Rannu kalmistu kivimüüri korrastamine

Elva Vallavalitsus ootab läbirääkimistega hanke korras pakkumisi Rannu kalmistu kivimüüri korrastamiseks.

Objekti valmimise aeg on hiljemalt 31.08.2022.

Pakkumus esitada maksumuse tabelis (Lisa2) digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 31.05.2022 kell 11:00.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Korralduslike küsimuste korral palume ühendust võtta:
arendusspetsialist Sirli Pippar tel. 5837 7930; e-post sirli.pippar@elva.ee

Tehniliste küsimuste puhul palume ühendust võtta:
vallaarhitekt Jaanika Saar tel 5348 1114; e-post jaanika.saar@elva.ee

Pildid Rannu kalmistu kivimüürist (seisuga 04.04.2022) leiab siit

Hanke tehniline kirjeldus on leitav SIIT

Lisa2 Pakkumuse maksumuse tabel on leitav SIIT

Hange lapsehoiuteenuse tellimiseks Elva vallas perioodil 01.09.2022-31.08.2024

Elva Vallavalitsus on korraldanud hanke lapsehoiuteenuse tellimiseks Elva vallas. Ootame pakkumusi lapsehoiuteenuse osutamiseks perioodiks 01.09.2022-31.08.2024 kuni 31 lapsehoiukoha kohta. Lapsehoiuteenust tuleb osutada Elva valla lastele vanuses 1 aasta ja 6 kuud kuni 3 aastat. Teenuse osutaja peab teenust osutama Elva linnas või Käärdi alevikus.

Pakkumus esitatakse hankedokumentide juurest leitaval vormil, mis on leitav SIIT. Pakkumus peab vastama hankejuhendis sätestatud tingimustele, millega on võimalik tutvuda SIIN. Hankijal on õigus pidada pakkujatega läbirääkimisi.

Pakkumus tuleb saata digitaalselt allkirjastatuna e-postile: auli.maesalu@elva.ee hiljemalt 13.05.2022.

 

Lisainfo korral pöörduda haridusspetsialist Auli Mäesalu poole (e-post: auli.maesalu@elva.ee, tel. 5886 4201).

 

Edukate pakkujatega sõlmitava halduslepingu projektiga on võimalik tutvuda SIIN.

 

Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoone vundamendi rekonstrueerimise projekteerimine

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Elva Gümnaasiumi Tartu mnt 3 õppehoone vundamendi rekonstrueerimise  projekteerimiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Tööde teostamise tähtaeg: 2 kuud lepingu sõlmimisest arvates.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 05.05.2022 kell 11.00. Pakkumus tuleb esitada e-posti aadressil: elva@elva.ee

Lisainfo ja küsimused:  vallaarhitekt Jaanika Saar, tel  5348 1114 või e-post: jaanika.saar@elva.ee

 

Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

Elva Gümnaasiumi väliala ja hoone siseruumide rekonstrueerimise ehitusprojekti ekspertiis

Elva Vallavalitsus soovib hankega leida Elva Gümnaasiumi (Puiestee 2 Elva linn) väliala ja hoone siseruumide rekonstrueerimise ehitusprojekti ekspertiisi tegijat. Hanke eeldatav maksumus on alla lihthanke piirmäära.

Ekspertiisi tegija (juriidiline isik) peab omama vastava kompetentsiga spetsialiste või vajadusel ostma teenuse sisse vastava eriala spetsialistidelt ja omama oma tegevuseks vastavat litsentsi.

Hanke objekt on Elva Gümnaasiumi Puiestee 2 õppehoone ehitusprojekti kõigile põhiprojekti projekti osadele (sh. asendiplaani, vertikaalplaneeringu, arhitektuurse, sisearhitektuurse, konstruktiivse, vee, kanalisatsiooni, kütte, ventilatsiooni, jahutuse, tugev- ja nõrkvoolu (Sh ATS, sidevõrgud, internetivõrk), automaatika, välisvõrkude) ekspertiisi tegemine.

Pakkumused palume esitada hiljemalt 17. mail 2022 e-aadressile elva@elva.ee.

Lisainfo: Margus Ivask, arendusjuht, margus.ivask@elva.ee, tel 506 8687

Tehniline kirjeldus ja lisainfo SIIN.

5/4/22

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub Teid esitama hinnapakkumust seoses Elva Jaamahoone mööbli soetamisega

Nimetus: Elva Jaamahoone mööbli ostmine

Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht: 02.05.2022 kell 14.00, e-postile ivi.tigane@elva.ee

Hankija ja vastutav isik: SA Elva Kultuur ja Sport, reg.kood 90013420, asukoht Kesk 30, Elva 61507, juhatuse liige Ivi Tigane, telefon 5528870, e-post: ivi.tigane@elva.ee
Lisainfo Elva vallaarhitektilt Jaanika Saar, 53481114, e-post  jaanika.saar@elva.ee
Nõuded pakkujale: Suudab tarnida mööbli hiljemalt 1.06 2022. a

Hinnapakkumine peab sisaldama:  SA Elva Kultuur ja Spordile tehtud hinnapakkumist kehtivusega kuni 90 päeva. Võib pakkuda ka üksikuid tooteid.

Hinnapakkumise väljavalimise alus: madalaim hind

Mööbli hinnakalkulatsioon on leitav SIIT

Raudteejaama hoone plaan asub SIIN

Ruumipaigutuse mõtted leitavad SIIT

5/2/22

Elva, Pikk 26 korterite rekonstrueerimine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva linnas Pikk tn 26 (EHR 104001279) kahe korteri ehitus- ja rekonstrueerimistöödeks (ehitusteatis 2211201/11346). Tööd on kirjeldatud Arteo OÜ töös nr 22-06 „Korteri ümberehitamise projekt". 

Pakkumused palume esitada e-postile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 28.04.2022.a. kell 10.00.

Lisainfo: vallavaraspetsialist Terje Korss, tel. 5302; e-post: terje.korss@elva.ee

Pakkumus esitada vastavalt tööde mahtude tabelile. Tööd tellitakse madalaima koguhinna (käibemaksuta pakkumus) pakkujalt.

Tööde mahtude tabel on leitav SIIT

Ehitusprojekt asub SIIN

4/20/22

Aakre külas Mõisa tee 12 katlamaja lammutamine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva vald, Aakre küla, Mõisa tee 12 asuva katlamaja (ehitisregistri kood 120649585) lammutamiseks vastavalt lisatud lammutusprojektile

Hoone lammutamiseks on väljastatud ehitusluba nr 2112271/07546. Lisaks katlamaja hoonele kuulub lammutamisele ka 12m kõrgune korsten, väike abihoone ja endiste mahutite betoonvundamendid.

Pakkuja peab olema viimase kahe aasta jooksul teostanud vähemalt ühe hoone lammutustöö. Referentstöö nimetus tuleb esitada koos tellija kontaktisiku andmetega.

Pakkumuse hindamise aluseks on madalaim hind. Tööde teostus 01.07-31.07.2022 (võimalusel ja kokkuleppel alustatakse juba juunikuus). Vahetult enne seda likvideeritakse hankija tellimusel elektri õhuliin ja betoonist postid (ei kuulu käesolevasse hankesse).

Peale hoone lammutamist on töövõtja kohustatud esitama  ehitisregistrile hoone täieliku lammutamise teatise. 

Pakkumus tuleb esitada e-postile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 18.04.2022 kell 10.00.

Lisainfo: Vallavaraspetsialist Terje Korss, tel: 53020888, e-post: terje.korss@elva.ee.

Foto lammutatavast hoonest on leitav SIIT

4/20/22

Rularambi projekteerimine ja ehitamine Puhja mänguväljakule

Elva Vallavalitsus ootab pakkumisi Puhja mänguväljakule rularambi projekteerimiseks ning ehitamiseks.

Objekti valmimise aeg on hiljemalt 31.08.2022.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Hanke tehniline kirjeldus on leitav SIIT

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 11.04.2022 kell 11:00.

 Korralduslike küsimuste korral palume ühendust võtta arendusspetsialist Sirli Pippar tel. 5837 7930; e-post sirli.pippar@elva.ee

 Tehniliste küsimuste puhul palume ühendust võtta vallaarhitekt Jaanika Saar tel 5348 1114; e-post jaanika.saar@elva.ee

4/20/22

Vallateede teeäärte niitmine 2022. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla avalike teede teeäärte niitmise teostamiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Tööde eeldatavad mahud on toodud lepingu projektis.

Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/niidukilomeeter. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel

Pakkumus tuleb saata e-postile kaido.ilves@elva.ee hiljemalt 18.04.2022 kell 10.00. 

Lisainfo korral pöörduda taristuspetsialist Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

Töövõtulepingu projekt on leitav SIIT

4/13/22

Annikoru skatepargi ehitus

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Annikoru skatepargi ehituseks.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 08.04.2022 kell 12:00.

Objekti valmimise tähtaeg on hiljemalt 20.06.2022.

Lisainfo: Elva vallavalitsuse heakorraspetsialist Sten Saarekivi, e-post sten.saarekivi@elva.ee , tel 58861600

Tellijal on õigus pakkumused tagasi lükata kui need ületavad eelarvelisi vahendeid.

NB! 1) Kui terasarmatuur pole saadaval võib selle asendada klaasplastarmatuuriga.

       2) Pakkumise sisse tuleb arvestada ka kasutusloa taotlemine ja ehitusdokumentatsiooni esitamine digitaalselt ehitisregistri kaudu www.ehr.ee. Ehitusluba on olemas.

       3) Pakkuja peab olema teostanud vähemalt ühe samas mahus töö. Pakkumuses esitada koopia lepingust.

 

Alusdokumendid:

Lisa 1. Seletuskiri

Lisa 2. Asend

Lisa 3. Plaan

Lisa 4. Lõiked

Lisa 5. Sõlmed

Lisa 6. Teras

Lisa 7. Lepingu põhi

 
4/8/22

Elva valla teede markeerimine 2022

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla teede markeerimistööde teostamiseks vastavalt tehnilises kirjelduses toodud nõuetele. Tööde eeltavad mahud on toodud lepingu projektis. Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/m2. Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 04.04.2022 kell 11.00 meiliaadressile: kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo saamiseks pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Tehniline kirjeldus asub SIIN

Hankelepingu projekt on leitav SIIT

3/25/22

Elva Puiestee tänava rekonstrueerimise omanikujärelevalve

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi omanikujärelevalve teostamiseks riigihanke objektile „Elva Puiestee ja Vaikse tänava rekonstrueerimine" viitenumbriga 242032 (ehitushange leitav riigihangete registrist). Omanikujärelevalve teostamise aluseks on majandus- ja taristuministri 02.07.2015 vastuvõetud määrus „Omanikujärelevalve tegemise kord".

 Pakkumus tuleb esitada kuutasu põhiselt. Laekunud pakkumusi hinnatakse odavaima kuutasu alusel. Tööde teostamise eeldatav aeg  aprill – september 2022.a.

Lisainfo taristuspetsialist Hendri Seinberg: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Pakkumus tuleb saata e-postile kaido.ilves@elva.ee  hiljemalt 25.03.2022 kell 10.00.

Tehniline kirjeldus asub SIIN

Töövõtulepingu projekt leitav SIIT

3/22/22

Elva valla kruusateede greiderdamine 2022. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla kruusateede greiderdamise teenuse ostmiseks 2022 aastal.

Hange on jaotatud 2 osaks (piirkonnaks). Pakkumus tuleb esitada hanke mõlemale osale (piirkonnale) eraldi. Piirkondade suurus ja kirjeldus on täpsustatud hanke tehnilises kirjelduses.

Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/h .  Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 21.03.2022 kell 13.00 meiliaadressile: kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo saamiseks pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Tehniline kirjeldus asub SIIN

Hankelepingu projekt on leitav SIIT

3/22/22

Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamine 2022. aastal

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla kruusateedele tolmutõrje teostamiseks 2022. aastal. Pakkumuse maksumus tuleb esitada ühikuhinnana EUR/km .  Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima ühikuhinna maksumuse alusel.

Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 21.03.2022 kell 13.00 meiliaadressile: kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo saamiseks pöörduda Elva Vallavalitsuse taristuspetsialisti Hendri Seinberg poole: tel +372 5866 6520, e-post: hendri.seinberg@elva.ee

Tehniline kirjeldus asub SIIN

Hankelepingu projekt on leitav SIIT

 
3/22/22

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub Teid esitama hinnapakkumist seoses Elva Jaamahoone remontööde teostamisega.

Nimetus: Elva Jaamahoone remontööde teostamine

Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht: 11.03.2022 kell 14.00, e-postile ivi.tigane@elva.ee

Hankija ja vastutav isik: SA Elva Kultuur ja Sport, reg.kood 90013420, asukoht Kesk 30, Elva 61507, juhatuse liige Ivi Tigane, telefon 5528870, e-post: ivi.tigane@elva.ee
Ehituslikes küsimustes nõustab Elva vallaarhitektilt Jaanika Saar, 53481114, e-post  jaanika.saar@elva.ee


Nõuded pakkujale: tööde teostamiseks on vajalik kooskõlastada oma tegevus Muinsuskaitseametiga. Ettevõttel peab olema võimekus alustada töid hiljemalt 15 päeva jooksul peale lepingu sõlmimist, mitte hiljem kui 30. märtsil 2022. 

Hinnapakkumine peab sisaldama:  SA Elva Kultuur ja Spordile tehtud hinnapakkumist kehtivusega kuni 90 päeva.

Hinnapakkumise väljavalimise alus: parim hinna ja kvaliteedi suhe ning ettevõtte hea maine (varasemad edukad projektid).

Hanke tehniline kirjeldus on SIIN

Raudteejaama hoone plaan leitav SIIT

Mahutabel asub SIIN

 
3/16/22

Elva valla kalmistute puude raie ja hooldus

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi Elva valla kalmistute puude raieks ja hoolduseks.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil elva@elva.ee hiljemalt 04.03.2022 kell 12:00.Tööde teostamise tähtaeg on hiljemalt 01.04.2022.

Lisainfo: Elva vallavalitsuse heakorraspetsialist Sten Saarekivi, e-post sten.saarekivi@elva.ee , tel 5886 1600

Lisainfo ja hanke tingimused leiate siit

 

3/11/22

Palu tee freesasfaldiga katmine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva Palu tee freesasfaldiga katmisele vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 09.03.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili aadressil: kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo ja küsimused: taristuspetsialist Hendri Seinberg, tel  5866 6520 või e-mailil: hendri.seinberg@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

3/11/22

Mahlamäe kergliiklustee projekteerimine

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumisi Elva Mahlamäe kergliiklustee projekteerimiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 04.03.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili aadressil: kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo ja küsimused: taristuspetsialist Hendri Seinberg, tel  5866 6520 või e-mailil: hendri.seinberg@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

3/11/22

Konguta rahvamaja  rekonstrueerimise projekteerimine

Elva Vallavalitsus ootab ettevõtjatelt hinnapakkumusi Elva vallas Annikoru külas asuva Konguta rahvamaja rekonstrueerimise projekteerimiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel.

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 07.03.2022 kell 10.00. Pakkumus tuleb esitada e-maili aadressil: kaido.ilves@elva.ee

Lisainfo ja küsimused:  abivallavanem Kristjan Vilu, tel  53422067 või e-mailil: kristjan.vilu@elva.ee

Hanke tehniline kirjeldus asub SIIN

2/18/22

Hinnapakkumise esitamise kirjalik kutse

Austatud ettevõtja.

Sihtasutus Elva Kultuur ja Sport kutsub Teid esitama hinnapakkumist seoses Kentsi rannaala ehitamisega.

Nimetus: Kentsi rannaala ehitus.
Hinnapakkumise esitamise aeg ja koht: 16.02.2022 kell 15.00, e-postile ivi.tigane@elva.ee
Hankija ja vastutav isik: SA Elva Kultuur ja Sport, reg.kood 90013420, asukoht Kesk 30, Elva 61507, juhatuse liige Ivi Tigane, telefon 5528870, e-post: ivi.tigane@elva.ee
Nõuded pakkujale: Pakkuja peab olema ettevõtja, kellel on varasem analoogse töö kogemus.
Hinnapakkumine peab sisaldama:  SA Elva Kultuur ja Spordile tehtud hinnapakkumist ja tööde teostamise plaani kehtivusega kuni 60 päeva

Tehniline kirjeldus on leitav SIIT

2/14/22

Elva valla hooajaliste lillede soetamine ja hooldus 2022

 

Elva Vallavalitsus ootab hinnapakkumist Elva vallale hooajaliste lillede soetamiseks ning nende hooldamiseks vastavalt lisatud tehnilisele kirjeldusele.  

Laekunud pakkumusi hinnatakse madalaima kogumaksumuse alusel. Pakkumus tuleb esitada e-postile  sten.saarekivi@elva.ee. hiljemalt  25.01.2022 kell 12.00.

Lisainfo korral pöörduda heakorraspetsialist Sten Saarekivi poole – tel: 5886 1600, sten.saarekivi@elva.ee.

Tehniline kirjeldus

Lepingu põhi