Avatud menetlused

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus korraldatakse detailplaneeringut täpsustavatele projekteerimistingimustele ja detailplaneeringut asendavatele projekteerimistingimustele. 

Väljastatud projekteerimistingimustega saab tutvuda detailplaneeringute andmekogus 

 

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse algatamine:

Vellavere küla Järve kinnistu

ElvaVallavalitsus algatas 9.05.2023 korraldusega nr 264 Vellavere külas Järve kinnistul projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Taotleja soovib üksikelamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi. Kehtiva Konguta valla üldplaneeringu järgi asub kinnistu detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Vallavalitsus analüüsis kas algatada detailplaneeringu koostamine või asendada need projekteerimistinigmuste andmise avatud menetlusega. Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et detailplaneeringu koostamine on võimalik asendada projekteerimistingimuste avatud menetlusega. Vallavalitsuse korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Eelnõu kohta arvamuste tekkimiseks palume need esitada kirjalikult hiljemalt 26. maiks 2023 Elva valla e-aadressil elva@elva.ee. 

 

Elva linn Tööstuse 17 kinnistu

Elva Vallavalitsus algatas 9.05.2023 korraldusega nr 267 Elva linnas Tööstuse 17 krundil projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Taotleja soovib tootmisterritooriumile PVC halli ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi. Vallavalitsus analüüsis kas algatada detailplaneeringu koostamine või asendada need projekteerimistinigmuste andmise avatud menetlusega. Analüüsi tulemusena jõuti järeldusele, et detailplaneeringu koostamine on võimalik asendada projekteerimistingimuste avatud menetlusega. Vallavalitsuse korralduse ja projekteerimistingimuste eelnõuga on võimalik tutvuda siin.

Eelnõu kohta arvamuste tekkimiseks palume need esitada kirjalikult hiljemalt 26. maiks 2023 Elva valla e-aadressil elva@elva.ee. 

 

Ulila alevik Kesk 1a kinnistu

Elva Vallavalitsus algatas 18.04.2023 korraldusega nr 235 Ulila alevikus Kesk 1a krundil projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Taotleja soovib krundile laohoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Eelnõu kohta arvamuste tekkimiseks palume need esitada kirjalikult hiljemalt 5. maiks 2023 Elva valla e-aadressil elva@elva.ee. 

 

 

Elva linn Tartu mnt 21a kinnistu

Elva Vallavalitsus algatas 14.02.2023 korraldusega nr 120 Elva linnas Tartu mnt 21a krundil elamu ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse. Taotleja soovib püstitada krundile elamu ja abihoone. 

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda siin.

Eelnõu kohta arvamuste tekkimisel palume esitada need kirjalikult kuni 26. veebruarini 2023 valla e-aadressil elva@elva.ee. 

Eelnõu kohta esitati kaks kirjalikku arvamust, mille alusel täiendati projekteerimistingimusi. Tutvu täiendatud projekteerimistingimuste eelnõuga siin.

Taotluse esitajaga on toimunud projekteerimistingimuste eelnõu suusõnaline arutelu ja kohapealne paikvaatlus. Taotluse esitaja on palunud menetluse tähtaja pikendamist.

Elva Vallavalitsuse 9.05.2023 korraldusega nr 265 lõpetati projekteerimistingimuste andmise menetlus Tartu mnt 21a kinnistu omaniku esindaja kirjaliku taotluse alusel.

 ud menetlusena Elva linnas Vambola tn

10 krundil kehva detailplaneeringu järgse hoonestusala nihutamiseks 10% ning üksikelamu
laiendamise ehitusprojek koostamiseks.
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sündmused