Kantselei

Salle Ritso

Salle Ritso
vallasekretär

Tel:  515 6652
E-post:  salle.ritso@elva.ee
Vastuvõtt:  etteregistreerimisel
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: valla õigusaktide ettevalmistuse ja muu õigusloome alase töö koordineerimine ning vallavalitsuse kantselei töö juhtimine
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus (MA)

Ametijuhend

 

 

Helene Liisi Keis
kommunikatsioonijuht

Tel: 
E-post: helene.liisi.keis@elva.ee 
Valdkonnad:  sise- ja väliskommunikatsioon, meediasuhted
Hariduskõrgharidus, suhtekorraldus (BA)

Ametijuhend

 

Liana Loorits
infosekretär

Tel: 5860 0909
E-post: liana.loorits@elva.ee
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: vallavalitsuse asjaajamise ja dokumendiringluse korraldamine, kodanike esmane nõustamine ja juhendamine

Ametijuhend

 

Triinu Paas
infospetsialist

Tel: 5662 9554
E-post:  triinu.paas@elva.ee
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: infolehe toimetamine, vallavalitsuse ja volikogu istungite protokollimine
Haridus: kutsekeskharidus, arvutiteenindus

Ametijuhend

 

Kristi Kalmus
registripidaja

Tel: 511 0278
E-post:  kristi.kalmus@elva.ee 
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: rahvastikuregistri pidamine, elukohatoimingud, sünni registreerimine, volikogu istungite ettevalmistamine.
Vastuvõtt: ainult etteregistreerimisel
Haridus: rakenduskõrgharidus, maksundus

Ametijuhend

 

Gelija Otsa
personalispetsialist

Tel: 5385 5744

E-post: gelija.otsa@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: vallavalitsuse personalialase töö korraldamine ja koordineerimine.
Haridus: rakenduskõrgharidus, ärijuhtimine (kõrvaleriala personalijuhtimine)

Ametijuhend

 

Merilin Vipper
õigusnõunik

Tel: 508 4159
E-post: merilin.vipper@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
Valdkonnad: avalik teenistus, haldusõigus, andmekaitse 
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus (MA)

Ametijuhend

 

Saara Selgmäe
õigusnõunik

Tel: 525 4539
E-post: saara.selgmae@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisel
Valdkonnad: areng- ja planeering, vallamajandus ja finants.
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus (BA)

Ametijuhend