Elva valla üldplaneeringu koostamine

Elva Vallavolikogu võttis 22. augustil 2022 otsusega nr 51 vastu Elva valla üldplaneeringu, avalik väljapanek toimus 15. septembrist kuni 15. oktoobrini 2022.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal esitati üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande kohta arvamusi, mis sisaldasid ka küsimusi ja ettepanekuid. Vallavalitsus võttis esitatud arvamuste osas seisukoha ning korraldas üldplaneeringu avaliku arutelu järgmistes piirkondades:

29.11.2022 Elva kultuurikeskuses (Kesk 30 Elva linn) algusega kell 18.00;

01.12.2022 Rõngu rahvamajas (Valga mnt 12 Rõngu alevik) algusega kell 18.00;

08.12.2022 Rannu rahvamajas (Elva tee 7 Rannu alevik) algusega kell 18.00;

12.12.2022 Palupera koolimajas (Palupera Põhikool, Palupera küla) algusega kell 18.00; (ARUTELU LÜKATI ERAKORRALISTE LUMEOLUDE TÕTTU EDASI). Arutelu toimus 04.01.2023 algusega kell 18.00

14.12.2022 Puhja seltsimajas (Viljandi tee 24, Puhja alevik) algusega kell 18.00.

Esitatud arvamuste ja vallavalitsuse seisukohtadega saab tutvuda valla dokumendiregistris

Avalike arutelude protokolide ja esitlusslaididega saad tutvuda üldplaneeringu blogis

Avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemusena viidi asjakohased muudatused üldplaneeringusse. Avaliku väljapaneku ja avalike arutelude tulemuste ülevaatega saad tutvuda üldplaneeringu blogis.

 

Avalikul väljapanekul olnud üldplaneeringuga saad tutvuda üldplaneeringu kaardirakenduses.

Üldplaneeringu info leiad blogist uldplaneering.elva.ee 

Üldplaneeringuga seotud dokumentide, kirjavahetuse ja üldplaneeringule laekunud ettepanekute ja kooskõlastustega on võimalik tutvuda dokumendiregistris.