Külad

Elanike arv rahvastikuregistri andmetel seisuga 01.05.2021

 

Elva linn  5653

 

Alevikud:

Käärdi 473
Kureküla 97
Puhja 854
Rannu 361
Rõngu 658
Ulila 258

 

Külad:

Aakre 275
Annikoru 296
Astuvere 24
Atra 29
Ervu 137
Hellenurme 156
Härjanurme 20
Järvaküla 67
Järveküla 68
Kaarlijärve 120
Kaimi 92
Kalme 140
Kapsta 41
Karijärve 81
Võllinge 39
Kipastu 23
Kirepi 120
Kobilu 50
Konguta 180
Koopsi 24
Koruste 117
Kulli 80
Kurelaane 64
Kõduküla 104
Käo 47
Külaaseme 49
Lapetukme 109
Lembevere

62

Lilleküla 36
Lossimäe 139
Majala 85
Metsalaane 157
Mõisanurme 179
Mäelooga 42
Mäeotsa 49
Mäeselja 69
Mälgi 79
Nasja 40
Neemisküla 95
Noorma 70
Paju 44
Palamuste 38
Palupera 187
Palupõhja 1
Pastaku 40
Pedaste 32
Piigandi 38
Poole 48
Poriküla 25
Purtsi 31
Pööritsa 92
Pühaste 51
Raigaste 80
Rannaküla 69
Rebaste 76
Ridaküla 86
Rämsi 219
Saare 4
Sangla 22
Suure-Rakke 52
Tamme 26
Tammiste 150
Teedla 117
Teilma 51
Tilga 109
Tännassilma 65
Uderna 73
Urmi 49
Utukolga 19
Vahessaare 55
Valguta 169
Vallapalu 57
Vehendi 85
Vellavere 51
Verevi 33
Vihavu 28
Võsivere 68
Väike-Rakke 88