Elva Koostöögrupp

6/1/20

Eesti Noorsootöö Keskuse (ENTK) kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuuna raames on Elva ja Nõo vallad moodustanud ühise Elva Koostöögrupi

Tegevussuuna eesmärgiks on noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine. Elva koostöögrupp liitus kolmandas etapis, mille eesmärk omakorda oli välja töötada innovatsioonilisi mudeleid noorte kaasamiseks.

Elva ja Nõo valla noorsootöötajad on juba 2017. aasta suvest koos käinud, et uudseid ja noorte vajadustest lähtuvaid mudeleid välja töötada. 2019. ja 2020. aasta jooksul loodame kahes vallas käivitada kaks mudelit, mida toetab rahaliselt ENTK. Mudeliteks on sõidujagamisrakendus ning noortelt noortele info jagamine koos vabatahtliku tegevusega. 

Tegevussuunda rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine" kirjeldatud tegevuste raames.

  

Vabatahtlikuna suvesündmustele!

Ühe tegevusena pakume noortele ka 2020. aasta suvel vabatahtlikuna kaasa löömise võimalust Elva ja Nõo valla sündmustel. 

Siit leiad tabeli sündmustest, kuhu vabatahtlikke oodatakse. Kui leidsid midagi huvipakkuvat, siis anna enda soovist teada siin!

 

Noortelt noortele info jagamiseks on loodud veebileht www.noored.elva.ee, kust leiab blogi, mille sisuloojateks on noored ning muu noortega seotud info (noortekeskuste lahtiolekuajad, käimasolevad projektid jms).