0041, 100% tootmismaa, 3821 m²). Kinnistul asunud puurkaev on tamponeeritud. Elva valla koostatavas üldplaneeringus on kinnistu perspektiivne väikeelamumaa. Elektriliitumine puudub. Müügihinna algsuurus 100 000 eurot ja pakkumise samm 500 eurot.

      Müügilink: https://www.varakeskus.ee/krundid-elva-vald-tartu-maakond-arbime-tn-11-kinnistu

 • Härjanurme külas, Kulli (registriosa nr 21328550, katastritunnus 17101:001:1232, 80% üldkasutatav maa ja 20% elamumaa, 2,97 ha). Kinnistul asub pärandkultuuriobjekt, endine Antiku saekaater, maakivikelder jm. Kinnistu asub arheoloogiatundlikul alal, ehitustegevuse vms korral tuleb kaasata Muinsuskaitseamet ja tegevused kooskõlastada. Elektriliitumine puudub. Müügihinna algsuurus 40 000 eurot ja pakkumise samm 500 eurot.

Müügilink: https://www.varakeskus.ee/krundid-elva-vald-tartu-maakond-kulli-kinnistu

 • Lapetukme külas, Teeveere (registriosa nr 15015050, katastritunnus 17101:001:0453, 100% üldkasutatav maa, 3683 m²).  Kinnistul asuvad kaks tamponeerimata puurkaevu, seega veehaarde sanitaarkaitseala. Elektriliitumine puudub. Müügihinna algsuurus 8 000 eurot ja pakkumise samm 100 eurot.

      Müügilink: https://www.varakeskus.ee/krundid-elva-vald-tartu-maakond-teeveere-kinnistu

 • Elva linnas, J. Kärneri tn 12a (registriosa nr 2552104, katastritunnus 17008:004:0021, 100% tootmismaa, 2560 m²). Kinnistul asub väike elamu (pigem kuur) ja puurkaev varisemisohtliku hoonega. Puurkaev on tamponeerimata, puuraugu seisukorda uuritud pole. Võimalus maasoojuspuurauguks ümberehitus, mille projekt on huvi korral uue omaniku koostada. Kinnistul on võimalus liituda linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooniga. Kuid osjale on anda vajadusel ka hoonete lammutusprojekt. Elva valla koostatavas üldplaneeringus on kinnistu perspektiivne väikeelamumaa. Elektriliitumine puudub. Müügihinna algsuurus 100 000 eurot ja pakkumise samm 500 eurot.

Müügilink: https://www.varakeskus.ee/krundid-elva-vald-tartu-maakond-j-krneri-tn-12a

 • Metsalaane külas, Pumbajaama (registriosa nr 12732950, katastritunnus 17101:001:0207, 100% tootmismaa, 1350 m²). Kasutuseta puurkaevu maa-ala, olemas 20A liitumisühendus. Üldplaneeringus juhtotstarve tehnoehitise maa, st ehitusõigus ainult tehnohoone või rajatise püstitamiseks. Müügihinna algsuurus 5 000 eurot ja pakkumise samm 100 eurot.

Müügilink: https://www.varakeskus.ee/krundid-elva-vald-tartu-maakond-pumbajaama-kinnistu

 • Rämsi külas, Keskuse tee 2a (registriosa nr 15705050, katastritunnus 17101:001:0565, 100% elamumaa, 904 m²). Juurdepääs kinnistule on tagatud vallale kuuluva Rämsi tee kaudu, üle riigimaa Küla-Rotka katastriüksuse. Elektriliitumine puudub. Müügihinna algsuurus 3 000 eurot ja pakkumise samm 100 eurot.

Müügilink: https://www.varakeskus.ee/krundid-elva-vald-tartu-maakond-keskuse-tee-2a

 • Teilma külas, Truusa (registriosa nr 21352050, katastritunnus 17101:001:1094, 90% üldkasutatav maa ja 10% veekogude maa, 7,38 ha). Kinnistul asub tiik ja maaparandusrajatised. Kinnistu asub arheoloogiatundlikul alal, ehitustegevuse vms korral tuleb kaasata Muinsuskaitseamet ja tegevused kooskõlastada. Elektriliitumine puudub. Müügihinna algsuurus 50 000 eurot ja pakkumise samm 500 eurot.

Müügilink: https://www.varakeskus.ee/krundid-elva-vald-tartu-maakond-truusa-kinnistu

 • Rämsi külas, Põllumäe tee 4 (registriosa nr 21327950, katastritunnus 17101:001:1143, 100% jäätmehoidla maa, 2,55 ha). Elektriliitumine puudub. Müügihinna algsuurus 20 000 eurot ja pakkumise samm 100 eurot.

Müügilink: https://www.varakeskus.ee/krundid-elva-vald-tartu-maakond-pllume-tee-4-kinnistu

 • Teedla külas, Nurga (registriosa nr 20991250, katastritunnus 17101:001:0897, 100% maatulundusmaa, 2119 m²). Elektriliitumine puudub. Müügihinna algsuurus 5 000 eurot ja pakkumise samm 100 eurot.

Müügilink: https://www.varakeskus.ee/krundid-elva-vald-tartu-maakond-nurga-kinnistu

Oksjonite ja müügilepingu tingimustega saab tutvuda oksjonikeskkonnas. Oksjonikeskkond on kõigil müükidel avatud 25.septembrist 25.oktoobrini ja lõpevad 25.oktoobril kell 11. Info on ka portaalis https://www.kv.ee/ , https://www.city24.ee/  , https://kinnisvara24.ee/  ning Facebookis.

Info tel: 53020888 või terje.korss@elva.ee .

 

Author: TERJE KORSS