Heiki Hansen

Heiki Hansen
abivallavanem

Telefon:  527 3646
E-post:  heiki.hansen@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega

Valdkonnad: haridus, kultuur, sport, sotsiaalküsimused ja -teenused, huviharidus, noorsootöö.

Haridus: kõrgharidus

 

 

Gerda Kiipli-Hiir
sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja

Telefon: 5454 0016
E-post: gerda.kiipli@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Kabinet: 104

Valdkonnad: sotsiaalhoolekandelise ja terviseedenduse töö korraldamine, osakonna töö koordineerimine ja juhtimine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö

Ametijuhend

 


Alo Rebane

Alo Rebane
sotsiaalnõunik

Telefon: 520 7869
E-post:  alo.rebane@elva.ee

Vastuvõtt:  etteregistreerimisega
Kabinet: 103


Valdkonnadeestkostega seotud küsimused, eluruumi tagamise, isikliku abistaja, võlanõustamis-  ja järelhooldusteenuse korraldamine,
"Puuetega inimeste füüsiline eluaseme kohandamine" projektijuht.

Hariduskõrgharidus, sotsiaaltöö 
Ametijuhend

 

 


Anneli Lepik

Anneli Lepik
sotsiaalnõunik

Telefon: 5616 6000
E-post: anneli.lepik@elva.ee
 

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Kabinet: 102

Valdkonnad: asendushoolduse korraldamine, Elva valla eeatkostel olevate laste suhtes eestkostja kohustuste täitmine volituse piires, lastekaitsealase töö koordineerimine, sotsiaalteenuste koordineerimine lastele ja peredele.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteadused, sotsiaaltöötaja tase 6 kvalifikatsioon
Ametijuhend

 

Rutt Hanni
sotsiaalnõunik

Telefon: 517 0385
E-post: rutt.hanni@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Kabinet: 103

Valdkonnad: koduteenuse ja sotsiaaltransporditeenuse osutamise koordineerimine, väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse ja päevakeskuste töö korraldamine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon
Ametijuhend

 

 


Karmen Paavel
ennetustööspetsialist

Telefon:  5301 9106 
E-post:  karmen.paavel@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega
Kabinet: 102

Valdkonnad:  tervisedenduse ning ennetustöö korraldamine ja koordineerimine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteadused

Ametijuhend

 


 

Kerli Liivar
lastekaitsespetsialist (Elva linn)

Telefon: 527 0561
E-post:  kerli.liivar@elva.ee

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega
Kesk 32, Elva linn, Elva vald. Muul ajal eelneval kokkuleppel.
Kabinet: 106

Piirkond: Elva linn

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Haridus: 
Ametijuhend

   

 


Laura Kuusk

lastekaitsespetsialist (Rannu ja Rõngu piirkond)

Telefon: 505 1707

E-post: laura.kuusk@elva.ee 

Vastuvõtt: Rannu teenuskeskuses (Elva tee 7, Rannu alevik) ja Rõngu teenuskeskuses (Valga mnt 9/1, Rõngu alevik) etteregistreerimisega

 

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

 

Piirkond: Rannu ja Rõngu piirkond 

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon

Ametijuhend

   

 


Jessica Kaur

lastekaitsespetsialist (Elva linn, Palupera, Käärdi, Uderna, Hellenurme, Kirepi, Kalme, Käo)

Telefon: 5381 8871
E-post: jessica.kaur@elva.ee
 

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega
Kesk 32, Elva linn, Elva vald 
muul ajal eelneval kokkuleppel
Kabinet: 105

Piirkond: Elva linn

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö ja rehabilitatsioon
Ametijuhend

 

 


Hille Deede

Hille Deede
lastekaitsespetsialist (Konguta, Rannu ja Puhja piirkond)

Telefon: 5919 1693
E-post: hille.deede@elva.ee
 

Vastuvõtt: Puhja teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Valdkonnad: lastekaitse, lapse õiguste ja heaolu tagamine, lastega perede sotsiaalnõustamine, toetavatele sotsiaalteenustele suunamine.

Piirkond: Konguta ja Puhja piirkond ning Rannu piirkonna Järveküla, Neemisküla, Sangla, Väike-Rakke, Suure-Rakke ja Verevi külad. 

Haridus: kõrgharidus, sotsiaaltöö, sotsiaaltöötaja tase 6 kvalifikatsioon
Ametijuhend

 


 

ametikoht täitmisel, asendab Anne-Mai Johanson

sotsiaaltööspetsialist (Elva linn ja Konguta piirkond)

Telefon: 53914114
E-post:

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega

Kesk 32, Elva, Elva vald

Valdkonnad:  sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi - ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus 
Ametijuhend   

 


 

Anelle Suviste
sotsiaaltööspetsialist (Rõngu piirkond)

Telefon: 513 9352
E-post:  anelle.suviste@elva.ee 


Vastuvõtt: Rõngu teenuskeskuses etteregistreerimisega

Valga mnt 9, Rõngu alevik, Elva vald


Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: 
Ametijuhend

 


Sirje Erm

Sirje Erm
sotsiaaltööspetsialist (Rannu piirkond)

Telefon: 525 3370
E-post:  sirje.erm@elva.ee

Vastuvõtt: Rannu teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 7, Rannu alevik

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine, sünni- ja matusetoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus
Ametijuhend

 


Anne-Mai Johanson
sotsiaaltööspetsialist (Elva, Palupera piirkond)

Telefon: 5381 6336 
E-post: anne-mai.johanson@elva.ee

Vastuvõtt: Elva vallakeskuses etteregistreerimisega
Kesk 32, Elva linn, Elva vald 

Vastuvõtt: Palupera teenuskeskuses etteregistreerimisega
Hellenurme küla, Elva vald

Kabinet: 107

Valdkonnad: sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine

Haridus: 
Ametijuhend

 

Sirje Tali
sotsiaaltööspetsialist (Puhja piirkond)

Telefon: 525 6212
E-post: sirje.tali@elva.ee

Vastuvõtt: Puhja teenuskeskuses etteregistreerimisega

Elva tee 1, Puhja alevik, Elva vald

Valdkonnad:  sotsiaalnõustamine, sotsiaalteenuste ja –toetuste, sh toimetulekutoetuse määramine, abi- ja hooldusvajaduse hindamine, hoolduse seadmine ja hooldajatoetuse määramine.

Haridus: kõrgharidus, sotsiaalteadused
Ametijuhend

 

 

Kristi Liiv
projektijuht-juhtumikorraldaja

Telefon: 5358 4565

E-post: kristi.liiv@elva.ee

Vastuvõtt: etteregistreerimisega

Valdkonnad: projekti „Noortegarantii tugisüsteem Elva vallas" tegevuste koordineerimine ja mitteaktiivsete noorte leidmine, nende toetamine ja motiveerimine.

Haridus: kõrgharidus