Aakre mõisapargi madalseiklusrada

Projektiga kavandatakse Aakre mõisaparki  madalseiklusrada, mis on mõeldud noortele peamiselt vanuses 5-15 eluaastat. Rada on mõeldud avalikuks kasutamiseks kõigile huvitatud noortele aastaringselt. Projekti eesmärk on anda pargile aktiivsem kasutus ja muuta ta atraktiivsemaks luues seeläbi noortele võimalus värskes õhus viibimiseks ning füüsiliseks tegevuseks.

Antud projektile taotletakse rahastust LEADER meetmest.