Käärdi aleviku spordi- ja mänguväljak

Projekti laiem eesmärk on tagada Elva valla endise Rõngu valla piirkonnas atraktiivne elukeskkond kohalikule kogukonnale.
Ettevõtmise kitsam eesmärk on arendada olemasolevat spordiplatsi ning lisada sellele mänguväljaku funktsioon.
Antud projektile taotletakse rahastust LEADER meetmest.