Tolmutõrje

Vald teostab kruusateedel tolmutõrjet korra aastas kevadeti. Tolmutõrje käigus segatakse pealmisse kruusakihti granuleeritud kaltsiumkloriidi või selle vesilahus, mis oma võimele siduda vett hoiab tee niiskena ja seega vähem tolmavana.

Tolmutõrjet teostatakse nendel teelõikudel, mis asetsevad vahetult elumajade ääres ja millel on arvestatav kasutussagedus. 2023. aastal teostatakse tolmutõrjet kokku 70 km. Teelõike, millel tõrjet teostatakse saab vaadata tolmutõrjekaardilt

Vallateedel teostab 2023. aastal tolmutõrjet Verston OÜ. Üks kilomeeter tolmutõrjet maksab 874  €.

Tolmutõrjesoovidega palun pöörduda valla vastava ametniku poole.

Lumetõrje Elva vallas

Elva ja selle lähiümbruse teenindusala

Elva linnas, Käärdi alevikus ja osaliselt Metsalaane külas (Jõhvi-Tartu-Valga maantest Elva linna poole jääv osa) teostab lume- ja libedusetõrjet EKT Teed OÜ.

Maapiirkonna teenindusalad

Elva valla maapiirkond on jagatud 7 teenindusalaks.

Lumetõrjet teostatakse kõikidel kohalikel teedel (valla teed), erateedel, mille osas on sõlmitud avaliku kasutuse lepingud ja hajaasustusega aladel nende elamuteni viivatel erateedel, kus rahvastikuregistri andmetel elavad alaliselt valla elanikud ja kelle majapidamistel on kehtivad prügiveo lepingud.

Talihoolduse põhimõtted

Teenuse osutajad alustavad koheselt lumetõrjet, kui lumekihi paksus on vähemalt 10 cm. Väiksema lumekihi korral hindame olukorda ja puhastame teid vastavalt vajadusele.

Sissesõidu teede hooldusel on oluline nende olukord – takistuste korral, nagu puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelu märgid jm, ei ole võimalik teehooldust teha. Elva Vallavalitsuse ja lumetõrje teenuse pakkujate ühine palve kinnistuomanikele on, et võimalusel tähistage oma sissesõidu teed ja võimalikud takistused (kivid, piiripostid jm) ning kärpige või laske kärpida puid ja põõsaid, mis ulatuvad teedele (ideaalis peab teekoridor olema okstest puhas vähemalt kaks meetrit tee servast ja nelja meetri kõrguselt).

Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd ka kodanikelt. Küsimuste korral pöörduda piirkonna koordinaatorite või taristuspetsialisti poole.

Lumetõrje Elva vallas on jagatud kaheksasse piirkonda. Piirkondadega saate tutvuda vastaval kaardil.

Kaart on kättesaadav SIIN!

 

Elva vallas (sh linna territooriumil) teostavad lume- ja libedusetõrjet:

Elva linn ja lähiümbrus - EKT Teed OÜ, tel 5194 4718

Rannu piirkond - Melior-M OÜ, tel 505 3470

Aakre  piirkond - Greengreid OÜ, tel 501 0850

Rõngu aleviku piirkond - Elva Varahalduse OÜ, tel 5333 0116

Palupera piirkond - Tasemix OÜ, tel 505 3426

Puhja piirkond - Rämsi Agro OÜ, tel 511 1082

Konguta piirkond - Melior-M OÜ, tel 505 3470

Rõngu piirkond - Melior-M OÜ, tel 505 3470

Juhtnöörid elanikele

Elva vald tellib teenuse osutajatelt lumetõrjet peale avalike teede ka nende majapidamisteni, kus elatakse aasta läbi. Oluline on see, et elanikud oleksid registreeritud oma tegelikku elukohta ning et neile ei oleks antud omavalitsuse poolt prügiveo vabastust. 
 
Peale selle on äärmiselt oluline sissesõidutee olukord – kui puud, põõsad, tõkkepuud, sissesõidukeelumärgid või muud sarnased takistused takistavad traktoritel teenust pakkuda, siis ei saa nad paraku ka seda teha.
 
Sissesõiduteed tuleb takistustest puhastada
 
Siinkohal on Elva vallavalitsusel ja lumetõrje teenusepakkujate ühine palve, et elanikud tähistaksid oma sissesõiduteed ja likvideeriksid või tähistaksid kõikvõimalikud takistused (kivid, piiripostid jms). Peale selle tuleks kärpida või lasta kärpida puid ja põõsaid, mis ulatuvad teedele. Ideaalne on, kui teekoridor on okstest puhas vähemalt kaks meetrit tee servast ja nelja meetri kõrguselt. 
 
Lumetõrjega alustatakse koolide ümbrusest
 
Lumetõrjet tegevad ettevõtted lähtuvad tõrjet tehes tee talviste seisundinõuete tasemest nr 1 ehk koheva lume puhul peab lumekihi paksus olema 10 cm, millest alates alustatakse hooldamist igal juhul. Väiksema lumekihi korral hindame olukorda ja puhastame teid vajaduse järgi. 
 
  • Traktorid alustavad lumetõrjega reeglina koolide ümbrusest ja sealt, kus liigub ühistransport. Samuti sealt, kus on tihedam liiklussagedus. 
  • Tavaolukorras on vallateedel hooldustsükli aeg 12 tundi, ekstreemsemate lumesadude korral 24 tundi. 
Palume mõistvat suhtumist ja head koostööd ka kodanikelt.
 
Kui kellelgi on seoses lumetõrjega muresid või tagasisidet, siis palume vallavalitsusele sellest kindlasti anda märku Elva valla äpi kaudu või heakorratelefonil +372 3333 666. Mõlemasse kanalisse saab jätta tagasisidet ööpäev läbi.