« Back

Suvised malevad ootavad taas noori osalema!

Malev on hea võimalus saada (esimene) töökogemus, kujundada töötegemise harjumust ning õppida iseseisvalt toime tulema. Malevasse on oodatud kandideerima noored vanuses 13-19. Noori toetavad malevas juhendajad, kes on malevastele toeks kogu tööperioodi.
 
Malevad toimuvad erinevatel aegadel ning neis tehakse erisuguseid töid lähtudes seadusandlusest tulenevatest nõuetest noore töötamisel. Malevates on tööpäeva pikkuseks sõltuvalt 6-7 tundi ning töötunnid on tasustatud. Õhtud on sisustatud erinevate tegevustega ning Elva vallas on kõik malevad ööbimisega.
 
Sel aastal toimuvad Elva valla erinevates piirkondades järgmised malevad ja töölaagrid:
 
  • Rannu malev 25. juuni - 1. juuli
  • Elva malev 16. - 22. juuli
  • Rõngu ja Hellenurme ühismalev 24. - 28. juuli
  • Puhja töölaager 17. - 22. juuni
 
Malevasuve lõpetab kokkutulek juuli viimastel päevadel Rõngus.
 
Miks ikkagi malevasse minna? 
Malev on hea võimalus töötada koos teiste omavanuste ägedate noortega ning leida uusi sõpru ja mõttekaaslasi. Lisaks on see võimalus teenida taskuraha ning saada uusi töökogemusi ja häid soovitusi oma CV-sse.
 
2023. aastal on malevatesse registreerimine ühine ning noorel on võimalik teha oma esimene ja teine eelistus maleva osas. Noorel on võimalik osaleda malevas sõltumata oma elukohast ning on väga oodatud, kui noor läheb malevasse, mis ei asu tema kodukohas!
 
Registreeri end malevasse siin →
 
Malevasse registreerimine on avatud 21. maini, vajadusel pikendatakse registreerimise tähtaega.
 
Kõikide registreerunutega võetakse ühendust ning toimuvad vestlused, mille põhjal selguvad malevatesse saajad.
 
Küsi julgesti lisainfot:
Sirle Lüüs, noorsootööspetsialist
sirle.luus@elva.ee / 5353 5466

 


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi