Vaimse tervise toetamine

Sotsiaalministeerium rahuldas augustis Elva valla taotluse vaimse tervise teenustoetuse saamiseks. Tegevused viib Elva Vallavalitsus ellu koostöö Sihtasutusega Elva Laste- ja Perekeskus. Septembrist kuni aasta lõpuni on Elva valla kodanikel võimalus saada tasuta pereteraapiat, leinanõustamist, hingehoiu teenust ning kriisinõustamist. Lisaks saavad valla erinevates piirkondades toimuma eakate, lapsevanemate ning noorte vestlusringid.
 
Leinanõustamine on mõeldud inimestele, kes tunnevad kaotusvalu ja vajavad tuge, et sellega toime tulla. Lein on täiesti loomulik reaktsioon lähedase, tuttava, lemmiklooma surma korral, aga ka suhte purunemise või mõne muu suure kaotuse puhul. Leinanõustaja juurde pöördumisel pole oluline see, kui kaua on kaotusvalu põhjustanud sündmusest aega möödas. Kui tunned, et Sa vajad oma kaotusvaluga toimetulemisel abi, siis kontakteeru Marko Tiirmaaga telefonil 5185 305 või marko.tiirmaa@elva.ee
 
Pereteraapia on üks psühhoteraapia vorme, mille keskmes on suhteprobleemide lahendamine perekonnas. Enamasti on tegu elukaaslaste vaheliste probleemidega, kuid konflikte võivad põhjustada ka teised lähemasse või kaugemasse pereringi kuuluvad isikud.  Pereteraapia sobib ka pere toetamiseks juhtudel, kui peres on psüühikahäirega inimene. Kui Sul on tunne, et pereterapeut saab teie pere suhteid toetada, siis palun võta ühendust SA Elva Laste-. ja Perekeskuse nõustamis- ja rehabilitatsioonikeskusega telefonil 5749 5499 või e-posti teel pereteenused@elva.ee 
Nõustamised viib läbi pereterapeut Kristina Timmusk
 
Hingehoidja on teoloogilise haridusega inimene, kes on saanud spetsiaalse ettevalmistuse, et toetada inimest tema rasketel hetkedel (nt kriis, haigus, lein). Hingehoidja ülesanne on toetada inimest, et mõista ning mõtestada oma praegust seisundit ning edasisi võimalusi kliendile sobivas vormis ja rütmis. Hingehoidliku vestluse vundamendiks on vaikimiskohustus ja konfidentsiaalsus. Kui tunned, et hingehoidja saab Sind toetada, siis võta ühendust Marko Tiirmaaga 5185 305 või marko.tiirmaa@elva.ee
 
Kriisinõustamine on mõeldud inimese või grupi toetamiseks, kes on elanud läbi traumaatilise sündmuse, mille tagajärgedega inimene ise toime ei tule. Kriisiks võib olla lähedase kaotamine, raske haigus, kuriteo ohvriks langemine, suurõnnetuse üleelamine ja muud traumaatilised sündmused. Kriisinõustamise eesmärgiks on toetada inimese hakkamasaamist igapäevaelus. Elva valla kriisinõustaja on Marko Tiirmaaga 5185 305 või marko.tiirmaa@elva.ee.
 
Lisainformatsioon karmen.paavel@elva.ee