Külad

Elanike arv rahvastikuregistri andmetel

 

  01.05.2021 seisuga 01.02.2022 seisuga
Elva linn  5653 5593

 

Alevikud:

  01.05.2021  01.02.2022
Käärdi 473 487
Kureküla 97 91
Puhja 854 829
Rannu 361 356
Rõngu 658 640
Ulila 258 265

 

Külad:

  01.05.2021 01.02.2022
Aakre 275 275
Annikoru 296 296
Astuvere 24 25
Atra 29 40
Ervu 137 141
Hellenurme 156 157
Härjanurme 20 23
Järvaküla 67 68
Järveküla 68 69
Kaarlijärve 120 116
Kaimi 92 97
Kalme 140 143
Kapsta 41 42
Karijärve 81 82
Võllinge 39 36
Kipastu 23 29
Kirepi 120 128
Kobilu 50 50
Konguta 180 189
Koopsi 24 28
Koruste 117 112
Kulli 80 81
Kurelaane 64 63
Kõduküla 104 105
Käo 47 47
Külaaseme 49 45
Lapetukme 109 113
Lembevere

62

60
Lilleküla 36 33
Lossimäe 139 142
Majala 85 87
Metsalaane 157 156
Mõisanurme 179 177
Mäelooga 42 43
Mäeotsa 49 50
Mäeselja 69 70
Mälgi 79 82
Nasja 40 41
Neemisküla 95 95
Noorma 70 70
Paju 44 41
Palamuste 38 37
Palupera 187 185
Palupõhja 1 1
Pastaku 40 41
Pedaste 32 38
Piigandi 38 34
Poole 48 49
Poriküla 25 29
Purtsi 31 30
Pööritsa 92 90
Pühaste 51 56
Raigaste 80 79
Rannaküla 69 67
Rebaste 76 73
Ridaküla 86 94
Rämsi 219 216
Saare 4 4
Sangla 22 21
Suure-Rakke 52 50
Tamme 26 23
Tammiste 150 142
Teedla 117 117
Teilma 51 52
Tilga 109 111
Tännassilma 65 61
Uderna 73 70
Urmi 49 50
Utukolga 19 20
Vahessaare 55 61
Valguta 169 170
Vallapalu 57 55
Vehendi 85 91
Vellavere 51 54
Verevi 33 34
Vihavu 28 28
Võsivere 68 69
Väike-Rakke 88 90