Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine:

Rõngu alevik Tehase 6 kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Rõngu alevikus Tehase 6 krundil tootmis- ja laohoone laiendamise ehitusprojekti koostamiseks projeteerimistingimuste avatud menetluse. Taotleja soovib täpsustada kehtivat detailplaneeringut hoonestusala nihutamisega 10% ulatuses. Alal kehtib kehtib Rõngu Vallavolikogu 24.04.2008 otsusega nr 17 kehtestatud detailplaneering „Rõngu alevikus Tehase tänaval paikneva AS Rõngu Mahl kruntide Tehase 4a, Tehase 4b, Mahlatsehhi detailplaneering". Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda detailplaneeringute andmekogus.

Elva Vallavalitsuse 14.06.2022 korraldusega nr 285 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin ning hoonestusala nihutamise skeemiga siin.

Eelnõu kohta saab esitada arvamusi 16. juunist kuni 27. juunini 2022 e-aadressil elva@elva.ee

 

Elva linn Supelranna 2 kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Elva linnas Supelranna 2 kinnistu ehitusõiguse määramiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Kinnistu omanik on esitanud taotluse üksikelamu püstitamiseks. Planeerimisseaduse § 125 lg 5 sätestab, et detailplaneeringu koostamise kohustuse korral võib loobuda planeeringu koostamise nõudest ja anda välja projekteerimistingimused olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Vallavalitsus algatas projekteerimistingimuste andmiseks avatud menetluse, et välja selgitada detailplaneeringu asendamise võimalikkus. Elva linna üldplaneeringuga on antud projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused.

Elva Vallavalitsuse 15.02.2022 korraldusega nr 89 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin

Eelnõu kohta arvamuste tekkimisel palume need esitada kirjalikult valla e-aadressil elva@elva. Arvamusi ootame kuni 28. veebruarini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sündmused