SOTSIAALTOETUSE JA -TEENUSE AVALDUS

1. Avalduse esitaja

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

2. Taotluse kohustuslikud lisad:

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

3. Toetuse määramisel palun maksta

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.

Kinnitan, et esitatud andmed on õiged ja olen nõus minu isikuandmete ja delikaatsete isikuandmete töötlemisega (sh edastamine kolmandatele isikutele), kui see on vajalik minu edaspidise elu korraldamiseks, toetuse määramiseks või teenusele suunamiseks. Olen teadlik täiendavate dokumentide esitamise vajadusest, kui Elva Vallavalitsus seda nõuab. Tähtaegselt täiendavate dokumentide mitteesitamisel teeb Elva Vallavalitsus määramise või määramata jätmise kohta otsuse olemasolevate dokumentide alusel. Nõusolek on antud vabatahtlikult.

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.