9.07.19

Erinevaid taotlusi ja aruandeid on võimalik esitada ka e-vormil siin: https://www.elva.ee/teenused-ja-toimingud

 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord Elva vallas - https://www.riigiteataja.ee/akt/425052018012 

 

Elva valla eelarvest projektitoetuste taotlemise ja eraldamise kord - https://www.riigiteataja.ee/akt/430052018006 

Taotlusvorm on leitav siit

Aruande vorm on leitav siit

 

Elva valla eelarvest tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise kord
https://www.riigiteataja.ee/akt/409102018022

Taotlusvorm on leitav siit

Aruande vorm on leitav teenuste ja toimingute rubriigist