Kristjan Vilu
abivallavanem

Tel:  

E-post: 
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: vallamajandus (sh maakorraldus, ehitus, keskkond, ühisveevärk ja kanalisatsioon, energeetika, heakord, teedeehitus ja korrashoid, liikluskorraldus)

Haridus: kõrgharidus

 

Hegri Narusk

Hegri Narusk
vallamajandusosakonna juhataja

Tel: 730 9888; 512 9072
E-post: hegri.narusk@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: keskkond, teed ja tänavad, kommunaalmajandus, vallamajandusosakonna töö juhtimine
Haridus: kõrgharidus, ökonoomika ja ettevõtlus

Ametijuhend

 

 

Hendri Seinberg
Teede- ja taristuspetsialist

Tel: 5866 6520
E-post: hendri.seinberg@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: teede ja tänavate hoolduse tagamine, liiklusmärkide ja viitade korrashoid, vallale kuuluva taristu hoolduse korraldamine, kaeveload.
Haridus: kõrgharidus, ehitusinseneriõpe keskkonnatehnika õppekava spetsialiseerumine materjalide taaskasutuse ja ettevõtte juhtimisele

Ametijuhend

 

 

Margit Berg-Jürgens
keskkonnaspetsialist

Tel: 730 9898;  5305 2500
E-post: margit.berg-jurgens@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad:  keskkonnaalaste ülesannete lahendamine ja jäätmemajanduse korraldamine 
Haridus: kõrgharidus, vee ja maismaa ökosüsteemide rakendusbioloogia

Ametijuhend

 

Sten Saarekivi

Sten Saarekivi
heakorraspetsialist

Tel: 5886 1600
E-post: sten.saarekivi@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: heakorraalase tegevuse korraldamine 
Hariduskõrgharidus, keskkonnaplaneerimine ja maastikukujundus. Puittaimede hindaja, tase 5.

Ametijuhend

 

 

Kullo Laos

Kullo Laos
geoinfospetsialist

Tel:  5191 5914
E-post:  kullo.laos@elva.ee
Valdkonnad: geodeetiliste andmete korrastamine, kogumine ja töötlemine ning vallavalitsuse töö tõhustamiseks vajalike kaardimaterjalide koostamine. Tänavavalgustusega seotud mured.
Haridus: kõrgharidus, maakorraldus

Ametijuhend

 

Terje Korss

Terje Korss
vallavaraspetsialist

Tel:   5302 0888
E-post:  terje.korss@elva.ee
Vastuvõtt:  eelregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad:  valla kinnisvara haldamise ja vajalike tugiteenuste korraldamine
Haridus: kõrgharidus, majandusküberneetika

Ametijuhend

 

 

Kaido Ilves
hankespetsialist

Tel:  5218545
E-post: kaido.ilves@elva.ee
Vastuvõtt:  etteregistreerimisega
Aadress: Kesk 32, Elva linn, Elva vald
Valdkonnad: riigihangete registriga tegelemine, valla hangete korraldamine ja hallatavate asutuste nõustamine hangete teemal
Haridus: kõrgharidus, õigusteadus

Ametijuhend