Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine:

Elva linn Betooni 1 kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Elva linnas Betooni 1 krundil detailplaneeringut asendavate projekteerimistingimuste avatud menetluse. Kinnistu omanik soovib projekteerimistingimusi elamu ehitusprojekti koostamiseks. Vallavalitsus leidis, et krundil ehitusõiguse võimalikkus kaalutakse läbi projekteerimistingimuste menetluse ning detailplaneeringut ei algatata.

Elva Vallavalitsuse 01.11.2022 korraldusega nr 503 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Eelnõu kohta saab esitada arvamusi kuni 14. novembrini 2022 valla e-aadressil elva@elva.ee

 

Elva linn Ploomi 16 kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Elva linnas Ploomi 16 krundil detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste avatud menetluse. Kinnistu omanik soovib suurendada detailplaneeringuga määratud hoonestusala 10%, et leida sobilik asukoht krundile kõrvalhoone püstitamiseks.

Elva Vallavalitsuse 25.10.2022 korraldusega nr 498 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Eelnõu kohta saab esitada arvamusi kuni 7. novembrini e-aadressil elva@elva.ee 

 

Elva linn Lille 6 kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Elva linnas Lille 6 krundil elamu ehitusprojekti koostamiseks  projekteerimistingimuste avatud menetluse. Taotleja soovib laiendada olemasolevat elamut üle 33% selle esialgu kavandatud mahust. Vallavalitsus  leidis,  et  kinnistul  ehitusõiguse  võimalikkus kaalutakse läbi  projekteerimistingimuste avatud  menetluse ja detailplaneeringu koostamist ei algatata.  Avatud  menetlus  annab  võimaluse  kaasata  menetlusse  avalikkus,  kinnisasjade omanikud ja asjakohased asutused.esejaama puhul

ei ole tegemist olulise avaliku rajase püstamisega, kuna tegemist on ainult tootmiskompleksiteenindava rajasega, mistõu detailplaneeringu koostamise ja projekteerimisngimuste väljastamisekohustus puudub. Vallavalitsus kaalus, kas kavandataval päikesejaamal võib olla mõju kontaktvööndileja kas kavandatav tegevus tuleb läbi arutada kontaktvööndisse jäävate kinnisasjade omanikega.Vallavalitsus leidis, et kinnistul ehitusõiguse võimalikkus tuleb kaaluda läbi projekteerimisngimusteavatud menetluse. Avatud menetlus annab võimaluse kaasata menetlusse avalikkus, kinnisasjade

. Antud päikesejaama puhulei ole tegemist olulise avaliku rajase püstamisega, kuna tegemist on ainult tootmiskompleksiteenindava rajasega, mistõu detailplaneeringu koostamise ja projekteerimisngimuste väljastamisekohustus puudub. Vallavalitsus kaalus, kas kavandataval päikesejaamal võib olla mõju kontaktvööndileja kas kavandatav tegevus tuleb läbi arutada kontaktvööndisse jäävate kinnisasjade omanikega.Vallavalitsus leidis, et kinnistul ehitusõiguse võimalikkus tuleb kaaluda läbi projekteerimisngimusteavatud menetluse. Avatud menetlus annab võimaluse kaasata menetlusse avalikkus, kinnisasjadeomanikud ja asjakohased asutused.

Elva Vallavalitsuse 11.10.2022 korraldusega nr 476 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Eelnõu kohta saab esitada arvamusi 29. oktoobrini  e-aadressil elva@elva.ee 

 

Tilga küla Õigeusu põld kinnistu

Elva Vallavalitsus korraldab Tilga külas Õigeusu põld krundil päikesepargi ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste avatud menetluse. Taotleja soovib kavandada kinnistule ca 17 ha suurust päikeseparki. Projekteerimistingimuste andmine korraldatakse avatud menetlusena, kuna tegemist on suurele maa-alale kavandatava rajatisega, mille püstitamisel on vaja välja selgitada kaasatavate asjakohaste asutuste seisukohad, naaberkinnistute omanike arvamused ning avalik arvamus.

Elva Vallavalitsuse 30.08.2022 korraldusega nr 401 väljastatud projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Eelnõu kohta saab esitada arvamusi 12. septembrini 2022 e-aadressil elva@elva.ee

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sündmused