« Back

Elva Vallavalitsus on andnud loa haigustunnustega rebaste, kährikkoerte ja mäkrade arvukuse piiramiseks Elva linnas ja Käärdi alevikus

Elva linna ja Käärdi aleviku territooriumil on rebaste, kährikkoerte ja mäkrade populatsioon kasvanud. Seetõttu liigub nendel aladel ringi ka kärntõve tunnustega loomi, kes nakatavad  haigustega  kohalike elanike  koduloomi ja tekitavad koduaedades varalist kahju. Haigustunnustega loomad levitavad kärntõbe, marutaudi ja teisi haigusi ohustades nii koduloomi kui ka inimesi.

Tiheasustusalal  elutsevate  ulukitega  tegelemine  on kohaliku omavalitsuse korraldada. Eelpool  toodud  asjaolusid  arvestades  leiab  Elva  Vallavalitsus,  et  elanikkonna  ohutuse  ja  heakorra eesmärgil  tuleb  piirata  Elva  linnas  ja  Käärdi  alevikus  elutsevate  rebaste,  kährikkoerte  ja mäkrade arvukust. Selleks on antud luba Elva Jahiseltsile  Elva  linna  ja  Käärdi  aleviku territooriumil haigustunnustega  rebaste, kährikkoerte ja mäkrade püüdmiseks. Kastpüünistesse sattunud terved loomad tuleb viia tagasi metsa. Haigustunnustega loomade arvukuse piiramisel tuleb jälgida väljakujunenud eetilisi tavasid. Koostöös Politseiga tuleb tagada eelkõige ohutus inimestele ja teistele elusolenditele.

Luba  arvukuse  piiramiseks  antakse  üheks  aastaks, kuni 28. veebruarini 2024, mille  järel  hinnatakse  uue  loa  andmise  vajadust  ja möödunud perioodil toimunut.

Elva Vallavalitsuse vastava korraldusega saab tutvuda Elva valla avalikus dokumendiregistris →

Lisainfo:
Sten Saarekivi, heakorraspetsialist
sten.saarekivi@elva.ee / 5886 1600


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi