Pakkumuskutse "Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostamine" (lõppenud)

Elva Vallavalitsus ootab pakkumusi Elva linnas Kadaka tn 10 kinnistu detailplaneeringu koostaja leidmiseks. Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 16.06.2019 kell 16.30 aadressile maarika.uprus@elva.ee

Küsimuste korral pöörduda telefoni teel planeeringuspetsialisti poole numbril 527 1860 või 730 9897.

Pakkumuskutse

Lisad:

1. Elva Vallavalitsuse 14.05.2019 korraldus nr 428

2. Planeeritava ala asukohaskeem

3. Planeeringu lähteseisukohad