26. augustist tuleb avalikes siseruumides kanda maski või olla valmis näitama COVID tõendit

8/27/21
26. augustist jõustus Vabariigi Valitsuse korraldus, mille järgi kehtib maskikandmise kohustus nendes avalikes siseruumides, kus ei kontrollita COVID tõendit.
 
Avalikes ruumides, kus COVID tõendit nõutakse, peavad seda hakkama esitama kõik kliendid või osavõtjad. 
 
MASKIKANDMINE
Maske tuleb hakata kandma kõigis nendes avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal ja kus liigub palju inimesi, kes üksteisega igapäevaselt kokku ei puutu. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit.
 
KUS TULEB MASKI KANDA?
 • kaubandus- ja teenindusasutused;
 • riigi ja kohalike omavalitsuste asutused;
 • poed;
 • apteegid;
 • telekommunikatsiooni ettevõte või panga teenindussaal;
 • postkontor;
 • raamatukogu;
 • politsei- ja piirivalveameti, sotsiaalkindlustusameti või haigekassa teenindussaalides ning mujal.
 
Endiselt ei laiene maskikandmise kohustus alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.
 
Maskikandmise nõue säilib ühistranspordis, kaasa arvatud rongid ja praamid. 
 
Samuti säilib maskikandmise nõue jumalateenistustel ja muudel avalikel usutalitustel, kus siseruumides osalejate arv ei ole suurem kui 50 inimest (välitingimustes 100) või on ruumi täitumus kuni 50 protsenti. Kui osalejate arvud ületavad neid piire, tuleb kontrollida inimeste nakkusohutust.
 
KUS TULEB ESITADA COVID TÕEND?
COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18. eluaastast enamikes korraldatud tegevustes.
 
COVID tõendit tuleb esitada:
 • sportimisel, treenimisel;
 • noorsootöös;
 • huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; 
 • spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; 
 • saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; 
 • avalikel koosolekutel (sh nt Elva valla üldplaneeringu arutelud jms) ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil (k.a. kirikukontserdil), konverentsil; 
 • muuseumites ja näitusasutustes; 
 • meelelahutusteenustel; 
 • toitlustusettevõtetes kohapeal söömisel-joomisel. 
 
Kõikidelt osavõtjatelt tuleb nakkusohutust kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks toitlustuskoha rentimisel või teatrietenduse tellimisel teatris. 
 
Samas pole COVID tõendit vaja esitada, kui siseneda toitlustusettevõttesse ettetellitud toidu kaasaostmiseks, kuid siis tuleb kanda maski.
 
COVID tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.
 
Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.
 
Korraldajatel on kohustus kontrollida COVID tõendite kehtivust. Põhjendatud kahtluse korral tuleb inimeselt küsida isikut tõendavat dokumenti.
 
Lisainfo: kriis.ee

Valla raamatukogudes ja teenuskeskustes saab COVID-19 tõendit printida

Elva valla raamatukogude ja teenuskeskuste töötajad abistavad kõiki, kes soovivad endale luua Euroopa Liidu digitaalse COVID tõendi. Abistatakse nii seadmesse alla laadimise või tõendi printimisel. Tõendi trükkimine on tasuta.

Kindlasti tuleb raamatukokku kaasa võtta ID-kaart koos PIN-koodidega, ilma nendeta ei ole võimalik digitõendit luua ja välja trükkida. Digilukku saab sisse logida ka Mobiil-ID või Smart-ID-ga.

Kui olete oma nutiseadmesse tõendi laadinud, siis ei ole seda tarvis eraldi välja printida. Tõendit on võimalik näidata ka nutiseadmest.

Luua on võimalik kolme erinevat tõendit: vaktsineerimis-, läbipõdemis- ja testitõendit.

EL digitaalne COVID testitõend võimaldab Eestis Sars-Cov-2 negatiivse PCR testi andnutel tõendada tervishoiuteenuse osutaja tervise infosüsteemi esitatud testitulemuse info tõesust. Testitõendi saab luua ja alla laadida kohe pärast seda, kui negatiivse PCR testitulemuse info jõuab saatekirja vastusena tervise infosüsteemi.

COVID läbipõdemise tõend võimaldab inimesel tõendada haiguse läbipõdemist, mille aluseks on Eestis Sars-Cov-2 positiivse PCR proovi andmine, mille kohta on tervishoiuteenuse osutaja tervise infosüsteemi info kandnud. Tõendi saamiseks ei pea pöörduma perearsti juurde, selle saab igaüks luua endale ise patsiendiportaalis. Tõendi saab luua 11. päevast alates proovi andmisest.

COVID vaktsineerimistõend, kus on peale isikuandmete kirjas ka tõendi number, haigus, mille vastu vaktsineeriti, toimeaine, immuunpreparaat, vaktsiini müügiloa hoidja, manustamise kordus, immuniseerimise kuupäev ja riik, kus immuniseeriti. Samuti tõendi väljaandja andmed.

Iga inimene saab endale ise tõendi luua patsiendiportaalis digilugu.ee.  

Lisainfo: kriis.ee/et/vaktsineerimistoend.

Elva valla raamatukogude lahtiolekuajad:

 • Elva linnaraamatukogu suvine lahtiolekuaeg E-R kell 11–18, tel 745 6752 või 5300 2054.
 • Aakre raamatukogu E kell 10–18; T–N 9–16; R 9–14, tel 5196 0008.
 • Konguta raamatukogu E kell 12–18; T–N 13–19; R 9–15, tel 745 9645.
 • Puhja raamatukogu T–R kell 11–18; L 10–13; tel 5345 6688.
 • Ulila harukogu E kell 16.45–18; T 10–18, K 16.45–19; N 10–18.
 • Uula harukogu T, N, R kell 12–16; K 14–18; L 10–14.
 • Rannu raamatukogu E, T, N, R kell 10–16; K 12–18, tel 745 4151.
 • Sangla harukogus T, N kell 10–16; R 8.30–13.
 • Rõngu raamatukogu E, T kell 9–17; septembris ka N,R kell 11–17 ja L 9–13, tel 5669 6142.
 • Hellenurme harukogu E kell 8–17; T, K, N 8–13.30.
 • Koruste harukogu L kell 10–15.
 • Teedla harukogu E ja R kell 10–17.
 • Valguta harukogu T kell 10–16; N 10–17.

Teenuskeskustes vastuvõtt etteregistreerimisel:

 • Konguta teenuskeskus tel 523 9389
 • Puhja teenuskeskus tel 504 9912
 • Palupera teenuskeskus tel 511 2479
 • Rõngu teenuskeskus tel 509 6202
 • Rannu teenuskeskus tel 525 3370

EL COVID tõendeid hakkavad looma ja väljastama Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid

8/16/21

Alates tänasest võtavad Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid vastu avaldusi EL COVID tõendite loomiseks eestlastele ja Eesti isikukoodi omavatele välismaalastele, kellel ei ole võimalik neid endale ise patsiendiportaalis (digilugu.ee) luua.

Kui seni väljastas inimesele vajadusel tõendi Tervise ja heaolu infosüsteemide keskus (TEHIK) Tallinnas, siis nüüd tekib inimestele see võimalus üle Eesti erinevates Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktides. 

Lisaks Tallinnale hakkavad EL COVID tõendeid vaktsineerimise, negatiivse testi või läbipõdemise kohta väljastama ka Tartu, Pärnu, Rakvere, Rapla, Türi, Valga, Viljandi, Võru, Haapsalu, Jõgeva, Jõhvi, Kohtla-Järve, Kuressaare, Kärdla, Narva, Paide, Põlva, Rakvere, Rapla, Türi, Valga, Viljandi ja Võru Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunktid. Täpsed aadressid ja vastuvõtuajad leiab SIIT.

Sotsiaalkindlustusametisse pöörduvatel välismaalastel peab tõendi loomiseks olema Eesti isikukood ja isikut tõendav dokument. Kõik tõendi soovijad saavad juba eelnevalt täita avalduse ja selle välja printida. Avaldus tuleb viia sobivasse Sotsiaalkindlustusameti teeninduspunkti ning seejärel saadetakse EL COVID tõend kolme tööpäeva jooksul inimese e-posti aadressile. Kuigi vaktsineerimistõendi saab luua ka juba peale üht vaktsineerimist, siis selleks, et osaleda Eestis erinevatel üritustel, peab vaktsineerimiskuur olema lõpetatud. Teenus on kõigile tasuta.

Haridus- ja teadusministeeriumi info

8/25/21

Õppeasutuste toetamiseks oleme kokku pannud valdkondlikud juhised, koostanud infopaketi ning toimunud on infopäev ja haridusvaldkonna pressikonverents. Juhime tähelepanu, et alates 26. augustist laieneb maskikandmise kohustus kõikidele avalikele siseruumidele.

"Distantsilt targemaks" veebiseminarid alustavad

Juba 25. augustil toimub "Distantsilt targemaks" veebiseminaride sarja avaseminar, kus räägitakse võimalikest õpilünkadest ja nendega tegelemisest. Veebiseminaride kohta saab lähemalt lugeda Harno kodulehelt ning seminaridele registreeruda täienduskoolituste infosüsteemis Juhan.

Õpilastele täiendava toe pakkumiseks on munitsipaal- ja erakoolide pidajatele eraldatud riigilt lisaraha 40 eurot õpilase kohta, et koolid saaksid pakkuda õpilastele võimalikult palju just nende vajadusest lähtuvat tuge. Toetuse täpne kasutamine on koolipidaja ja kooli otsustada.

2021. aasta detsembrini toimuvad õpihuvilaagrid. Haridus- ja noorsootöövaldkondade koostöös korraldatavad laagrid pakuvad õppijaile võimalusi tavapärasest õppimisest erinevate tegevuste kaudu arendada oskusi, mis pole koroonakriisi-aegses õppes piisavalt tähelepanu saanud.

Septembrist on avatud nõuandeliin

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Koolipsühholoogide Ühingu koostöös alustab 1. septembrist tööd tasuta koolipsühholoogide nõuandetelefon, kuhu on oodatud helistama kõik laste ja noortega töötavad inimesed, lapsevanemad, õppijad ning lapsed ise. Nõuandeliini eestikeelne number 1226 vastab esmaspäevast reedeni kl 16–20 ning venekeelne number 1227 teisipäeviti kl 16–20. Kõnedele vastavad koolipsühholoogi kutsetunnistusega kogemustega psühholoogid.

Muudatused maskikandmise nõuetes

26. augustist tuleb kõigis avalikuks kasutamiseks mõeldud ruumides, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal, kanda maske. Need on ruumid, millesse sisenemisel ei nõuta COVID tõendit. Haridus- ja noorsootööasutustes maskikandmise kohustust ei ole. Küll aga soovitame kanda maske vaktsineerimata töötajatel ning kõrge või väga kõrge riskitaseme korral ka kõigil teistel.

Avaliku kohana ei käsitleta lastehoide ning haridus- ja noorsootööasutusi, sest nendesse ei ole igaühel võimalik otse tänavalt sisse minna ja seal vabalt liikuda. Kui koolimajas toimub näiteks laat või muu kõigile avatud üritus, tuleb järgida korralduses toodud avaliku siseruumi ja ürituse korraldamise reegleid. Sama kehtib ka õpilastega teatrisse, muuseumi vm minekul.
Maskikandmise kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või inimestele, kelle jaoks on kaitsemaski kandmine tervislikel põhjustel või muudel olulistel põhjustel ebamõistlik.

Muudatused COVID-tõendi kontrollimisel

COVID tõendit vaktsineerituse, läbipõdemise või varasemalt tehtud negatiivse testi tulemuse kohta tuleb 26. augustist hakata esitama alates 18. eluaastast nii huvihariduse ja –tegevuse, noorsootöö, täienduskoolituse kui – õppe puhul ja juba alates esimesest inimesest. Kaob seni siseruumides kehtinud 50- ja väljas 100-inimeseline piirarv. Tõendiküsimise nõue ei puuduta ühelgi haridustasemel tasemeõppes õppijaid.

18-aastased ja vanemad osalejad peavad esitama tõendi sportimisel, treenimisel, noorsootöös, huvitegevuses ja -hariduses, täienduskoolituses ja täiendõppes; spordivõistlustel ning spordi- ja liikumisüritustel; saunades, spaades, veekeskustes ja ujulates; avalikel koosolekutel ja üritustel, sealhulgas teatris, kinos, kontserdil, konverentsil; muuseumites ja näitusasutustes; meelelahutusteenustel; toitlustusettevõtetes.

Osavõtjate nakkusohutust tuleb kontrollida ka siis, kui tegevus või üritus toimub teenuse osutamise kohas, näiteks toitlustuskoha rentimisel või teatrietenduse tellimisel. Tõendit ei tule kontrollida piiramata territooriumiga väliüritustel.
Siseruumides toimuvate tegevuste korral on oluline lisaks tõendite kontrollimisele või testimisele tagada hajutatus ja desinfitseerimisnõuete täitmine.
Korraldus ja seletuskiri

Esimesse klassi minejatele ei väljastata tervisetõendeid

Tuletame meelde, et perearstid ei väljasta enam kooliminejatele tervisetõendeid. Infovahetuse sujuvamaks toimimiseks kannavad perearstid laste koolieelse läbivaatuse andmed tervise infosüsteemi, millega ühendus on olemas kooliõdedel. Infosüsteemi on võimalik kooliõdedel nii andmepäringuid esitada kui ka sinna andmeid saata, mida vajadusel näevad ka perearst ja õpilane/eestkostja.

Tõendi mitteväljastamine ei tähenda, et laps ei peaks enne kooli läbima tervisekontrolli perearsti juures. Soovitame 1. klassi astuvate laste vanematele üldise infovahetuse käigus tuletada meelde, et laps peaks enne kooliaasta algust olema käinud perearsti juures koolieelsel läbivaatusel.

Juhised haridus- ja noorsootööasutustele

Edastasime kõigile haridus- ja noorsootööasutustele ning koolipidajatele juhise, kuidas hoida koroonaviiruse leviku ajal haridus avatuna. Juhised leiab ministeeriumi kodulehelt.

Õppeaasta alguse infopakett

Ministeerium on kokku pannud kooliaasta alguse infopaketi, kust leiate algava õppeaasta tegevuste koondülevaate ja statistilised näitajad. Infopaketi leiab siit.

Infopäev haridusasutustele

19. augustil toimunud haridus- ja noorsootööasutuste virtuaalsel infopäeval tutvustati suuniseid õppeaasta alguseks, räägiti õhukvaliteedist, vaktsineerimisest, kiirtestidest ning riskianalüüsi täiendamisest. Tööinspektsioon on koostanud ülevaatlikud skeemid bioloogiliste ohutegurite hindamisest ning vaktsineerimisest töösuhete kontekstis. Infotunni salvestuse ja ettekanded leiate ministeeriumi kodulehelt. Infotunniks laekunud küsimuste põhjal täiendame hm.ee/koroona lehte.

Haridusvaldkonna pressikonverents

23. augustil toimus Estonias haridusvaldkonna pressikonverents, kus esinesid minister Liina Kersna, Koolijuhtide Ühenduse esimees Urmo Uiboleht, Haridustöötajate Liidu esimees Reemo Voltri, Rektorite Nõukogu esimees Mart Kalm, Koolipsühholoogide Ühingu esinaine Karmen Maikalu ning Eesti Noorteühenduste Liidu esinaine Triin Roos. Pressikonverentsi salvestust saab vaadata ministeeriumi YouTube'i kanalist.

Küsimuste korral palume pöörduda e-posti aadressil info@hm.ee või telefonidel 5690 0353 ja 5690 0340, lisainfot leiab ka: https://www.hm.ee/et/koroona

Koroonakriisiga seotud info

Haridust puudutav info SIIN.

Koroonakriisiga seotud info ja piirangud leiate leheküljelt kriis.ee.

COVID-19 testimisega seotud info: https://koroonatestimine.ee/ 

Trennide ja spordivõistluste korraldamise kõige värskema infot leiate kriis.ee leheküljelt, SIIT

Rohkem üldinfot, sh koroonastatistika leiad Terviseameti kodulehelt, SIIT.

Võimalus on küsida toetust treenerite tööjõukulude katmiseks. Lisainfo ja tingimused taotluseks: https://spordiinfo.ee/uudised-1

Perearstide seltsi koduse ravi juhend täiskasvanutele

Perearstide selts on kokku pannud koduse ravi juhendi täiskasvanutele, mille leiate SIIT.