Elva valla arengukava 2030 koostamine

Ajakava (võib ajas muutuda): 

  • Arengukava ideekorje veebis- alates 28.03 – 17.04.2022
  • 02.04 kell 11.00 Rõngu Rahvamajas  Külade Kärajad. Teemapõhised arutelud
  • Aprill- mai- ideekorje, volikogu seminar
  • Juuni-juuli- arutelud piirkondades 
  • Juuli– töödokumendi koostamine
  • August- I lugemine volikogus,  avalik väljapanek ja augusti lõpus arutelud piirkondades
  • September/oktoober II lugemine volikogus

 

Piirkondlike arutelude kokkuvõtted

 

Aitäh kõigile, kes osalesid Kongutas, Paluperas, Puhjas, Rannus, Rõngus või Elvas toimunud arengukava teemalistel aruteludel. 
Arengukava koostamise protsessi raames esitatud ideed on leitavad siin
 
 Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia 2030 koostamine algatati Elva vallavalitsuse 15.03.2022 korraldusega.

Moodustatud on töörühmad ja kinnitatud töörühmade juhid:

o    Juhtgrupp (kogu protsessi juhtimine, sh kaasamise, finantsjuhtimise ja kommunikatsiooni teemad)- Kertu Vuks

o    Haridus- ja noorsootöö- Heiki Hansen

o    Sport ja liikumine – Margus Ivask

o    Kultuur ja kogukonnad – Priit Värv

o    Sotsiaal- ja tervis – Milvi Sepp

o    Ettevõtlus- ja turism- Kertu Vuks

o    Planeerimine ja ehitus- Jaanika Saar

o    Taristu (teed, tänavad, vallavara)- Kristjan Vilu

o    Keskkond ja heakord- Hegri Narusk