Elva spordi- ja puhkepark

Elva vallavalitsus on esitamas üleriigilisse taotlusvooru "Piirkondliku konkurtentsivõime tagamine" taotlust  Elva spordi- ja puhkepargi loomiseks rahastuse saamiseks. 

Projekti eesmärgiks on multifunktsionaalse spordi- ja puhkepargi loomine Elva ajaloolise suusahüppemäe ümbrusesse muutes seeläbi Elvat atraktiivsemaks turismi- ja ettevõtluskeskkonnaks. Projektiga luuakse eeldused ja võimalused turismiteenuste, sh vaba aja- ja sportimisvõimaluste arendamiseks. Projekti eesmärk on suurenda  ka Elva linna konkurentsivõimet piirkonnakeskusena, tõsta Elvat külastatavate turistide hulka ning pikendada nende viibimist spordilinnas läbi erinevate teenuste tarbimise. Elva spordi- ja puhkepark loob Elva külalistele võimalused aktiivselt aega veeta erinevatel aastaegadel ja erinevatel vanusegruppidel ja sihtrühmadel sh peredele. 

Projekti lühitutvustus Tartumaa Omavalitsuste Liidus jaanuaris 2021 on leitav siit

Märtsis 2021 viidi läbi riigihange projekteerija leidmiseks. Hankedokumentidega saab tutvuda siin

 

Lisainfo:

Kertu Vuks

kertu.vuks@elva.ee