Vallavolikogu komisjonid

Elva vallavolikogu oli algselt moodustanud üheksa alalist komisjoni.

25.09.2023 otsusega nr 31 muudeti komisjonide tööjaotust ning kokku on seitse alalist komisjoni.

Osavõtustatistika volikogu komisjonide koosolekutest leiate SIIT.

 

Rahanduskomisjon

Komisjoni protokollid

Ülesanded: eelarvestrateegiaeelarve, kaasav eelarve, vallavara valitsemine, kasutamine ja käsutamine

Esimees: Meelis Karro
e-mail: meelis.karro@mail.ee
Aseesimees: Fred Koppel
e-mail: fred.koppel@gmail.com

Liikmed: Peeter Laasik, Merle Miliste, Maano Koemets, Hillar Hänilane, Kaida Vool, Jüri Haamer, Leelo Suidt, Aivo Kapten, Haimar Kallas, Peeter Ernits, Agu Kasetalu, Kristo Frei

Arengu- ja planeeringukomisjon

Komisjoni protokollid

Ülesanded: 
valla areng, arengukava koostamine, planeerimistegevus, maakorraldus, avatud valitsemine, ühtne inforuum, infotehnoloogia ja e-teenuste arendamine

Esimees: Mikk Järv
e-mail: jarvmikk@gmail.com
Aseesimees: Maano Koemets
e-mail: maano.koemets@gmail.com

Liikmed: Ain Pedak, Aivar Kuuskvere, Valdur Metsallik, Imbi Vainer, Laevi Perandi, Alar Ilp, Serioža Smorodin, Ramon Rantsus, Indrek Jaal, Rasmus Punkar, Merili Aasma, Aivo Johanson, Are Altraja, Tõnu Aigro

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Komisjoni protokollid

Ülesanded: 
keskkonnakorraldus, veekogudega seotud küsimused, haljastus, heakord, turvalisus, liikluskorraldus, valla- ja ühistransport, teede ehitus ja hooldus, veevarustus ja kanalisatsioon, jäätmekäitlus, internetiühendus, elamu- ja kommunaalmajandus, energeetika, soojamajandus, maaelu küsimused.

Esimees: Toomas Järveoja
e-mail: toomas.jarveoja@elva.ee

Aseesimees: Lauri Koni
e-mail: lauri.vaikerootsi@gmail.com

Liikmed:

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Komisjoni protokollid

Ülesanded:
 
haridus, kaasav haridus, huviharidus ja -tegevus, laste- ja noorsootöö, elukestev õpe

Esimees: Marika Saar
e-mail: marika.saar@elva.ee
Aseesimees: Birgit Lõhmus-Komleva
e-mail: birgit.lohmus@gmail.com

Liikmed: Liina Tamm, Vahur Vuks, Kristina Ermel, Ülle Särg, Marek Pihlak, Tõnis Hermann, Ülle Närska, Dagmary Kuslap, Ave Külter, Päivi Märjamaa, Heilo Altin, Andero Ojamets, Kadri Joost

Kultuuri- ja spordikomisjon

Komisjoni protokollid

Ülesanded:
 sport, kultuur, külaliikumine, kogukondade tegevus, ettevõtluskeskkond, loomemajandus, turism, kohaturundus, mainekujundus, rahvamajad, raamatukogud, kultuurimälestised ja kultuuripärand

Esimees: Meelis Külaots
e-mail: meeliskylaots@gmail.com
Aseesimees: Raimond Pihlap
e-mail: inga.i.kalmus@gmail.com

Liikmed: 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Komisjonide protokollid

Ülesanded: 
sotsiaalhoolekanne, sotsiaalabi ja - teenused, lastekaitse, eakate päevakeskused, terviseedendus ja tervishoid

Esimees: Peeter Laasik
e-mail: peeter@ehaigla.ee
Aseesimees: Meelis Kask
e-mail: meelis.kask21@gmail.com

Liikmed: Vambola Sipelgas, Maarika Kukk, Liina Tamm, Reet Viks, Gerda Kiipli-Hiir, Elis Lessing, Arto Larm, Anne Kähr-Haller, Teele Kravtšenko, Hille Andressoo, Triin Pannel, Monika Kelt                                                                

Revisjonikomisjon

Komisjonide protokollid

Ülesanded:
 
vallavalitsuse, valla ametiasutuse ja vallavalitsuse hallatavate asutuste ning Elva valla valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute tegevuse seaduslikkuse, otstarbekuse ja tulemuslikkuse, vallavara kasutamise sihipärasuse ning vallaeelarve täitmise kontrollimine ja hindamine

Esimees: Aivar Õun
e-mail: ounaivar@hotmail.com
Aseesimees: Hillar Hänilane
e-mail: rongu@hot.ee

Liige: Tõnu Aigro