Jaanika Saar

Jaanika Saar
vallaarhitekt / osakonnajuhataja kohusetäitja

Tel: 5348 1114

E-post:  jaanika.saar@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: valla planeeringukontseptsioonide, miljööväärtuste, arhitektuuri ja kujunduse põhiprintsiipide väljatöötamist ning planeerimisalase tegevuse koordineerimine.

Haridus: kõrgharidus, ehitusarhitekt
Ametijuhend

 

Kaire Volmer
ehitusspetsialist

Tel: 730 9884; 514 8253
E-post: kaire.volmer@elva.ee
Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Valdkonnad: ehitusalase tegevuse korraldamine 
Hariduskõrgharidus, maastikuplaneerimine

Ametijuhend

 

 

Reet Värnik
ehitusspetsialist
 

Tel: 7309 895; 504 4039

E-post: reet.varnik@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Valdkonnad: ehitusalase tegevuse korraldamine 

Haridus: kõrgharidus tehnikateadustes spetsialiseerumisega kinnisvara planeerimisele

Ametijuhend