Eramute ja korterelamute fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetus

8/12/21

Elva vallavalitsus avab eramute ja korterelamute fassaadide ja piirdeaedade värvimise toetuse taotlemise kordusvooru.

Elva vallas asuvate fassaadide ja piirdeaedade värvimiseks on võimalik toetust taotleda 16. augustist 31. augustini 2021. Taotlemine toimub Spoku keskkonnas.

Toetus on üldjuhul mõeldud elamute fassaadide ja piirdeaedade värvi uuendamiseks Elva valla haldusterritooriumil üldplaneeringuga määratud tiheasustusaladel.  

Tähelepanu tuleb pöörata muudatusele, mis võimaldab sellel aastal toetust anda ka valla hajaasutusega alal asuva elamule ja/või elamu piirdeaia värvimiseks tingimusel, et see elamu või piirdeaed on oluline objekt.

Objektiks võib olla näiteks terviklikult säilinud autentne taluhoone ja selle piire, või muu taoline, mis on avalikust ruumist hästi vaadeldav ja annab välimuse parendamisel piirkonnale lisandväärtust. 

Toetuse suurus on fassaadide värvimisel kuni 50% värvi maksumusest. Eramu värvimisel on toetuse suurus maksimaalselt 200 eurot ning korterelamu värvimisel maksimaalselt 400 eurot. 

Piirdeaia värvimise puhul makstakse toetust kuni 50% värvi maksumusest, kuid mitte rohkem kui 100 eurot.  

Toetuse eesmärk on Elva valla avaliku ruumi visuaalse pildi korrastamine ja meeldiva elukeskkonna loomine. 

Tutvu Elva valla elamute ja piirdeaedade värvimise toetuse andmise korraga SIIN.

Küsimuste korral palume pöörduda vallaarhitekti poole: 
Jaanika Saar, tel 5348 1114 või jaanika.saar@elva.ee