Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia

Elva vallavolikogu kinnitas arengukava-ja eelarvestrateegia muutmise määruse

9. novembril toimunud Elva Vallavolikogu istungil  toimus Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia teine lugemine ning volikogu kinnitas määruse. 

 

Elva valla arengukava 2019–2025 ja eelarvestrateegia 2020–2024 muutmise eelnõu oli avalikul väljapanekul 18. oktoobrini 2020, avalik arutelu toimus 21.10.2020. Laekunud ettepanekute ja vallavalitsuse arvamustega on võimalik tutvuda siin. 

Valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitati 2018. aasta sügisel, kuid see vaadatakse igal aastal üle. Seega on avalikul väljapanekul arengukava ja eelarvestrateegia, mille tegevusi on muudetud tulenevalt vallavalitsuse ettepanekutest. Samuti on eelarvestrateegia prognoosi lisatud 2024. aasta.

Kehtivad arengukava ja eelarvestrateegia (uuendatud 09.11.2020 volikogu otsusega):

Arengukava ja eelarvestrateegia

 

Lisainfo:

Kertu Vuks, arengu- ja planeeringuosakonna juhataja
kertu.vuks@elva.ee

Visioon ja väärtused

 

Visioon:

Elva valla visoon 2025: Elva vald on külalislahke ja abivalmis, inimestele ning ideedele avatud, parima elu- ja ettevõtluskeskkonnaga vald, kus väärtustatakse head haridust, rikkalikku kultuuri ja sporti. 

Väärtused:

Elva vald lähtub igapäevases töös ja arendustegevuses järgmistest väärtustest:

● avatud – jälgime avatud valitsemise põhimõtteid; oleme avatud uutele julgetele innovaatilistele ideedele;

● nutikas – kasutame teenuste pakkumistel ja elanikega suhtlemisel nutikaid, sihtgrupi vajadusi ja võimalusi arvestavaid lahendusi;

● säästlik – majandame efektiivselt, hoonete ja muude objektide puhul eelistame energiasäästlikke lahendusi;

● kaasav – arutame kogukonnaga nende elu puudutavaid küsimusi, rakendame kaasavat eelarvet.