Infotund ettevõtjatele: COVID tõendi kasutamine

8/5/21
Hea ettevõtja!
 
Järgmisest nädalast vähenevad nakkusohutuse kontrollita üritustel ja tegevustes osalejate piirarvud. Ilma kontrollita on alates 9. augustist võimalik korraldada üritusi ja tegevusi, kus osaleb siseruumides kuni 50 ja välitingimustes kuni 100 osalejat.
 
See tähendab, et edaspidi saab suurema külastajate arvuga tegevusi korraldada vaid siis, kui on tagatud kõigi külastajate nakkusohutus ja selle kontroll ehk külastajatel tuleb esitada ürituse korraldajale COVID tõend. Tõendit tuleb esitada alates 18. eluaastast.
 
Nakkusohutuse kontrollimine, sealhulgas vaktsineeritute ja läbipõdenute hulga kasv võimaldab hoida ühiskonda võimalikult avatuna ning ettevõtetel oma tegevustega jätkata.
 
Saame võimaldada korraldada rahvarohkemaid tegevusi ja pakkuda teenuseid suuremale hulgale inimestele, kuid samal ajal vähendada COVID-19 haigusesse nakatumise ja nakkuse edasikandmise tõenäosust.
 
Info ja juhendid on kättesaadavad veebilehel www.kriis.ee ning jooksvalt lisame sinna ka Korduma Kippuvaid Küsimusi koos vastustega.
 
Et COVID tõendi kasutamise ja kontrollimisega seonduvad põhimõtted ja reeglid üle käia, kutsume sind osalema ettevõtjatele suunatud infotunnis, mis toimub veebi vahendusel sel reedel, 6. augustil algusega kell 10.00.
 
INFOTUNNIS:
 • Terviseamet annab ülevaate nakkuse olukorrast Eestis ja prognoosidest ning selgitab kiirtestimise korda
 • Sotsiaalministeerium annab ülevaate COVID-tõendist – mis see on, kust saab, kuidas kasutada ja kuidas kontrollida
 • Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium annab ülevaate piirangutest turismi-, majutus- ja toitlustussektoris ja kuidas rakendada
 • Kultuuriministeerium annab ülevaate piirangutest ürituste, spordi ja kultuuri valdkonnas ja kuidas rakendada
 • Tööinspektsioon annab ülevaate tööandja õigustest ja kohustustest seoses COVID-tõendiga
 • Lisaks on infotunni jooksul võimalik küsida küsimusi.
Infotund toimub Zoomi vahendusel:
Link to join Webinar
https://zoom.us/j/94052892495

Avanesid COVID-19 piirangutest mõjutatud jaekaubanduse ja turismisektori ettevõtete toetuse taotlemised

EAS avas alates 17. maist Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud tingimuste alusel toetusmeetme Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega" toetuse taotlemise

Toetusmeetme eesmärk on toetada raskustesse sattunud ettevõtjaid kriisist kiiremaks väljumiseks piirangute leevenemisel ja majanduse taastumisel.

Toetusmeetme sihtgruppideks on:

 • majutusettevõtjad, 
 • spaad, veekeskused,
 • toitlustusettevõtjad, 
 • reisiettevõtjad, 
 • nõupidamiste ja messide korraldajad, 
 • turismiteenuse pakkujad, 
 • sõitjate muud maismaavedu teostavad ettevõtjad ja 
 • jaekaubanduse ettevõtjad (EMTAK koodiga jagu G 451, jagu 4532 , jagu 4540, jagu 4719, jagu 4726, jagu 474, jagu 475, jagu 476, jagu 477 või jagu 478, välja arvatud isikud, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga 4773, 4774, 47762, 47781 ja 4781)

Meetme täpsemad tingimused leiab EASi kodulehelt: COVID-19 mõjude leevendamise toetused - EAS ja toetusmeetme määrusest: Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega – Riigi Teataja

Avame taotlemise kahes etapis: 

 • 17. mail kell 9:00 avasime taotlemise jaekaubandusettevõtetele. Vooru sulgemise tähtaeg on 26. mai kell 16.00
 • 18. mail kell 9:00 avasime taotlemise majutusettevõtjatele, spaadele, veekeskustele, toitlustusettevõtjatele, reisiettevõtjatele, nõupidamiste ja messide korraldajatele, turismiteenuse pakkujatele ja sõitjate muud maismaavedu teostavatele ettevõtjatele. Vooru sulgemise tähtaeg on 27. mai kell 16.00

Vooruline taotluste esitamine tähendab, et taotlused tuleb esitada etteantud aja sees (taotluse esitamine ei sõltu ajalisest kiirusest) ja kui eelarve ületatakse, läheb see kõigi nõuetele vastavate taotlejate vahel proportsionaalselt jagamisele.  

Juhime tähelepanu, et taotlemine on avatud lühikest aega. Seega palume kõikidel taotlejatel jälgida, et kõik vajalikud lisadokumendid oleksid vajaduse korral EASi e-keskkonda koheselt lisatud, see kiirendab oluliselt EAS jaoks otsuste tegemist: 

 • Palume jälgida, et kui Teie ettevõte kuulub kontserni, siis on kontserni majandusaasta andmed 31.12.2019 seisuga lisatud taotlusele, juhul kui need ei ole avalikult kättesaadavad. See info on vajalik, et kontrollida raskustes olemist, vt lähemalt siit: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2020/11/Raskustes-ettevotte-maaratlus-1.pdf;  
 • Kui toetuse saamise eelduseks on kindla EMTAK põhitegevusala koodi olemasolu, siis on Teie ettevõtte osas esitatud äriregistrisse õige info; 
 • Kui toetuse saamine eeldab puhkaeestis.ee andmebaasis teatud kategoorias teenuste pakkumine, siis on Teie ettevõtte sisestatud www.puhkaeestis.ee andmebaasi õigesse kategooriasse. Vt juhiseid siit: Juhend_PuhkaEestis-lisamiseks.pdf (eas.ee)

Rohkem infot ja detailsema loetelu vajaminevatest dokumentidest leiab siit: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/.

Toetuse eelarve maht on 44 miljonit eurot, millest 25 miljonit eurot on suunatud turismisektorile ning 19 miljonit eurot jaekaubandusettevõtetele. Toetuste määrused ja tingimused otsustas valitsus. 

EAS avab turismisektori kahjude hüvitamise taotlemise

3/26/21

EAS avab alates 29. märtsist Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud tingimuste alusel turismisektori kriisikahjude hüvitamise toetusi.

Toetus „Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga" on suunatud ettevõtjatele, kes on jätkuvalt erinevatest piirangutest enim mõjutatud. Toetuse eesmärk on toetada turismiga otseselt seotud majandusharude raskustesse sattunud ettevõtjaid kriisist kiiremaks väljumiseks rahvusvahelise reisimise ja nõudluse taastumisel. Toetusmeede on mõeldud majutusettevõtjatele, Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjatele, reisiettevõtjatele ja transpordiettevõtjatele ning käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüjatele. Varasem kriisitoetuste saamine ei ole käesolevas meetmes piiranguks. Toetuste täpsed tingimused leiab EASi kodulehelt: www.eas.ee/covid-19-toetused/ ja toetusmeetme määrusest: Turismiga seotud majandusharu ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga – Riigi Teataja.

 Märtsikuu alguses otsustas Vabariigi Valitsus sektori tagasiside põhjal toetusskeemi tingimusi muuta, seetõttu on toetuse tingimustes sisse viidud peamised järgmised muudatused:

1.       Täiendava sihtgrupina lisandus määrusesse toetus sõitjate maismaavedu teostavatele ettevõtjatele (s.t et laiendati reisiettevõtja mõistet), kelle põhitegevusala EMTAK kohaselt on koodiga H 4939 „Sõitjate muu mujal liigitamata maismaavedu". Muudatuse tingis asjaolu, et kuigi reisijate maismaaveo ettevõtjad on sarnaselt reisiettevõtjatest otseselt kehtestatud piirangutest puutumata, on nende majandustegevus sarnaselt reisiettevõtjatega saanud oluliselt kannatada sise- ja välisturistide puudumise tõttu;

2.       Lisaks käsitöö ja suveniirimüüjatele saavad toetust taotleda ka Eesti Disaini müüjad;

3.       Majutusettevõtjate toetuse puhul ei ole enam toetuse taotlemisel alampiiri (varasemalt oli 2000 eurot);

4.       Reisiettevõtjate (s.h nii reisibürood ja reisikorraldajad kui ka muud maismaavedu teostavad ettevõtjad) puhul on toetuse taotlemise eelduseks, et ettevõtja 2019. a eest tasutud tööjõumaksude kogusumma oli vähemalt  5000 eurot (varem 7500 eurot);

5.       Lisandunud on võimalus toetust taotleda toetust reisiettevõtjatel (s.h nii reisibürood ja reisikorraldajad kui ka muud maismaavedu teostavad ettevõtjad) ja käsitöö, suveniiri ja Eesti Disaini müüjatel, kes alustasid tegutsemist perioodil 1.04-30.09.2019.a;

6.       Reisiettevõtjate (s.h nii reisibürood ja reisikorraldajad kui ka muud maismaavedu teostavad ettevõtjad), Tallinna vanalinna toitlusettevõtjate kui ka käsitöö, suveniiri ja Eesti Disaini müüjate puhul ei ole enam nõuet, et ettevõtja peab 2020. a novembri eest tasutud tööjõumaksude summas vähemalt 200 eurot.

7.       Kõikides sihtgruppides (v.a Tallinna vanalinna toitlustettevõtjad) on võimalik toetust taotleda ka FIE-del.

 

Nimetatud muudatuste osas oleme uuendanud ka 09.02.2020 toimunud infopäeva slaide, mis on leitavad siit: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2021/02/Infoseminar-09.02.2021.pdf

Selleks, et hajutada EASi infosüsteemides koormust, avame taotlemise kahes etapis: 

·         29. märtsil kell 9:00 avame taotlemise majutusettevõtjatele ja Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjatele. 

·         30märtsil kell 9:00 avame taotlemise reisiettevõtjatele ja transpordiettevõtjatele ning käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüjatele. 

Taotluste esitamise ajad:

Sihtgrupp

Esitamine ja menetlus

Avamise aeg (9.00)

Sulgemise aeg (16.00)

Majutusettevõtjad

Vooruline

29.märts

08.aprill

Tallinna vanalinna toitlustusettevõtjad

Vooruline

29.märts

08.aprill

Reisiettevõtjad EMTAK koodiga N 791 (reisibürood ja reisikorraldajad)

Vooruline

30.märts

08.aprill

Reisiettevõtjad EMTAK koodiga H 4939 (sõitjate muud mujal liigitamata maismaavedu teostavad ettevõtjad)

Vooruline

30.märts

08.aprill

Käsitöö, suveniiri või Eesti disaini müüjad 

Vooruline

30.märts

08.aprill

 

Vooruline taotluste esitamine tähendab, et taotlused tuleb esitada etteantud aja sees (taotluse esitamine ei sõltu ajalisest kiirusest) ja kui eelarve ületatakse, läheb see kõigi nõuetele vastavate taotlejate vahel proportsionaalselt jagamisele.  

Juhime tähelepanu, et taotlemine on avatud lühikest aega. Seega palume kõikidel taotlejatel jälgida, et kõik vajalikud lisadokumendid oleksid vajaduse korral EASi e-keskkonda koheselt lisatud, see kiirendab oluliselt EAS jaoks otsuste tegemist: 

·         Palume jälgida, et kui Teie ettevõte kuulub kontserni, siis on kontserni majandusaasta andmed 31.12.2019 seisuga lisatud taotlusele, juhul kui need ei ole avalikult kättesaadavad. See info on vajalik, et kontrollida raskustes olemist, vt lähemalt siit: https://www.eas.ee/wp-content/uploads/2020/11/Raskustes-ettevotte-maaratlus-1.pdf;  

·         Kui Teie ettevõte ei ole käibemaksukohustuslane, siis on taotlusele lisatud vastavate kuude käibeandmed (st vastavate kuude kasumiaruanded või raamatupidamise väljavõtted); 

·         Kui olete FIE, siis on taotlusele lisatud võrdlusperioodide ettevõtlustulu andmed (nt raamatupidamise väljavõtted); 

·         Kui toetuse saamise eelduseks on kindla EMTAK koodi olemasolu, siis on Teie ettevõtte osas esitatud äriregistrisse õige info; 

·         Kui toetuse saamine eeldab puhkaeestis.ee andmebaasis teatud kategoorias teenuste pakkumine, siis on Teie ettevõtte kohta sisestatud www.puhkaeestis.ee osas õiged andmed. Vt juhiseid siit: Juhend_PuhkaEestis-lisamiseks.pdf (eas.ee)

Rohkem infot ja detailsema loetelu vajaminevatest dokumentidest leiab siit: https://www.eas.ee/covid-19-toetused/.

Toetuse eelarve maht on 9,7 miljonit eurot. Toetuste määrused ja tingimused otsustas valitsus. 

Lisainfot on võimalik saada EAS'i infokeskuselt tel 6 279 700 ja info@eas.ee.

Vallavalitsuse küsimustik seoses koroonaviirusega 2021

3/16/21

Hea Elva valla ettevõtja!

Elva vallavalitsus soovib koguda infot, missugused on Elva vallas tegutsevate ettevõtete murekohad seoses koroonaviiruse leviku ja sellest tingitud piirangutega.

Oleme selleks koostanud lühikese küsimustiku, mille tagasisidet ootame hiljemalt 30. märtsiks, küsimustiku täitmine võtab kuni 10 minutit. Küsimustiku leiad siit.

Küsitluse eesmärk on saada ülevaade meie piirkonna ettevõtjate praegusest olukorrast ja väljakutsetest, millega silmitsi seisate.

 

Ülevaade kehtivatest toetusvõimalustest on leitav siit

Töötukassa töötasu jätkutoetus 

Ettevõtjate küsitluse tulemuste kokkuvõte 2020

Elva vallavalitsus korraldas 2020. aasta aprillis ettevõtjate seas küsitluse, et kaardistada COVID19 tingitud eriolukorrast tekkinud mõjusid ning saada ettevõtjate tagasisidet. Eraldi küsitlus korraldati turismiettevõtjate seas. Küsitluse kokkuvõte on leitav siin.

Ettevõtjatele mõeldud lühiajaliste meetmete pakett

3/24/20

Eesti Vabariigi Valitsus võttis 19. märtsil vastu lühiajalise meetmete paketi, millega suunatakse riigi vahendid ettevõtete toetamiseks KredExi ja Maaelu Edendamise SA kaudu.

Pakett sisaldab ka Eesti Töötukassa tööturu toetust, haigushüvitisi, maksualaseid soodustusi ning võimaldab maksuvõla ajatamist 18 kuuks, kogumispensioni II samba sissemakse ajutist peatamist ning ka ärajäetud ürituste otseste kulude osalist kompenseerimist.

Tutvu meetmetega Maakondlike Arenduskeskuste Võrgustiku kodulehel.

Kommunikatsiooniekspertide tasuta materjalid ettevõtetele

3/19/20

Kommunikatsioonieksperdid Eneli Mikko, Kadri Lainas ja Kristo Mäe töötasid välja ettevõtetele suunatud tasuta kriisikommunikatsioonipaketi, mis võimaldab organisatsioonidel kriisiga paremini toime tulla ning aitab keskenduda firmade käigushoidmisele. 

Materjalid saab alla laadida www.akkadian.eu/kriis

„Eesti koos ülejäänud maailmaga võitleb koroonaviirusega ja täna keskööst kehtib Eestis eriolukord. Selleks, et tekkinud kriisiga paremini toime tulla, panime ettevõtetele ja organisatsioonidele kokku väga lihtsa kriisikommunikatsiooni paketi koos näidistega," ütles sõnumiagentuuri Akkadian juht Kadri Lainas.  

„Lihtne kommunikatsiooniplaani põhi koos kohandatavate näidistega aitab kiiremini ja süsteemsemalt kohaneda tekkinud olukorraga ning kriisi tingimustes keskenduda oma ettevõtte käigushoidmisele," lisas Mäe.

Juhendid toetuvad riiklikele soovitustele.

Tasuta pakett sisaldab lühijuhendit kriisikommunikatsiooniks valmistumisel, lihtsaid plaane, soovitusi ning kirjapõhjasid erinevate sihtrühmade teavitamisel eesti, vene ja inglise keeles.

Materjalid koostasid kommunikatsioonieksperdid Eneli Mikko, Kadri Lainas ja Kristo Mäe.