HEV õpilase transpordi korraldamise või transpordikulude hüvitamise taotlus

Kes saab taotlust esitada?

Taotlust saab esitada HEV õpilase vanem või eeskostja juhul kui:

  1. Õpilane on rahvastikuregistri järgi Elva valla elanik;

  1. Õpilane õpib väljas pool Elva valda asuva põhikooli või gümnaasiumi päevases õppes;

  1. Õpilasel on koolivälise nõustamismeeskonna soovitus (nt Rajaleidja);

  1. Kindlaks on tehtud, et  Elva vallas ei ole võimalik soovituse kohast õpet korraldada.

 

Kuidas saab taotlust esitada?

Taotlust saab esitada Elva valla SPOKU- keskkonnas SIIN.

Hüvitamisele kuuluvad õpilase ja tema saatja haridusasutuse ja kodu vahelise ühistranspordi sõidupiletite kulud ja sõiduauto kasutamisega seotud kulud. Hüvitist ei maksta juhul kui õpilase transport on korraldatud muul viisil (nt valla poolt korraldatud transport) või õpilane saab kasutada tasuta ühistransportiKui õpilasel on võimalik haridusasutuse ja kodu vahel sõitmiseks kasutada ühistransporti ja tema tervislik seisund ja vanus seda võimaldab, siis hüvitatakse vanemale sõidupiletite hind (v.a juhul, kui transport on tasuta).

Elva valla haridusliku erivajadusega õpilase transpordi korraldamise ja transpordikulude hüvitamise kord asub SIIN.

 

Lisainfo:
Auli Mäesalu 
haridusspetsialist 
auli.maesalu@elva.ee