Avaliku randumisala projekteerimine Jõesuus

Avaliku randumisala projekteerimine Jõesuus

 

Elva Vallavalitsus koostöös Viljandi Vallavalitsusega ootab pakkumisi Jõesuu randumisala projekteerimiseks.

 

Käesoleva hanke objektiks on avaliku randumisala projekteerimistööd aadressil: Jõemuuli, Verevi küla, Elva vald 17101:001:0913. Projekt peab käsitlema randumisala koos järgnevate rajatistega: paadislipp, paadisild, parkimisala, nõuetekohane viidasüsteem ning väliinventar.

Projekti koosseisus lahendada ala setetest puhastamine.

 

Täpsustav kirjeldus

Asukohas on olemasolev paadislipp, mida ei saa ohutult kasutada. Hooajalne veeskamiste arv on 3000-3500 alust. Projekteeritav slipp peab võimaldama korraga kahe veesõiduki veeskamist. Slipist allavoolu näha ette ujusild paralleelselt jõega. Slipi teenindaval alal planeerida manööverdus- ja parkimisala. Olemasoleva slipi ümbruses ning ujuvsildade ümbruses näha ette setete eemaldamine, mis tagaks Võrtsjärve/Emajõe veetaseme kõikumisel ohutu veesõiduki sildumise võimaluse. Seoses veetaseme suure kõikumisega tuleb arvestada slipi pikkus, et nii maksimaalse, kui ka minimaalse veetaseme korral oleks võimalik veesõiduki veeskamine. Projektis näha ette infotahvel, ohutuspüstak ning muu väliinventar (prügikastid, pingid).

Projekteerija peab esitama ehitusloa taotluse, mahtude tabeli ja ehituskalkulatsiooni. Projekti üks eksemplar peab olema esitatud paberkandjal.

 

Projekteerimise hinnapakkumisi ootame kuni 13.01.2021 kell 10.00 elva@elva.ee

Lisainfo - Tel:  517 0306; E-post:  mikk.jarv@elva.ee