Elukohatoimingud

Elukoha registreerimiseks Elva valda esitatakse valla-valitsusele elukohateadeElukohateatega saab registrisse kanda nii ühe kui ka mitme inimese elukoha aadressid. Täisealised isikud kirjutavad oma allkirja ise elukohateatele. Alaealiste laste eest annavad elukohateatele allkirja lapse vanemad. Kui lapse teine hooldusõiguslik vanem ei anna oma allkirja elukohateatel võib nõusoleku lisada ka eraldi dokumendina omakäeliselt või digitaalselt allkirjastatuna.

Kui isik ei ole elukohateates märgitud eluruumi omanik, lisab ta elukohateatele eluruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi (nt üürilepingu) koopia või eluruumi omaniku kirjaliku nõusoleku elukohateates nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse. Kirjalik nõusolek antakse esitataval elukohateatel või lisatakse eraldi dokumendina.

Vallavalitsus kontrollib elukohateate saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul elukohateates esitatud andmete ja elukohateate vastavust kehtestatud nõuetele ning kannab elukoha aadressi rahvastikuregistrisse.

Elukohateade

Notice of place of residence 

NB! Enne täitmist salvestage blankett oma arvutisse

Elukohateate esitamise võimalused:

  • e-teenusena kodanikuportaalis e-rahvastikuregister;

  • isiklikult kohale tulles. NB! Vastuvõtt toimub eelregistreerimisel. Vaata asukohti ja kontakte siit;

  • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald 61507); 

  • digiallkirjastatuna e-posti teel elva@elva.ee.

 

Elukoha muutmine ruumi omaniku õigustatud nõudmisel

Kui inimese elukohaks on märgitud kellelegi teisele kuuluv ruum, mida tal ei ole õigust oma elukohana kasutada ning mida ta elukohana ei kasuta, on ruumi omanikul õigus esitada vastava aadressi järgsele kohalikule omavalitsusele avalduset muuta rahvastikuregistris olevaid aadressiandmeid.

Ruumi omaniku avaldusest teavitab kohalik omavalitsus inimest nii registris märgitud aadressile saadetava tähitud kirjaga kui ka väljaandes Ametlikud Teadaanded. Kui inimene tõestab kuu aja jooksul dokumentaalselt oma õigust ruumi oma elukohana kasutada või kui ruumi kasutusõiguse üle toimub kohtuvaidlus, siis ruumi omaniku taotlust ei rahuldata.

Kui menetluse tulemusel omaniku õigustatud nõudmine aga rahuldatakse, säilitatakse inimese elukoha aadress rahvastikuregistris linna või valla, linnaosa või osavalla ning võimaluse korral ka asutusüksuse täpsusega.

Aadressi muutmiseks saab ruumi omanik esitada avalduse:

  • rahvastikuregistri e-teenusena riigiportaalis eesti.ee;
  • digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel elva@elva.ee;
  • posti teel, lisades avaldusele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest (Kesk tn 32, Elva linn, Elva vald 61507);
  • isiklikult kohale tulles Elva Vallavalitsusse või Rõngu, Puhja ja Palupera piirkonna teenuskeskustesse. Sellisel juhul tuleb vastava ametnikuga aeg eelnevalt kokku leppida. Vaata asukohti ja kontakte siit.

ROHKEM INFOT LEIATE SIIT.