Koosolekute ajad

Revisjonikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakava:

 

Haridus- ja noorsootöökomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakava:

 

Arengu- ja planeeringukomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakava:

 

Kultuurikomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakava:

 

Sotsiaal- ja tervisekomisjon

Koosoleku toimumise aeg: 

Koht: 

Päevakava:

 

Majandus- ja keskkonnakomisjon

Rahanduskomisjon