« Back

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor

Alates märtsikuust on taas avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, kust kogukondadesse panustavad mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust küsida. Sel aastal panustab riik läbi programmi kogukondade arengusse 1,2 miljonit eurot. Maksimaalne toetussumma on 4000 eurot projekti kohta.

Kohaliku omaalgatuse programmiga aidatakse kaasa tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust saab taotleda kahest meetmest.

Kogukonna arengu meetmega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse ning maksimaalne toetussumma on 2500 eurot.

Investeeringute ja kogukonnateenuste arendamise meetmega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse, maksimaalne toetus on 4000 eurot.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides oma piirkonna heaks tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Omafinantseering peab olema 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlemine toimub elektrooniliselt Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonnas. Taotluste esitamise tähtaeg on 3. aprill kell 16.30.

Osale ka programmi infopäevadel, mis toimuvad 13. märtsil ja 14. märtsil veebikeskkonnas. Täpsem info www.tartumaa.ee/programmid.

Taotlusvooru viivad läbi maakondlikud arendusorganisatsioonid, Tartu maakonnas Tartumaa Omavalitsuste Liit.
 

Lisainfo:
Heili Uuk, programmide koordinaator
tol@tartumaa.ee / 5886 2500


Elva raadio logo

Elva valla üldplaneeringu blogi