« Back

Lõppes Verevi rannahoone arhitektuurikonkursile ideede esitamine

Elva Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas 16. märtsil 2023 välja Verevi järveäärse rannahoone arhitektuurikonkursi. Võistlustööde esitamine on 22. mai 2023 seisuga lõppenud ning žürii asub laekunud ideid hindama. Konkursile laekus 35 tööd.

Arhitektuurivõistlus jätkub esmalt tööde nõuetele vastavuse hindamisega ning seejärel žürii hindamisprotsessiga. „Žürii ülesandeks on leida tööde hulgast Elva linna ja Verevi järve kohaliku eripära ja miljööga arvestav ning piirkonda rikastav lahendus, mis vastaks lähteülesandes esitatud ruumiprogrammile ja mitmefunktsioonilisusele," kommenteerib Elva abivallavanem Kertu Vuks. „Lahendus peab arvestama Verevi järve ja rannaala loodusliku keskkonnaga ning säästva planeerimise põhimõtete ja inim-mõõtmelisusega," lisab ta. See tähendab, et rannahoone koos kontaktalaga peab olema projekteeritud optimaalsete rajamis- ja ekspluateerimiskuludega ning olema Elva linnaruumi ja Verevi järve kaldale mahult sobilik.

Arhitektuurivõistluse žüriisse kuuluvad Elva valla abivallavanem Kertu Vuks, arendusjuht Margus Ivask, vallaarhitekt Jaanika Saar, heakorraspetsialist Sten Saarekivi, Tartu linnaarhitekt Tõnis Arjus ning Eesti Arhitektide Liidu liikmed arhitektid Eva Kedelauk ja Tomomi Hayashi.

Võidutöö ning teiste laekunud ideedega saab tutvuda peale žürii töö lõppemist, eeldatavasti juunikuu lõpus. Tööd laaditakse siis tutvumiseks ülesse Elva valla kodulehele ning soovi korral saab ideedega tutvuma tulla ka Elva Kultuurikeskusesse kohapeale (Kesk 30, Elva). Elva Vallavalitsus teavitab selle võimaluse avanemisest eelnevalt oma infokanalite kaudu ette.

Konkursi auhinnafond 23 500 eurot jaguneb järgmiselt - 9000 eurot võidutööle, 7000 eurot teiseks jäänud kavandile, 5000 eurot kolmandale kohale tulnud kavandile ning 2500 eurot ergutuspreemia saanud tööle. Esimese preemia välja andmist toetab Eesti Kultuurkapital.

Verevi rannahoone arhitektuurkonkurss kuulutati välja, sest praegune ranna hoonestus on amortiseerunud ning ei vasta enam tänapäeva puhkaja nõudmistele. Rannahoone on Verevi järve ääres ajaloolise tähendusega ning rannakultuur ulatub Elvas ja Verevi järve kaldal juba ammusesse aega. Verevi järve esimene rannahoone ehitati aastal 1929, kuid 1970ndate lõpul see lammutati. 1977. aastal ehitati uus ja moodne, osaliselt vee kohal asunud, hoone. Peale 1997. aasta tulekahjut on aga rannaalale viimast hoonet jäänud markeerima vaid puitterrass. Hetkel paiknevad rannaalal vajalikke funktsioone täitvad rannavalvehoone, tualettide hoone ning rannakohvik eraldiseisvalt.


Lisainfo:
Jaanika Saar, vallaarhitekt
jaanika.saar@elva.ee / 5348 1114


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi