Pakkumiskutse hankele: Elva Vallavalitsuse hoonetaguse parkla rekonstrueerimisprojekti koostamine (lõppenud)

Elva Vallavalitsus soovib hinnapakkumust Elva Vallavalitsuse (Kesk 32, Elva) hoone taguse autoparkla rekonstrueerimisprojekti koostamiseks, mille alusel on võimalik ette valmistada ehitushange ja määrata ehitusmaksumus. 

Parkla projekteerimisel arvestada Elektrilevi poolt kõrvaldatava alajaamaga, vallale kuuluva garaaži lammutamisega, parklale valgustuse rajamisega kooskõlas Kesk tn projektiga ja Elva Kultuurikeskuse parklaga, sadevee juhtimisega ning olemasolevate jalgteede lahendustega.  Projekteeritav ala märgistatud joonistel punase (bold) joonega.

Projekti hulgas tuleb esitada ka tööde mahtude tabel, eelarve ning geodeetiline alusplaan (dwg* formaadis, registreeritud Elva vallavalitsuses). Projekteerimistööde lõpp-tähtaeg on hiljemalt 30.10.2019. Eelnevalt esitatakse eskiislahendus Vallavalitsusele kooskõlastamiseks.

Pakkumus palume esitada elektrooniliselt e-postile: hegri.narusk@elva.ee hiljemalt 15.08.2019.a. kell 10.00. Pakkumuse hindamise kriteeriumiks on madalaim hind. 

Tellijapoolne kontaktisik on Elva Vallavalitsuse vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk, hegri.narusk@elva.ee, tel. 5129072.