Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021. 

Elva vallas kandideerijate nimekirja leiad SIIT.
 

Valimispäevaeelne nädal

  • Esmaspäevast laupäevani saab hääletada nii pabersedeliga jaoskonnas kui ka elektrooniliselt.
  • Pühapäevasel valimispäeval toimub ainult pabersedeliga hääletamine. Sel aastal saab valija uuendusena pühapäeval jaoskonnas pabersedeliga hääletades oma e-hääle veel ära muuta.
  • Esmaspäevast kuni neljapäevani on vallas avatud üks valimisjaoskond Elva kultuurikeskuses (jaoskond nr 1, Kesk 30, Elva linn), kus saab hääletada nii Elva valla elanik kui ka väljaspool Elva valda elav elanik.
  • Reedel, laupäeval ja pühapäeval saab Elva valla elanik hääletada ükskõik millises Elva valla jaoskonnas. Nendel päevadel ei saa väljaspool Elva valda elav isik hääletada Elva valla jaoskondades.
  • Asukohas hääletamine (nt Elva vallas asuv haigla, ööpäevane hoolekandeasutus ning Elva vallas elav isik, kes ei ole Elva valla elanik rahvastikuregistri järgi, kuid soovib valimistoimingut teha kodus) toimub valimisnädala esmaspäevast neljapäevani kell 9-20. Asukohas hääletamist korraldab valimisjaoskond nr 1. 
  • Kodus hääletamine toimub valimisnädala reedest pühapäevani. Taotluse selleks saab esitada telefoni teel reedel ja laupäeval kell 9–20 ning pühapäeval kell 9–14. Kodus hääletamist viib läbi jaoskonnad 1 (Elva linn) ja 2 (Konguta). 
 
Valijate arvestust peetakse Eestis rahvastikuregistris ja registri andmete alusel koostatakse valijate nimekiri. Ilma rahvastikuregistris elukohta omamata kohalikel valimistel osaleda ei saa.
 
Alates 2021. aastast võetakse kasutusele elektrooniline valijate nimekiri ja valija ei ole enam seotud konkreetese valimisjaoskonnaga. Valimiste korraldus muutub senisest enam paberivabaks. Valimisjaoskonna hääletamisruumis kontrollitakse elektroonilisest valijate nimekirjast valija hääleõigust. Hääletamissedeli saamisel antakse allkiri.
 
Valija konkreetne elukoht omab valimiste korraldamisel siiski samuti tähtsust, sest kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel saab valija valimispäevale eelneval reedel ja laupäeval ning valimispäeval hääletada ainult oma elukohajärgses valimisringkonnas asuvates valimisjaoskondade hääletamisruumides.
 
Kui isikul elukoha aadress registris puudub, saab ta esitada rahvastikuregistrile elukohateate. Elukohateate esitamise kohta leiad infot siit. Samuti tuleks toimida nii elukohta vahetades, kuna vastasel korral jääb valija valijate nimekirja oma endise elukoha aadressiandmete alusel.
 
Jaoskonnas teostatavad toimingud
Valija tuvastatakse isikut tõendava dokumendi (ID-kaart, pass, juhiluba) alusel. Seejärel teeb jaoskonnatöötaja arvutis elektroonilisse valijate nimekirja märke valijale hääletamissedeli väljastamise kohta. Valija saab hääletamissedeli kätte paberile antud allkirja vastu. Selleks on jaoskondades eraldi allkirjalehed. Valija läheb valimiskabiini, kus kirjutab sedelile meelepärase kandidaadi numbri.  Enne kokkumurtud sedeli valimiskasti laskmist vajutab jaoskonnatöötaja selle välisküljele pitsatijäljendi.
 
Valimiste teabeleht
Igale aadressile, kus elab kas või üks hääleõiguslik inimene, saadab siseministeerium hiljemalt oktoobri esimesel nädalal valimiste teabelehe. Kes on teinud eesti.ee-s vastava märke, saavad selle info e-kirjaga. Valimiste teabelehel on kirjas üldine info valimisõigusest ja märgitud kõigi hääletamisruumide asukohad vallas või linnas. Valimiste teabeleht asendab sellest aastast valijakaardi. Kumbki neist pole seotud valimisõigusega.
 
Valimisõigus
Kohalike omavalitsuste valimistel on hääletamisõigus vähemalt 16-aastasel valijal, kelle elukoha aadress on rahvastikuregistrisse kantud.
 
Lisaks Eesti kodanikele saavad kohalikel valimistel hääletada:
1. Eestis elavad muu Euroopa Liidu liikmesriigi kodanikud,
2. Eestis püsivalt elavad välisriigi kodanikud,
3. Eestis püsivalt elavad kodakondsuseta isikud.
 
Poliitiline agitatsioon
Sellest aastast on poliitiline välireklaam lubatud kogu valimisperioodi ajal. Poliitilist selgitustööd tohib teha ka valimispäeval. Siiski peab hääletamisruumis sees olema tagatud valimisrahu.
 
E-hääletamine
E-hääletada saab ainult arvutis, sisestades ID-kaardi ID-kaardi lugejasse või mobiil-ID abil. Turvaliseks ja sujuvaks e-hääletamiseks kontrolli eelnevalt oma ID-kaardi tarkvara, arvuti operatsioonisüsteemi ja viirusetõrjetarkvara uuendusi. NB! 30 minuti jooksul pärast hääletamist on võimalus oma e-hääle kohalejõudmist kontrollida nutiseadme (nutitelefon, tahvelarvuti) abil.
 
Lisateave:
Elva valla valimiskomisjoni esimees Salle Ritso
tel 515 6652 või salle.ritso@elva.ee