Kaasav eelarve 2023

10/6/22

Kaasava eelarve rahvahääletus stardib 17.10.2022

Elva valla kaasava eelarve ideekorje raames laekus 8 ideed, millest rahvahääletusele pääses 6. 

Rahvahääletusele pääsenud ideed:

Rahvahääletus toimub VOLIS keskkonna vahendusel 17.-23. oktoober 2022. Hääletada saab ka teenuskeskustes. 

Hääletusest saavad osa võtta kõik vähemalt 16-aastased Elva valla elanikuks registreeritud inimesed. 

Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 € väärtuses. Tingimus on, et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Tutvu ideedega lähemalt Elva valla raadios →

 

Lisainfo:
Kertu Vuks
kertu.vuks@elva.ee

 

 

Elva kaasava eelarve ideekorje raames laekus 8 ideed. 

Tänavuse kaasava eelarve raames laekus 8 ideed: 


Kõik laekunud ettepanekud vaatab üle sõelumiskomisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse, volikogu ja piirkonnakogude ning piirkondade esindajad. Komisjoni eesmärk on hinnata ettepanekuid järgmistest kriteeriumitest lähtudes:

1) vajalikkus ja olulisus kogukonnale;
2) ettepaneku realiseerimisest kasu saajate arv;
3) kestlikkus.

Sõelumiskomisjon selgitab välja ja avaldab järjest ettepanekud, mis saadetakse rahvahääletusele.  Rahvahääletus toimub 17.-23.oktoobril 2022 VOLIS keskkonna vahendusel.
 

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee

 

 

Elva valla kaasav eelarve ootab lennukaid mõtteid

Elva valla kaasavasse eelarvesse saab taas igaüks esitada oma ettepanekuid 1.–15. septembrini 2022 VOLIS keskkonna kaudu või saates need e-aadressile elva@elva.ee.

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud 45 000 eurot, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepanekute vahel. 

Idee esitamisel peab lähtuma sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Oluline on meeles pidada, et objekt peab pärast valmimist kuuluma valla omandisse. Kõik esitatud ettepanekud avaldatakse Elva valla veebilehel.

 

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) ettepaneku hinnangulist maksumust;

6) kinnistuomaniku kirjalikku nõusolekut sudvalduse seadmiseks, kui kaasava eelarve objekt ehitatakse maale, mis ei ole valla omandis; 

7) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada).

Elva valla kaasava eelarve menetlemise korraga saab tutvuda siin.

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee

 

 

Elva valla kaasava eelarve menetlemise kord ootab tagasisidet

7/6/21

Elva valla kaasava eelarve menetlemise kord on avalikul konsultatsioonil kuni 25. juulini.

Määrus reguleerib Elva valla eelarve koostamisel kaasava eelarve menetluse korraldamist. Võrreldes praegu kehtiva korraga on täpsustatud kaasava eelarve objektile ja taotlusele esitatavaid nõudeid, samuti on selgemalt kirjeldatud vallavalitsuse rolli ettepanekute esmases analüüsis ning ettepanekute sõelumise protsessi.

Kõik ettepanekud kaasava eelarve menetlemise korra kohta on oodatud kuni 25.07.2021 Spoku keskkonna kaudu, SIIN.

Kaasa eelave menetlemise korra leiate SIIT.

Lisainfo:

Kertu Vuks, Elva abivallavanem
kertu.vuks@elva.ee

Elva valla kaasava eelarve hääletusel oli võidukas Rämsi küla spordiväljak

10/19/20

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletuse võitis 250 poolthäälega Rämsi küla spordiväljaku rajamise idee.

Rahastuse saavad veel ka ettepanek teha Rõngu jõulinnak (242 häält) ja ajakohastada Elva linnastaadioni infotabloo (230 häält).

12.–18. oktoobril toimunud Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 1099 inimest, kes andsid kokku 1841 häält.

Vastavalt Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi saavad rahastuse kolm enim hääli saanud ettepanekut, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla eri piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot. Kaasava eelarve kogusumma Elva valla eelarves on 45 000 eurot.

Hääletamine toimus Volis keskkonnas, valla teenuskeskustes, raamatukogudes ja harukogudes, valla suurimates COOP kauplustes ning Elva gümnaasiumis ja Rõngu keskkoolis. Iga hääletusel osaleja sai hääletada kuni kolme endale meelepärase idee poolt.

Septembris toimunud ideekorje järel laekus Elva valla kaasava eelarve jaoks 18 ettepanekut. Ideede sõelumiskomisjoni läbis 15 ideed, mis pääsesid rahvahääletusele.

Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides, sealhulgas Eestis, kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida.

Elva vallavalitsus tänab kõiki ideede esitajaid ning hääletuses osalejaid. Järgmine Elva valla kaasava eelarve ideekorje toimub 1.–15. septembril 2021.

Hääletusel olnud ideed:

1. Aakre mõisaparki seiklema!

2. Annikoru puhkepargi tiigid puhtaks

3. Elva gümnaasiumi pargipingid

4. Elva linnastaadioni infotabloo kaasajastamine

5. Jõulinnak Rõngu

6. Konguta kooli ministaadion

7. Kiigepark

8. Kirepi bussipeatused varju alla

9. Lehtla Uderna mõisaparki

10. Peedu laululava uued pingid ja piknikuala

11. Rannu kalmistu kivimüüri korrastamine

12. Rannu külaplatsile madalseiklusrada ja võrkpalliplats

13. Rõngu vabadussõja mälestussamba haljastus

14. Rämsi küla spordiväljak

15. Ulila Keesikoja allika ümbruse korrastamine

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee

Merilyn Säde, kommunikatsioonijuht
merilyn.sade@elva.ee

 

 

Kaasava eelarve hääletus toimus 12.–18. oktoobril

Rahvahääletus toimus 12.18. oktoobril VOLIS keskkonnas. Hääletada said kõik vähemalt 16-aastased Elva valla elanikud.

Hääletusvõimalus oli isikut tõendava dokumendi alusel ka valla teenuskeskustes ja raamatukogudes nende lahtiolekuaegadel:

  • Puhja teenuskeskuses: E, T, N 9–17 ja R 8–12
  • Hellenurme teenuskeskuses: E 8–17 ja T, K, N 8–13.30
  • Rõngu teenuskeskuses: E, T, K 8–16; N 8–18 ja R 8–12
  • Rannu teenuskeskuses: T, N 9–16
  • Konguta teenuskeskuses: E, T 10–16, K 10–15

Hääletusvõimalus oli ka Elva, Rõngu ja Puhja COOP kauplustes: 

Rõngu Konsum, teisipäev 13. oktoober:

kell 08.00-10.00

kell 16.00-18.00 

Elva Konsum, kolmapäev 14. oktoober

Kell 9.00-11-00 

Kell 16.00-18.00

Puhja Konsum, neljapäev 15. oktoober

kell 9.00-11.00 

kell 16.00-18.00

Hääletusele pääsenud ideed

Elva valla kaasava eelarve ideekorje ajal (1.-15. septembril) laekus vallavalitsusele kokku 18 ettepanekut ning pärast ideede sõelumiskomisjoni otsustati rahvahääletusele suunata 15 ideed.

Komisjoni eesmärk oli kontrollida, kas ettepanek on vastav Elva valla kaasava eelarve menetlemise korrale, st kas objekt on avalikus kasutuses ja ligipääsetav ning kas ideed on elluviidavad (kulude põhjendatus, idee realiseeritavus vallavalitsuse pooltja muud tingimused). 

Komisjoni koosolekul otsustati ühendada kaks sarnast ideed. Rahvahääletusele suunati 15 ideed, mis on vastavalt kaasava eelarve korrale ellu viidavad.

Hääletusele pääsenud  ideede autorid saavad oma ideed tutvustada 6. oktoobril kell 18 Rõngu Rahvamajas toimuval avalikul tutvustuselRahvahääletus toimub VOLIS keskkonnas 12–18. oktoobril.

Rahvahääletusele pääsenud ideed:

1. Aakre mõisaparki seiklema!

2. Annikoru puhkepargi tiigid puhtaks

3. Elva gümnaasiumi pargipingid

4. Elva linnastaadioni infotabloo kaasajastamine

5. Jõulinnak Rõngu

6. Konguta kooli ministaadion

7. Kiigepark

8. Kirepi bussipeatused varju alla

9. Lehtla Uderna mõisaparki

10. Peedu laululava uued pingid ja piknikuala

11. Rannu kalmistu kivimüüri korrastamine

12. Rannu külaplatsile madalseiklusrada ja võrkpalliplats

13. Rõngu vabadussõja mälestussamba haljastus

14. Rämsi küla spordiväljak

15. Ulila Keesikoja allika ümbruse korrastamine

Ideede avalik tutvustus toimus 6. oktoobril kell 18.00 Rõngu Rahvamajas. 

Tutvu ka kaasava eelarve kampaania tegemise hea tavaga

Lisainfo:

Kertu Vuks

kertu.vuks@elva.ee

 

 

 

Kaasav eelarve ootas lennukaid mõtteid!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elva vallas on kaasava eelarve ideede realiseerimiseks ette nähtud igal aastal 45 000 €, mis jaotatakse piirkondade põhiselt rahvahääletusel kolme kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel.

Kaasava eelarve raames saab oma idee esitada igaüks. Ettepanekuid sai saata 1.-15. septembril 2020 VOLIS keskkonna kaudu või e-posti teel elva@elva.ee. Idee esitamisel tuli lähtuda sellest, et see pakuks avalikku hüve ning oleks avalikus kasutuses. Kõik esitatud ettepanekud avaldati Elva valla veebilehel.

Ettepanek peab sisaldama esitaja andmeid, idee nimetust, kirjeldust ja eesmärki koos planeeritava asukoha selgitusega. Oluline on välja tuua idee hinnanguline maksumus ja sihtrühm.

Ettepanek peab sisaldama:

1) esitaja nime, kontakttelefoni või e-posti aadress

2) nimetust (lühike fraas, mis iseloomustab ettepaneku sisu);

3) idee kirjeldust, planeeritavat asukohta, eesmärki ja olulisust (lühike kirjeldus, millisele Elva valla vajadusele ettepanek vastab, millise probleemi lahendab või millise uue võimaluse avab; mis on ettepaneku eesmärk; miks on ettepaneku teostamine Elva valla eelarvest vajalik ja oluline);

4) sihtrühma (lühike kirjeldus, kes saavad probleemi lahendamisest või uue võimaluse avanemisest otsest kasu; nimetada hinnanguliselt sihtrühma suurus, vanus jm olulised tunnused);

5) ettepaneku hinnangulist maksumust;

6) muud olulist infot, ideed iseloomustavat materjali (eskiis, joonis, foto, kirjeldust sellest, mida oleks idee hindajail lisaks oluline teada). 

Pärast ideekorje lõppu vaatab kõik laekunud ideed üle Elva vallavalitsus ning esitab oma arvamuse ettepanekute sõelumise komisjonile. 11-liikmeline komisjon, mis koosneb piirkonnakogude- ja vallavalitsuse esindajatest ning vallavolikogu esimehest, valib välja ettepanekud, mis pannakse rahvahääletusele. Rahvahääletusele pääsenud ideesid tutvustavad avalikul koosolekul ideede autorid. Hääletus kestab seitse päeva. Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 € väärtuses. Tingimus on, et objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Seitse päeva kestva hääletuse korraldab Elva Vallavalitsuse ning see toimub elektrooniliselt, VOLIS keskkonnas. Hääletada saavad kõik vähemalt 16-aastased, kes rahvastikuregistri järgi elavad Elva vallas. Hääletamiseks avatakse hääletuspunktid teenuskeskustes, suuremates poodides, raamatukogudes ja koolides.

Rahvahääletuse tulemusena tekib pingerida, millest kolm enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades. Kui ettepanekute maksumus on väiksem kui 15 000 €, siis kuulub realiseerimisele ka järgmine paremusjärjestuses olev kaasava eelarve objekt, ülejäänud rahaliste vahendite ulatuses.

Pane oma idee kirja - võib olla saab just Sinu mõte teoks!

 

Lisainfo:
Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja

kertu.vuks@elva.ee