Ulila tööstus- ja ettevõtlusala

Ulila tööstusala detailplaneeringu ning tehnovõrkude ja teede ehitusprojektiga on võimalik tutvuda siin.