Projekteerimistingimuste taotlemine

Projekteerimistingimuste taotlus ja sellega seonduvad dokumendid esitatakse ehitisregistri kaudu. 
Kui see ei ole võimalik, siis esitatakse vajalikud dokumendid Elva Vallavalitsusele

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vormid (lk lõpus kolm viimast vormi):
- projekteerimistingimused
- projekteerimistinigmuste taotlus - detailplaneeringu olemasolul
- projekteerimistingimuste taotlus - detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel

Riigilõiv
Projekteerimistingimuste taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot. Riigilõiv tasuda Elva vallavalitsuse kontole:

SWEDBANK EE212200001120112068

SEB EE291010102018767003

Makse teostamisel märkida selgitusse toiming, mille eest riigilõiv tasutakse  (projekteerimistingimused) ja  aadress.