« Back

Täna, 22. mail toimub vallavolikogu istung

Istung toimub algusega kell 16 Elva Vallavalitsuse volikogu saalis (Kesk 32, Elva linn) ning virtuaalselt Zoom ja VOLIS keskkondades.

Istungi otseülekannet saab jälgida Elva valla YouTube'i kanalil →


Istungi päevakord:
 

 • Ülevaade sihtasutus Tartu 2024 tegevusest
  Ettekandja: Annela Laaneots
   
 • Elva Vallavolikogu 18.12.2017 määruse nr 6 „Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord Elva vallas" muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
   
 • Elva linna lasteaedade tegevuse ümberkorraldamine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
   
 • Elva Lasteaed Õnneseen põhimääruse muutmine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
   
 • AS-le Emajõe Veevärk Valguta külas Puurkaevu kinnistu tasuta võõrandamine
  Ettekandja: abivallavanem Heiki Hansen
   
 • Ülevaade volikogu komisjonide tööst
  Ettekandjad: komisjonide esimehed
   
 • Vallavalitsuse informatsioon
  Ettekandja: vallavanem Priit Värv
   
 • Muud küsimused


Istungile esitatud eelnõude ja materjalidega saab tutvuda Elva valla avalikus dokumendiregistris →


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi