Annikoru Rulapark

Projekti eesmärk on toetada Konguta piirkonna kogukonna tervist toetavaid liikumisharjumusi ja laiendada aktiivse vaba aja veetmise võimalusi sportimisvõimaluste parandamise ja mitmekesistamise abil. Eesmärgi täitmiseks projekteeritakse ja ehitatakse Konguta piirkonna tihedaima elamualale, Annikoru külasse, skatepark koos ilmastikukindla lauatennise lauaga. Sihtrühmas on Annikoru külas elavad inimesed ja Konguta piirkonnas elavad ja Konguta Koolis õppivad lapsed. Praegu puudub Konguta piirkonnas skatepark, kus noored saaksid sobilikes tingimustes harrastustega tegeleda.Ilmastikukindel lauatennise laud võimaldab aktiivselt aega veeta ja sportida inimestele sobivalajal, kodukoha lähedal.

Töid teostatakse 2021. aasta kevadel. Projekti toetab Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi LEADER programm