Lemmikloomad

Kasside ja koertega seotud probleemide korra pöörduda Elva valla heakorraspetsialisti Sten Saarekivi poole tel 5886 1600 või sten.saarekivi@elva.ee.

Kui märkad hulkuvat looma:

1) Esmaspäevast reedeni kell 8.00-16.30 tel 5886 1600 või sten.saarekivi@elva.ee.

2)Töövälisel ajal ja nädalavahetusel kui ohus on inimese või looma tervis ja elu, läbi häirekeskuse 112. 

3) Vigastatud või linna eksinud metslooma leidmisel tuleks helistada Keskkonnainspektsiooni ööpäevaringsel valvetelefonil 1313.

 

Veterinaarteenust Elva vallas osutavad: 

 

Lüüdik&Kalja OÜ, veterinaararst Tõnu Kalja, tel 56 469773

Paarisjalga OÜ, asukoht Jaani 12 Elva, veterinaararst Hille Laos tel 55 78806

Volitatud veterinaararst Aivar Lastik, tel 51 36245

 

PANE TÄHELE! 

Alates 1. jaanuarist 2020 kehtib uus Elva valla "Koerte ja kasside pidamise eeskiri".

Mis on uut ?

Uue regulatsioonina on eeskirja lisatud põhimõte, mille järgi muutub 1. jaanuarist 2022 kassi ja koera märgistamine (mikrokiibi paigaldamine) ja registreerimine kohustuslikuks- kiibistada ja registreerida tuleks enne antud kuupäeva. Alates 1. jaanuarist 2020 hakkab uus eeskiri kehtima, peale seda tuleks aga Valla haldusterritooriumil peetav koer ja kass märgistada mikrokiibiga hiljemalt 3 kuu jooksul koera ja kassi sündimise päevast või 1 kuu jooksul koera või kassi omandamise või valdussesse saamise päevast, juhul kui ta ei ole märgistatud mikrokiibiga.

Elva Vallavalitsus korraldab uue eeskirja alusel koerte ja kasside üle arvestuse pidamist lemmikloomaregistri www.llr.ee kaudu. Kui koer või kass on registreeritud mõnes teises registris, tuleks loom kanda ka valla kasutatavasse registrisse - see toiming on tasuta.  

 

Seotud õigusaktid:

Loomakaitseseadus

Loomatauditõrje seadus

Lemmikloomade pidamise nõuded 

Hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord 

Veterinaarkorralduse seadus

 

Kuidas olla vastutustundlik loomapidaja?

Loomapidamisega kaasnevad mitmed kohustused. Allpool on toodud ülevaade olulisematest punktidest, mida iga kohusetundlik loomaomanik peaks teadma ja järgima.

  • Lase oma loom loomaarsti juures registreerida ja märgistada mikrokiibiga.

  • Mikrokiip on kindlaim viis peremehe tuvastamiseks looma kaotsimineku korral. See on väga tilluke, poole riisitera suurune elektrooniline asi, mis paigutatakse lemmiklooma naha alla. Seetõttu ei saa mikrokiip ära kaduda või keegi seda eemaldada. Mikrokiibi sees on Sinu lemmiklooma registreerimisnumber.

  • Vaatamata mikrokiibi olemasolule lase oma loomal alati kanda kaelarihma, millele on kirjutatud Sinu telefoninumber, koera nimi ja aadress. Looma märgistamine ja omaniku andmete olemasolu kaelarihmal võimaldab koera või kassi leidmisel kiiresti omanikuga ühendust võtta ka inimesel, kellel puudub mikrokiibi lugeja.

  • Linnas ja alevis jalutamisel peaks loom olema alati rihmastatud hoidmaks ära looma sattumist autoõnnetusse. Jalutades oma looma rihma otsas on oluline ka selleks, et loom ei häiriks kaaskodanikke.

  • Korista alati oma looma järelt. Selleks võta koeraga jalutama minnes kaasa väike kilekott, kuhu saad korjata oma looma väljaheite ja selle hiljem prügikasti visata. Pea meeles, et vastav kohustus on ette nähtud valla koerte ja kasside pidamise eeskirjas

  • Kadunud lemmikloomi saab otsida Tartu Koduta Loomade Varjupaiga kodulehelt või tel 5333 9272. Kui varjupaigal looma kohta teavet ei ole, võta ühendust vallavalitsuse heakorraspetsialistiga. Soovitav on panna ülesse valla teadetetahvlitele või Internetti info looma kadumise kohta koos looma kirjelduse ja oma kontaktandmetega.

  • Tegele oma loomaga iga päev ning võimalda talle piisavalt liikumist. Kui Sa hoiad koera õues ketis, siis käi temaga vähemalt kord päevas jalutamas, sest ka loomal peab olema vaheldust ning see aitab rahuldada tema loomupärast uudishimu. Eriti oluline on loomaga tegelemine looma noores eas, kuna see aitab loomal sotsialiseeruda ning määrab paljuski, milliseks kujuneb looma iseloom. Seetõttu pole näiteks kutsikaeas koera ketispidamine soovitatav.

  • Hoolitse selle eest, et Sinu loom saaks vajalikku arstiabi ja et ta oleks õigeaegselt vaktsineeritud. Marutaudi vastu vaktsineerimine on kohustuslik.

  • Kui Sa soovid oma ellu uut lemmiklooma, siis külasta kindlasti kodutute loomade varjupaika, kus ootavad vastutustundlikku ja armastavat peremeest paljud kodutud loomad. Enne lemmiklooma võtmist, olgu selleks kass, koer või mõni muu loom, uuri selle looma pidamise kohta võimalikult palju välja ning veendu, et Sa suudad talle vajalikku elukeskkonda pakkuda.

  • Hoolitse oma looma eest kogu tema elu jooksul. Arvestades sellega, et kassi keskmine eluiga on 17 aastat ning koera keskmine eluiga on 12 aastat.