Elva vallas toimub hääletamine kuues valimisjaoskonnas. Valimisjaoskonnad on kinnitatud Elva Vallavalitsuse 24.08.2021 määrusega nr 9 "Valimisjaoskondade moodustamine".

Lisainfo: valimiskomisjoni esimees Salle Ritso (tel 515 6652, salle.ritso@elva.ee)
 

Valimisjaoskond nr 1

Asukoht: Elva kultuurikeskus (Kesk tn 30, Elva linn, Elva vald). Sissepääs võimalik ratastooli ja lapsevankriga. Kontakt: 54301349.

 • Eelhääletamine toimub 11.-16. oktoober kell 12-20
 • Valimispäeval (17. oktoober) toimub hääletamine kell 9-20
 • 11.-14. oktoober saab jaoskonnas hääletada ka valija, kelle elukoht asub väljaspool Elva valda
 • 11.-14. oktoober korraldab jaoskond asukohas (Elva vallas asuv haigla, ööpäevane hoolekandeasutus) hääletamist kell 9-20
 • 15.-17. oktoober korraldab jaoskond kodus hääletamist kell 9-20


Valimisjaoskond nr 2 

Asukoht: Konguta rahvamaja (Kultuuri, Annikoru küla, Elva vald). Sissepääs võimalik ratastooli ja lapsevankriga. Kontakt: 54301350.

 • Eelhääletamine toimub 15.-16. oktoober kell 12-20
 • Valimispäeval (17. oktoober) toimub hääletamine kell 9-20
 • 15.-17. oktoober korraldab jaoskond kodus hääletamist kell 9-20
   

Valimisjaoskond nr 3

Asukoht: Palupera teenuskeskus (Vallamaja, Hellenurme küla, Elva vald). Sissepääsu juures asub trepp. Vajadusel abistab sisenemisel valimisjaoskond. Kontakt: 54301351.

 • Eelhääletamine toimub 15.-16. oktoober kell 12-20
 • Valimispäeval (17. oktoober) toimub hääletamine kell 9-20
   

Valimisjaoskond nr 4

Asukoht: Puhja noortekeskus (Viljandi tee 28/2, Puhja alevik, Elva vald). Sissepääs võimalik ratastooli ja lapsevankriga. Kontakt: 54301352.

 • Eelhääletamine toimub 15.-16. oktoober kell 12-20
 • Valimispäeval (17. oktoober) toimub hääletamine kell 9-20
   

Valimisjaoskond nr 5

Asukoht: Rannu päevakeskus (Elva tee 3, Rannu alevik, Elva vald). Sissepääs võimalik ratastooli ja lapsevankriga. Kontakt: 54301353.

 • Eelhääletamine toimub 15.-16. oktoober kell 12-20
 • Valimispäeval (17. oktoober) toimub hääletamine kell 9-20
   

Valimisjaoskond nr 6

Asukoht: Rõngu rahvamaja (Valga mnt 12, Rõngu alevik, Elva vald). Sissepääs võimalik ratastooli ja lapsevankriga. Kontakt: 54301354.

 • Eelhääletamine toimub 15.-16. oktoober kell 12-20
 • Valimispäeval (17. oktoober) toimub hääletamine kell 9-20