Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.12.-9.12.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 3.12.-9.12.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

5.-6. detsembril osalesid Marika Saar ja Mare Tamm Huvitava Kooli hariduskonverentsil, mis kandis nimetust “Olen kohal, mõtlen kaasa”. Kahel päeval keskenduti aruteludes peamiselt teemadele, kuidas arendada uues digitaliseeruvas maailmas õppijat, kes oskab õppida ja enda tegevusi mõtestada ning sellele, kuidas luua hariduse igas osas võimalusi uute konstruktiivsete lahenduste leidmiseks tulevikus ja juba ka täna.

Marika Saar astus teiste seas üles töötoas, kus arutleti koolipidaja rolli üle. Kellele kuulub kooli autonoomia – kas kogukonnale, kohalikule omavalitsusele või koolijuhile? Kes ja kuidas määrab sihid ja eesmärgid? Kuidas kujuneb kooli pedagoogiline kontseptsioon, mida realiseeritakse kooli õppekava kaudu? Kas omavalitsusel koolipidajana on võimalik teha oma hariduspoliitikat? Kui palju koolipidaja võiks sekkuda kooli sisulisse õppetöösse?

Kas pärast haldusreformi tekkinud suurvaldades peaks haridusasutuste kvaliteet ühtlustuma või on olulisem leida eripära ja selgelt eristuda? Kas hoolekogude kaudu on võimalik teha kogukondlikku kooli? Aktiivseid kaasmõtlejaid ja -rääkijaid oli üle Eesti.

Marika Saar hariduskonverentsi töötoas koolipidaja rolli üle arutlemas.

5. detsembril osales haridusspetsialist Triin Kaaver koos Puhja Kooli õpetajaskonna, juhtkonna ning hoolekogu esindajaga Puhja Kooli arengukava koostamise töötoas, mida vedas eest Martin Tiidelepp Tartu Ülikooli haridusuuenduskeskusest.

Kohapeal vaadati üle hetkeseis töörühmade seisust ja nende tegevusvaldkondadest. Püüti arengusuundi ja -mõtteid isikustada, et igal suunal oleks olemas vastutav isik - nii saab aja möödudes muutusi seirata. Samuti mõtestati ühiselt töögruppide ja koolide väärtusi ning visiooni. Koolipidaja esindaja püüdis silmas pidada Elva valla arengukava haridusvaldkonna visiooni, et Puhja Kooli arengukava oleks valla arengukava toetav. Oli väga inspireeriv päev!

KOGUKOND

Teisipäeva, 4. detsembri õhtul tutvustasid Kertu Vuks, Jaanika Saar ning eskiisi autor arhitekt Uko Künnap Rõngu bussijaama hoones Rõngu kogukonnakeskuse eskiisi.

Üritusel osalenute peamised küsimused olid seotud olemasoleva kivimüüri säilimisega uues hoones ning Rõngu turu säilimisega tulevikus. Arhitekt Uko Künnap selgitas, et osa müürist on võimalik kasutada siseruumi elemendina. Samut tundsid kohalikud elanikud muret turu säilimise üle. Elva vallavanem Toomas Järveoja ütles turu säilimise kohta, et kogukonnakeskuse planeerimisega ei muudeta olemasoleva turu paiknemist, kogukonnakeskus loob lisandväärtust kogu Rõngu alevikule.  

Kogukonnakeskuse hoone ehitatakse praeguse Rõngu bussijaama hoone asemele. Elva vallaarhitekt Jaanika Saar ütles, et hoonesse on planeeritud raamatukogu koos seminariruumi, kaugtöökohtade ja interneti kasutamise võimalusega, Elva valla Rõngu teenuskeskuse ruumid ning bussijaama ootesaal koos avalike tualettidega. ”Kogukonnal on võimalus kasutada ruume koosolekute ning erinevate tegevuste korraldamiseks,” lisas ta.

Mikk Järv ja Jaanika Saar Rõngu kogukonnakeskuse eskiisi tutvustamisel.

Hoone edasiste projekteerimistöödega alustatakse 2019. aasta alguses. ”Projekteerimisel püütakse igati arvestada kogukonna arvamuste ja ettepanekutega ning ettepanekud palume saata e-kirja teel aadressile jaanika.saar@elva.ee või esitada kohapeal Elva Vallavaitsuses või Rõngu teenuskeskuses,” ütles Jaanika Saar.

Tutvustusüritusel avatud ideekavandi näitus jääb Rõngu bussijaama hoones avatuks 10. detsembrini.

Kolmapäeval, 5.detsembril kohtusid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Future Dialog esindajaga. Elva Vallavalitsus arendab koostöös Soome ettevõtte Future Dialog OÜ-ga kogukonnaäppi, mis on kõikidele Elva valla elanikele kättesaadav alates 2019. aasta jaanuarist. Äpi kaudu saab tulevikus küsida vallavalitsuselt infot, esitada vabas vormis taotlusi ja teistel teemadel vallavalitsusega vahetult suhelda.

SOTSIAALVALDKOND

6. detsembril toimus MTÜ Iseseisev Elu uue Jaani keskuse avamine Elvas, aadressil Jaani 14.  MTÜ Iseseisev Elu juhatuse liige Maire Koppel ütles avamisel, et seoses uue majaga saab mittetulundusühing pakkuda Elvas erihoolekandeteenuseid kõrgema kvaliteediga ja paremas keskkonnas. Vallavanem Toomas Järveoja ja valla sotsiaaltöötajad käisid avamispäeval partneril külas,  vaatasid uut maja ja rääkisid edaspidisest koostööst.

Maja on väga ilus! Iseseisev Elu päevakeskusel on uued avarad ruumid ning ühingul on võimalus laiendada toetatud elamise teenust.

MTÜ Iseseisev Elu aitab psüühilise erivajadustega inimestel leida oskuste- ja jõukohast tegevust ning tööd. Täna pakuvad nad erihoolekandeteenuseid Elva vallas kolmes piirkonnas: Elva linnas, Rõngu alevikus ja Rämsi külas.  

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 4. detsembril kohtusid Toomas Järveoja, Heiki Hansen, Kertu Vuks, Mikk Järv ja Jaanika Saar “Promenaadi” maja projekti arendajatega. Koos arutati võimaliku riikliku üürimaja projekti rakendamist nii Promenaadi maja kui mõne muu arenduse puhul Elva vallas.

Neljapäeval, 6. detsembril toimus Elva Jaamahoone saalis järjekordne ettevõtjate Mentorklubi. Sel korral kõneles HAUG Creative tegevjuht Madis Haug IT lahendustest ja teenuse disainist. Keskne teema oli, kuidas toimivad kodulehed ja kuidas on need ajas muutunud koos tarbijate harjumuste muutustega. Samuti keskenduti sellele, millest tuleks alustada, kui hakata oma toodet või teenust IT lahenduste kaudu pakkuma.

Madis rääkis, kuidas IT lahenduste disainerid loovad meile järjest uusi lahendusi, mida me esmapilgul justkui ei vaja, kuid me kasutame neid siiski just nende teenuste ja toodete disaini tõttu ning vanu lahendusi ei soovi keegi enam kasutusele võtta.

Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 2019. aasta jaanuaris. Seniks kõigile ettevõtlikku aasta lõppu!

 

VARIA

Uuest nädalast hakatakse Elva valla kodulehel uudiste rubriigis ilmuvat vallaametnike eelinfot jooksvalt täiendama. Seni ei ole kodulehel ilmunud eelinfot jooksvalt täiendatud, kuid uuest nädalast alates hakkab eelinfo postituse juures kajastuma uuendamise kuupäev ning eelinfot täiendatakse iga tööpäeva lõpus. Nii on võimalik kõigil olla jooksvamalt kursis vallaametnikega seotud igapäevase infoga. Eelinfo ja uudised leiad SIIT.

Teisipäeval, 4. detsembril korraldasid Kertu Vuks ja Merilyn Säde huvilistele turundamise teemalise töötoa, mis oli inspireeritud Rostockis toimunud UBC brändingu töötoast. Töötoas osalenutel paluti mõelda Elva vallale kui brändile, mõelda, missugused on Elva valla tugevused võrreldes teiste valdadega, mille üle oleme uhked ning mida teeme teistest paremini. Näiteks toodi välja, et pärast ühinemist on Elva vallavalitsuses rohkem eri teemadega ja pädevustega ametnikke, kes aitavad katta eri teemavaldkondi ja seega pakutakse ka vallaelanikele professionaalsemaid teenuseid.

Peale selle tuli töötoas mõelda, missugused on Elva valla ja vallavalitsuse põhiväärtused. Töötoas osalenud tõid välja, et meie vallavalitsuses töötavad kiired, põhjalikud, ausad, viisakad ja tööd südamega tegevad inimesed. Peale selle öeldi veel, et meie vald ja vallavalitsus on uuendusmeelsed ning armastavad sealjuures süsteemsust ja tõenduspõhisust.

16. detsembrini on kõigil vallaelanikel võimalus panustada Elva valla avalike teenuste hindamisse! Rahuloluküsitluse tulemuste abil saab vallavalitsus teha järeldusi, millistes valdkondades tuleb vallaelanikele pakutavaid teenuseid või teenindust parandada ning missuguste valdkondadega ollakse rahul. Seega on väga oluline, et vallaelanikud annaksid oma tagasisidet! Küsitluse lingi leiad SIIT. Küsitlusele vastanute vahel loositakse välja erinevaid auhindu, näiteks on auhinna välja pannud mahedaid kasemahlu tootev BirchLagoon OÜ, restoran Waksal, Elva Kultuurikeskus, Tartumaa tervisespordikeskus jt.

Projekti rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist, meetme "Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" raames. Küsitlust korraldatakse Elva vallas iga-aastaselt.

 

Reedel, 7. detsembril, toimus Kurekülas OÜ Kure Mõis suurfarmi uue lauda avamisüritus, kuhu olid kutsutud ka Elva valla esindajatena Toomas Järveoja ja Maano Koemets.

OÜ Kure Mõis on üle 20 aasta tegutsenud põllumajandusettevõte, mille peamised tegevusalad on piimatootmine ja teraviljakasvatus. Uus farmihoone on mõeldud piimakarjale ja see loob uued võimalused. Kure Mõis plaanib kasvatada piimakarja tulevikus kuni 750 peani.

Kure Mõisas töötab 28 inimest ja töötajate arvu poolest on ettevõte Elva vallas 13. positsioonil. Äsjavalminud farmihoone ja puurkaev ehitati omavahendite ja laenu abil ning investeeringu kogumaksumus on ca 1,4 miljonit eurot.

Ettevõtte tegevjuht Sirje Männiste sõnul on uus laut kauaoodatud investeering. See loob palju mugavamad töötingimused kõigile farmitöötajatele. Ka piimakarjale luuakse kaasaegsed elutingimused. Tegemist on kindlasti kõige kaasaegsema laudaga, mis on Eestis ehitatud.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.11.-2.12.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 26.11.-2.12.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 26. novembril osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Heiki Hansen ja Mare Tamm Elva linna lasteaiajuhtidega majandushalduse ümberkorralduse teemalisel koosolekul.

Arutati Elva linna lasteaedade majandushalduse ümberkorraldamise võimalusi ja kitsaskohti ning otsustati kogemuste saamiseks külastada Kiili valda, kus lasteasutuste majandushaldus on antud valla sihtasutuse korraldada. Külaskäik toimub detsembri keskel.

Neljapäeval, 29. novembril osalesid Marika Saar, Karmen Moont, Triin Kaaver ja Mare Tamm noorsootöötajate kohtumisel. Kohtumise eesmärk oli panna punkt äsja lõppenud üle-eestilisele noorsootöö nädalale. Nimelt toimus 19.-25. novembril juba kaheksandat korda noorsootöö nädal, mis kandis sel aastal nime „Inspiratsioon“.
 

Nädala eesmärk on esile tõsta noorsootöövaldkonna võimalusi ja väärtustada noorsootöötaja kutset. Elva valla noortekeskustes toimus sel nädalal „Challenge Week“ (“Väljakutsete nädal”), kus igal hommikul püstitati noortele kolm ülesannet, millega nad pidid toime tulema ja seda ka  jäädvustama. Haridus- ja kultuuriosakond valis võitjaks Aakre noored, kellel on au järgmisel aastal väljakutsete nädalat eest vedada. Rääkisime ka huvitegevuse küsitluse ja vajaduspõhise transpordi küsitluse tulemustest.

Reedel, 30. novembril toimus Nõo Muusikakoolis Tartumaa Noorsootöötajate Ühenduse tunnustusüritus, kus tänati kõiki maakonna noorsootöötajaid ning omavalitsusi noorsootöövaldkonda panustamise eest.

2. detsembril toimus Elva Gümnaasiumi saalis Jõuluoratoorium, kus esinesid Eesti Muusikasõprade Sümfooniaorkester, Elva koor Ave & Sõbrad, Karmen Puis, Atlan Karp, Eva Maria Šhepel, Eleri Lillemäe ja Margus Kriis. Dirigeeris Lilyan Kaiv.

KOGUKOND

Laupäeval, 1. detsembril toimus Aakre Rahvamajas neljandat korda Elva valla Külade Kärajad. Osalesid Marika Saar, Kertu Vuks, Mikk Järv, Toomas Järveoja ja Karmen Moont. Marika Saar ja Kertu Vuks andsid ülevaate Elva Vallavalitsuse päevakajalistest tegevustest, koos anti viimane lihv Elva valla külavanema statuudi eelnõule ning arutati 2019. aasta koostööplaane.

Külalisesinejana osales Anti Rüütli, kes tutvustas Põlvamaa Külavanemate Ühenduse tegevust ning Külli Pann Tartumaa Kodukandist. Üritusele lisas pidulikkust Aakre rahva kontsert: esines segakoor U-Tuur, Aakre suured ja pisikesed kandlemängijad ning vahetusõpilane Jaapanist.

Üle anti Elva valla kogukonnavaldkonna tunnustused: aasta kogukonnaedendaja  on Mari-Liis Vanaisak, aasta küla on Kirepi küla ja aasta Kaunim Kodu 2018 on Siili talu.

Tartumaa Hea Tegu 2018 tunnustuskonkursil anti Elva Vallavalitsusele „Kodanikuühenduse tegevuse toetaja 2018“ tiitel. Tartumaa Hea Tegu 2018 antakse välja Tartu Ärinõuandla, Tartumaa Arendusseltsi, Kodukant Tartumaa ja Domus Dorpatensise koostöös. Sellega soovitakse esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Aitäh tunnustajatele ja valla lahedatele kogukondadele!

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 27. novembril kohtusid Puhja Koolis sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp, Puhja Kooli direktor Päivi Märjamaa ja MedAid OÜ juhatuse liige Elis Lessing. MedAid OÜ pakub koolitervishoiuteenust Elva Gümnaasiumis, Konguta Koolis, Rõngu Keskkoolis ja Valguta Lasteaed-Algkoolis ning on nõus alustama teenuse osutamisega ka Puhja Koolis. Tutvuti loodava tervisekabineti ruumidega ning arutati, mida on vaja kabineti sisustamiseks.   

Reedel, 30. novembril toimus Elva Kultuurikeskuses Tartumaa VII tervise- ja ohutuspäev. Traditsioonilisel üritusel räägiti väärikast vananemisest, tuleohutusest, muudest ohtudest ning tervisenippidest. Meelelahutust pakkus ansambel Helisev Horoskoop.

Esinejateks olid Riigikogu esimees Eiki Nestor, Päästeameti peaspetsialist Taavi Siilbek, Elva abivallavanem Marika Saar, Puhja kooli loovjuht ja koolitaja Ülle Närska, Politsei- ja Piirivalveametist piirkonnapolitseinik Tiit Treial ning tervitused edastas ka Elva vallavanem Toomas Järveoja ning rahvatervise ja turvalisuse spetsialist Lea Saul.

Messil osalesid: Politsei- ja Piirivalveamet, Päästeamet, Maanteeamet, Tervise Abi OÜ, OÜ ITAK, Silmalaegas, Tartumaa Tervisetuba, Jalaexpert OÜ, Salutaris OÜ, Estkeer OÜ. Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts mõõtis soovijatel vererõhku ja veresuhkrut.

ARENDUSVALDKOND

28.-29. novembril osalesid Kertu Vuks ja Merilyn Säde Rostockis toimunud UBC kohalike omavalitsuste ja turismi arendamise teemalisel seminaril.

UBC (Union of Baltic Cities) seminari fookuses oli  omavalitsuse, -kultuuri -ja äriturundus ning omavalitsuse brändi arendamine. Praktilisi näiteid ja oma kogemust ning soovitusi jagasid erinevate omavalitsuste esindajad UBC partneromavalitsustest ning valdkonna asjatundjad.

Muu hulgas toodi välja hea praktikana Rostocki näide, kuidas muuta omavalitsust keskkonnasõbralikumaks ja inimesi keskkonnateadlikumateks - üle linna on kohvikutes kasutusele korduvkasutatavad kohvitopsid, mida on võimalik kasutada u 500 korda.  Peale Rostocki kasutavad seda lahendust täna ka mitmed teised Saksamaa linnad.

Samuti jagati kogemusi, kuidas kasutada interaktiivseid vahendeid probleemidest teavitamiseks, kodanike kaasamiseks ning kuidas korraldada teadlikumaid ja läbimõeldud kampaaniaid sotsiaalmeedias.

Seminari põhirõhk oli veebiturundamisel ja omavalitsuse kui brändi arendamise teemadel.  Töötuba ja loenguid sel teemal korraldas turundus- ja sotsiaalmeedia konsultant Anna Pashkova.

Pashkova soovitas ka omavalitsuste brändiarendamisel keskenduda kliendivaatele (klientidel on oma reaalsus; nad soovivad informatsiooni; kuidas nende elu paremaks teha; klientidele tuleb anda seda, mida nad soovivad- st lähtuda teenuse disaini põhimõttest) - mõelda sellele, mis on organisatsiooni või omavalitsuse n-ö supervõime - mida meie teeme paremini kui teised ning miks peaksid inimesed soovima just meie omavalitsuses elada.

28. novembril osalesid Maarika Uprus, Jaanika Saar, Allan Allik ja Kullo Laos Tallinnas Eesti Planeerijate Ühingu korraldatud planeerimisteemalisel jätku-seminaril, kus oma kogemusi üldplaneeringu koostamisest jagasid Pärnu linn, Tartu linn, Tallinna linn ja Kanepi vald.

VALLAMAJANDUS

Neljapäeval, 29. novembril sõlmisid Toomas Järveoja ja OÜ RTS Infraehitus juhatuse liige Rein-Erik Kaar Elva Kesk tänava rekonstrueerimise lepingu. OÜ RTS Infraehitus koos Wesico Project OÜ-ga võitsid vastava hanke ehitusmaksumusega 2 662 537,56 eurot (ilma käibemaksuta).

Lepingu sõlmimisel arutati ka ehitustööde võimalikku kulgu ning töövõtja lubas alustada töödega 2019. aasta veebruaris. Töid püütakse teostada nii, et see häiriks minimaalselt Kesk tänaval tegutsevaid ettevõtteid, kuid kindlasti saab ehitusperioodil olema Kesk tänaval liiklemine keerulisem kui tavapäraselt. Kõik liiklustakistused ja läbipääsupiirangud kooskõlastatakse eelnevalt kesklinna elanike ning ettevõtjatega.


Aakre küla välisvalgustuse projekteerimistööd

Detsembris alustati Aakre küla välisvalgustuse projekteerimistöödega. Aakre külas on juba pikemalt tuntud puudust välisvalgustusest, mis pimedal ajal võimaldaks lastel turvaliselt kooli ja koju jõuda ning kohalikel elanikel ja külalistel rahvamaja kasutada. Välisvalgustuse projekteerimistöid korraldab Priimus-Projekt OÜ ning projekt loodetakse valmis saada 2019. aasta veebruari lõpuks. Kavas on projekteerida kõikidele Aakre küla käidavamatele teelõikudele valgustus (kokku ca 25 valgustit), mis tõstab oluliselt kogukonna turvatunnet ja suurendab jalakäijate ohutust.

Vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ütles, et elades ka ise väiksemas külas, siis peab ta oluliseks just välisvalgustuse ja kergliiklusteede olemasolu maakohtades, mis annavad kogukonnas olulise lisandväärtuse. “Ega maal elavad inimesed eeldagi kinode, teatrite ja kaubanduskeskuste lähedust, aga natuke lisavalgust tänavavalgustuse näol aitab sügise saabudes päeva pikemaks muuta küll,“ lausus Narusk.

Peale projekteerimistöid ja projekti kooskõlastamist vajalike ametkondadega saab teada eeldatava ehitusmaksumuse ning sellest lähtuvalt otsustatakse, kas välisvalgustus ehitatakse välja ühes või mitmes etapis. Ehitustööde puhul teavitatakse küla elanikke täiendavalt Elva valla Infolehe ja teiste kanalite vahendusel.

VARIA

Pühapäeval, 2. detsembril toimus Elvas esimese advendi tähistamine. 

 

 

Puhja kirikus süüdati 1. advendiküünal ning toimus advendikontsert.

Rõngus tähistati esimest adventi Kõduküla ja Rõngu Rahvamaja korraldatud Jõuluvanade advendijooksuga. Pildil toimub õnnevalamine.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.11.-25.11.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 19.11.-25.11.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Esmaspäeval, 19. novembril osales Mare Tamm Õnneseene lasteaia avatud õuesõppepäeval Peedul.

Lasteaeda külastasid 23 õpetajat Narva linnast, kes osalesid õuesõppetegevustes Väikesel Väerajal ja Peedul.

Samuti kuulati kirjanik Valdur Mikita ettekannet “Eestluse elujõust ja kukeseene kuulamise kunstist”. Päev korraldati koostöös TÜ Narva Kolledźi õppejõu Lehte Tuulinguga ja Õnneseene õppealajuhataja Aigi Kapteniga.

Teisipäeval, 20. novembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Triin Kaaver lasteaiadirektorite koosolekul Järve lasteaias. Külalisena osales kohtumisel Tartu Meelespea lasteaia direktor Heda Kala, kellega koos arutleti lasteaedades kaasava hariduse korralduse ja sobitusrühmade teemadel. Heda Kala on Koolieelse lasteasutuse seaduse muutmise eelnõu töörühma liige. Seadus muutub eeldatavasti 2020. aastal.

Teisipäeval, 20. novembril osalesid Mare Tamm ja Triin Kaaver Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatud kohalike omavalitsuste haridusjuhtide teabepäeval. Seekord keskenduti haridusasutuste sisehindamisele ja nende põhjal tehtavatele arengukavadele. Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Maie Kitsing ja Martin Tiidelepp TÜ haridusuuenduskeskusest täitsid sisuka päeva asjalike nõuannetega ning koos vaadati üle KOV-i võimalused oma haridusasutuste toetamiseks.

Vallavalitsuse istungil võeti vastu Koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord Elva vallas, mis on loodud koostöös kantseleiga ja hakkab kehtima 1. jaanuarist 2019. Elva vald hakkab pidama seeläbi ühtset lasteaiajärjekorda ARNO süsteemis. Dokument on peagi kättesaadav Riigi Teatajas.

Reedel, 23. novembril osalesid Toomas Järveoja ja Marika Saar LõunaTERA uue koolimaja nurgakivi panekul. Tegemist on koolimajaga, kus on juba projekteerimisel arvestatud ruumilahendustes liikuva kooli ja kogupäevakooli põhimõtetega. TERA koolimaja asub ka Elva linnas Peedul.

Laupäeval, 24. novembril osalesid Mare Tamm ja Triin Kaaver Kultuuri- ja Hariduse Kongressil Viljandis motoga “Õppimine ja areng Eesti kultuuris”. Kultuuriminister Indrek Saar ning haridus- ja teadusminister Mailis Reps mõtestasid kongressil lahti mõningaid probleemkohti Eesti haridus- ja kultuuriruumis ning tõid välja mitmeid võimalikke lõimumiskohti.

Eesti haridusstrateegia 2035 mõtiskleti valjult selle üle, kuidas ja mida vajab õpilane tulevikus ja kuidas peaks süsteem kohanema õpilase järgi, mitte vastupidi. Päeva teises pooles sai osaleda erinevates töötubades panustades tulevasse haridusstrateegiasse.

KOGUKOND

19. ja 20. novembril osalesid Toomas Järveoja, Kertu Vuks ja Maano Koemets Elva Tarbijate Ühistu esindajatega kohtumistel Annikoru ja Hellenurme kogukonna liikmetega. Kohtumiste eesmärk oli selgitada piirkonna elanikele, miks Elva Tarbijate Ühistu Annikoru ja Hellenurme kauplused lõpetavad tegevuse 31.12.2018. Elva TÜ juhataja Hando Ivask selgitas, kui suured on kaupluste viimaste aastate kahjumid ja miks ei ole enam võimalik neid kahjumeid teiste kaupluste arvelt katta.

Ühtlasi kutsuti kohalikke elanikke kaasa mõtlema, kust leida kohalikke ettevõtjaid või aktiivseid inimesi, kes oleksid nõus võtma külapoed üle, et seal tegevust jätkuks. Elva TÜ on nõus nii Annikoru kui ka Hellenurme kaupluste ruumid koos sisustusega huvilistele tasuta rendile andma.

Kolmapäeval, 21. novembril osalesid Kertu Vuks, Mikk Järv ja Jaanika Saar avalikul arutelul Elvasse planeeritava koertepargi teemalisel arutelul. MTÜ Elva Elama esindaja Toomas Laatsit tutvustas ideed ning kohal viibinud inimestega arutati koerapargi vajaduse ja võimaliku asukoha üle.

Kohalviibinute ja ka MTÜ Elva Elama poolt Facebookis korraldatud küsitlus näitas, et võimalik pargi asukoht võiks olla Pargi tänaval. Peamised küsimused, mis tõstatusid, olid seoses parkimise, lärmi ja pargi heakorra teemadel.

SOTSIAALVALDKOND

19. novembril kohtus Milvi Sepp Elva valla pikaajaliste töötutega ja MTÜ Meelevald grupijuhendaja Helgi Haniojaga. Milvi Sepp andis töötutele ülevaate sotsiaaltoetuste ja -teenuste määramisest Elva vallas ning vastas töötute esitatud küsimustele.

Kolmapäeval, 21. novembril külastasid abivallavanem Marika Saar, osakonna juhataja Milvi Sepp ja lastekaitsemeeskond Elva Laste- ja Perekeskust, kus räägiti pakutavatest teenustest ning koostöö korralduslikest küsimustest.

ARENDUSVALDKOND

Esmaspäeval, 19. novembril osalesid Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Riina Sirel Rahandusministeeriumi planeeringute osakonna korraldatud seminaril. Rahandusministeeriumi nõunike Merje Muiso ja Külli Siimuga arutati, millist menetlust teostada ning kuidas teha kaalutlusotsuseid detailplaneeringute kehtetuks tunnistamisel, projekteerimistingimuste väljaandmisel ja detailplaneeringute algatamisel.

Neljapäeval, 22. novembril võtsid Kertu Vuks ja Mikk Järv osa konverentsist “Kogukonna vedurid. Aasta uutes piirides”. Haldusreformi järel on üks aasta uutes piirides piisav aeg, et kooruksid välja esimesed kitsaskohad, vajakajäämised, aga ka positiivsed aspektid, mida tõi kaasa eelmisel aastal lõpule jõudnud haldusreform.

Konverentsil jagati kogemusi Setomaa liitumisest Põlvamaalt Võrumaale, Põlva valla aktiivsetest külavanematest ja ettevõtja mõtetest haldusreformile. Elva valla arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks esines ettekandega Elva valla külakogukondade kaasamise teemadel.

Kertu Vuks konverentsil esinemas.

Toomas Järveoja, Marika Saar, Kertu Vuks ja Maano Koemets osalesid neljapäeval, 20. novembril Tartumaa 2040 arengustrateegia foorum „Tartu linn ja maa: kuidas edasi?“. Konverentsil esinesid ettekannetega Garri Raagmaa, Kadri Kangro Võrumaa arenduskeskusest ja Valmiera linna abilinnapea, kes jagas oma kogemust regiooni arendamisest.

Foorumil toimus ka paneeldiskussioon Tartumaa arengutest, kus osales vallavanem Toomas Järveoja. Peale selle andsid teemarühmade juhid Karl Viiol, Helen Kalberg, Antti Roose, Lea Saul ja Sirje Kree ülevaate Tartumaa arengustrateegia sisust 2040. aastani.

 

KANTSELEI

Neljapäeval, 22. novembril teostasid õigusnõunikud Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin Aakre Lasteaed-Algkoolis andmekaitselist seiret.

Seire eesmärk oli saada ülevaade Elva Vallavalitsuse hallatavates asutustes andmekaitseliste nõuete täitmise kohta.

Reedel, 23. novembril kohtusid vallasekretär Salle Ritso, õigusnõunikud Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk ning piirkonna koordinaatorid Ede Möldre, Ene Joosing, Maia Kukk, Kerli Metsallik ja Sirje Erm, et arutada Riigikogu 2019. aasta valimistega seotud küsimusi.

VARIA

Kolmapäeval, 21. novembril, toimus EFTA korraldatud aruteluseminar, mis oli mõeldud finantsistidele ja kohaliku omavalitsuse juhtidele. Seminari peaesineja oli majandusanalüütik Hardo Pajula. Kertu Vuks tegi üritusel ettekande avatud valitsemisest ja kaasava eelarve praktika rakendamisest  Elva vallas.

Esmaspäeval, 19. novembril oli rahvusvaheline meestepäev, mille üks eesmärk on keskenduda meeste ja poiste emotsionaalsele, füüsilisele ja vaimsele tervisele. Suunasime Elva vallavalitsuse mehed tervislikule jalutuskäigule ümber Arbi järve ning igaüks sai vitamiinirikka apelsini.

Peale selle oli neil ülesanne teha teekonnalt üks positiivset emotsiooni kirjeldav pilt. Mehed väljendasid piltide abil väga põnevalt erinevaid emotsioone.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.11.-18.11.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 12.11.-18.11.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Teisipäeval, 13. novembril osalesid Marika Saar, Mare Tamm ja Triin Kaaver koolidirektorite kokkusaamisel Valguta Lasteaed-Algkoolis. Kohtumisel oli fookuses koolide põhimääruste uuendamine, ühise vastuvõtukorra koostamine ning kommunikatsioonijuht Merilyn Säde eestvedamisel arutleti kommunikatsiooni võimaluste üle Elva vallas.

Neljapäeval, 15. novembril osales Karmen Moont koolituse "Noorsootöö KOVis ja KOV noorsootöö korralduse mudeli arendamine" III moodulis. Tegemist on Sa Archimedes Noorteagentuuri korraldatava koolitusprogrammiga, kus osalevad kohalike omavalitsuste noorsootöötajad ja valdkonna ametnikud. Seekordne, järjekorras juba kolmas koolitusmoodul, toimus Tartus ja peateema oli noorsootöö kvaliteedi arendamine, juhtimine ning mainekujundus. Elva vallast osaleb koolitusprogrammis ka Rõngu Rahvamaja ja Avatud Hellenurme Noortekeskuse esindajana Mari-Liis Vanaisak.

Neljapäeval, 15. novembril kohtusid Marika Saar ja Kertu Vuks Puhjas Elva valla netiraadio teema arutelul. Tegemist on Puhja Kooli huvitegevuse edasiarendusega, kus peale vajaliku tehnika soetamise ja ruumide kohandamise saavad noored tegeleda raadiosaadete loomisega. 

Tulevikus on plaan luua Elva valla oma netiraadio, mis edastab peale kooliga seotud teemade uudiseid ka kogu vallas toimuvast.

Elva Gümnaasium tähistas terve nädala 105. aastapäeva. Esmaspäeval, 12. novembril avas Toomas Järveoja näituse Elva koolis õppinud olümpialastest. Laupäeval, 17. novembril toimus suurepärane kontsert-aktus ja vilistlaspidu.

Laupäeval, 17. novembril viis abivallavanem Marika Saar vallavalitsuse poolsed tervitused Rõngu tantsurühma Vikerkaar 15. sünnipäevapeole Rõngu rahvamajja.

SOTSIAALVALDKOND

Teisipäeval, 13. novembril toimus Tartu maakonna valdade sotsiaaltöötajate kokkusaamine Kastre vallas, kohal olid kuue valla esindused, puudus Peipsiveere. Elva vallast osalesid osakonnajuhataja Milvi Sepp ning sotsiaalnõunikud Eva Kuslap, Alo Rebane ja Piret Hallast. Iga valla esindus andis ülevaate haldusreformi järel tehtud muudatustest valla sotsiaaltöö korralduses, valdkonnas töötavate ametnike struktuurist ja tööjaotusest. Teenustest peatuti pikemalt sotsiaaltranspordil, mille korraldamisega on kõigil probleeme.

Elva ja Tartu vallas on moodustatud perede ja laste komisjon. Koos arutati, kuidas komisjon saab aidata lapsi ja peresid ning kuidas võiks see olla toeks lastekaitsetöötajatele raskete juhtumite lahendamisel. Vahetati kogemusi projektides osalemise kohta.

Pühapäeval, 18. novembril tähistati Elva kultuurikeskuses Elva eakate päevakeskuse 10. sünnipäeva meeleoluka Voldermar Kuslapi kontserdiga. Vallavalitsuse tänukirjad pälvisid Andres Beekman, Anu Uudelt, Juta Tigane, Tiiu Kaljuste ja Hilja Kruus.

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 13. novembril osales Kertu Vuks koolitusel “Ära ole mammut, liigu edasi”, mis toimus Jääaja keskuses. Koolituspäev toimus Tartumaa Arendusseltsi korraldatava innovatsioonikoolituse programmi raames. Inspireerivate ettekannetega esinesid Voronja galerii asutaja ja Tartu Uue Teatri juht Raul Oreškin, kes jagas oma kogemust galerii loomise ja omanäoliseks kultuuriobjektiks kujundamise kohta.

AHHAA teaduskeskuse ärimudelist ja tootearendusest rääkis Mathis Bogens. Tartu Ülikooli Ettevõtlus- ja innovatsioonikeskuse STARTER Pärnumaa programmijuht Taavi Tamm korraldas töötube ning rääkis muu hulgas sellest, kuidas tootearendusega alustada ning sellest, mida üldse üks ettevõtja peaks teadma ärimudelitest.

Kolmapäeval, 14. novembril osalesid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Laulasmaal toimunud konverentsil “Liginullenergia”. Eesti Arhitektide Liidu korraldatud konverents toimus vastavatud Arvo Pärdi Keskuse uues hoones Laulasmaal.

Konverentsi eesmärk oli võrrelda erinevaid võimalusi energiatõhusate majade kavandamiseks ning tuua fookusesse arhitekti roll nende projekteerimisel. Esinema olid kutsutud eelkõige praktikud, peale Eesti oli osalejaid veel Soomest, Šveitsist ja Norrast. Konverentsi teema oli muu hulgas ka seadusemuudatuse hoonete energiatõhususe regulatsioon. Ehitiste kavandamine on pikk ja keerukas protsess, mis algab enamasti arhitektuurilahendusest ja mida seejärel täiendavad kõik teised asjatundjad oma teadmistega.

Arhitektuurilahendusel on hoone energiatõhususele suur mõju. Konverentsil toodi välja, et seni ei ole Eestis korraldatud laiapõhjalist ruumilist ega sotsiaalmajanduslikku uuringut uue Euroopa Liidu direktiivi mõjude ja rakendamisviiside kohta, kuhu oleksid kaasatud ruumiloome eksperdid. Siiani on piirdutud üksnes kitsalt spetsiifilise kütte ja sisekliima uuringuga.

Praegu on tekkinud olukord, kus uued nõuded on inseneride poolt välja töötatud ja arhitektid on pandud sundseisu: võtke või jätke. Konverentsil tõdeti, et käsitlusviis, mis rõhutab eelkõige arhitektuurilahenduse mõju energiatõhususele, on paraku uute nõuetega väheoluliseks taandatud ning üheskoos püüti leida lahendusi, kuidas seda olukorda parandada.

 

KANTSELEI

Neljapäeval, 15. novembril teostasid Kaisa-Karoliina Kokk ja Margit Kiin Valguta Lasteaed-Algkoolis andmekaitse seiret.

Seire eesmärk oli saada ülevaade asutustes andmekaitsealaste nõuete täitmise kohta.

VARIA

Esmaspäeval, 12. novembril kohtusid Kertu Vuks, Maano Koemets ja Toomas Järveoja Elva Tarbijate Ühistu esindajatega seoses Elva TÜ otsusega sulgeda kauplused Annikorus, Hellenurmes ja Nõunis.

19. ja 20. novembril toimuvad sel teemal kohtumised kohalike elanikega Konguta Koolis (esmaspäeval, 19.11 kell 18.00)  ja Hellenurme noortekeskuses (teisipäeval, 20.11 kell 18.00).

Elva Tarbijate Ühistu juht Hando Ivask ütles, et ühistu on hoidnud kõnealuseid kaupluseid aastaid avatuna nende kahjumitest hoolimata, kuid paari viimase aastaga on kahjumid kasvanud sedavõrd suureks, et neid ei ole võimalik enam teiste kaupluste kasumi arvelt katta.

Kaupluste külastatavus on viimaste aastatega vähenenud ning seda on võimendanud klientide ostuharjumuste muutumine. Elva Tarbijate Ühistu on välja pakkunud võimaluse, et Annikoru kaupluste ruumid antakse soodustingimustel (0 rendihinnaga) kasutamiseks inimestele kohalikust kogukonnast (nt MTÜ või ettevõte), kui soovitakse kaupluse pidamisega jätkata.

Elva Tarbijate Ühistu ja Elva Vallavalitsus kutsuvad inimesi kohtumistel osalema, et kõik saaksid oma küsimustele vastused.

Elva Vallavalitsuse meeskond koolitusel "Laetud akud" koolitajat kuulamas.

Reedel, 16. novembril toimus Elva vallavalitsuse meeskonnakoolitus “Laetud akud”. Inspireerijaks oli Harald Lepisk. Koolitusel räägiti sellest, kuidas pärast tööpäeva lõõgastuda ja puhata, mismoodi tegeleda keeruliste ja esiti hirmutavana tunduvate probleemidega ning missuguseid praktikaid võiks igapäevaselt kasutada, et olla inspireeritud ja motiveeritud. Ühe näitena tõi Harald Lepisk välja tänulikkuse päeviku, kuhu tuleks igal õhtul kirjutada, mille üle sel päeval tänulikkust tunti. See aitab positiivseid asju meeles pidada.

Elva Vallavalitsuse kantselei töötajad Kristi Kalmus, Kaisa-Karoliina Kokk, Triin Ojasoo, Margit Kiin ja Salle Ritso.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 5.11.-11.11.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 5.11.-11.11.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KOGUKOND

Esmaspäeval, 5. novembril, arutlesid Infolehe arendamise koosolekul Kertu Vuks, Kayvo Kroon, Marika Saar, Merilyn Säde ja Kerli Metsallik selle üle, missugune võiks olla valla lehe uus kujundus ning kas on vajalik teha ka sisu uuendusi. Plaanis on muuta Infolehe nime ning muuta lehe kujundus lugejasõbralikumaks.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

5. novembril osales Karmen Moont Viimsis Eesti Sõjamuuseumis soomusrongi projekti nõupidamisel. Eesti Sõjamuuseum veab Vabadussõja 100. aastapäeva puhul projekti, mille raames ehitatakse soomurongilaadne veerem.

Veeremi sisse tuleb näitus ja see hakkab 2019. aasta jaanuaris liikuma mööda toonast rindejoont. Rong peatub ka Elva raudteejaamas: 17.-24. jaanuaril. Eelmise nädala kohtumisel said kokku omavalitsuste esindajad, kus rong peatub, ning Eesti Sõjamuuseumi esindajad. Peagi saab projektist ka lähemalt kuulda.

7.-8. novembril osalesid Mare Tamm, Triin Kaaver, Marika Saar ja Karmen Moont Rakveres toimunud kohalike omavalitsuste haridusjuhtide õppepäevadel. Kohtumisel kuulati ettekandeid hariduspoliitika kujundamisest koostöös kohalike omavalitsustega, koolivõrgu ja noorsootöö arengutest, üldhariduskoolide pidajate rahastamisest ja haridusjuhi hindamise “360 kraadi” mudelist. Töörühmades arutleti erinevate täienduskoolituste vajalikkuse üle ning sõnastati alushariduse uue seaduseelnõu võtmeküsimusi. Teisel päeval tutvuti Rakvere linnavalitsuse töökorraldusega ja külastati kohalikku lasteaeda.

Laupäeval, 10. novembril, toimus Elva Linnaraamatukogus Konrad Mägi 140. sünniaastapäeva tähistamise raames maalimishommik, mida juhendas Konrad Mäe ateljees maaliv Katrin Moora. Esialgu anti ülevaade kunstniku elust ja loomingust ning seejärel asuti järgi maalima tema teost "Lõuna-Eesti maastik". Kolme tunni jooksul möödus õdus hommik ning kohale tulnud maalijad nautisid algatust. Töötoas osalenute maalid tulid kõigil töötoas osalenutel välja võrdlemisi sarnased Mägi maaliga.

SOTSIAALVALDKOND

Neljapäeval, 8. novembril, võttis Marika Saar osa Johannes Mihkelsoni 25. sünnipäevast. Elva Vallavalitsus on Johannes Mihkelsoni Keskuse projektide “Väärikas töö noortele” ja “Töö tänab tegijat” koostööpartner, mis tegeleb peamiselt tööotsijate koolitamise, nõustamise ja toetamisega. Pildil Mustvee, Elva, Tartu, Kastre ja Põltsamaa valdade omavalitsusjuhtide ühine tervitus.

Reedel, 9. novembril, toimus Tartus Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse korraldatud konverents „Kogukonnagarantii“, kus jagati kogemusi hariduse omandamisest ning töötamisest kõrvalejäänud noortega (NEET-noored) tehtavast tööst. Ettekandeid peeti noorte kaasamise olulisusest, kolm aastat töös olnud Noorte Tugila projektist, Mobiilsest Kontakt noorsootööst ning arutati selle üle, kuidas noorte kaasamisega seonduvaid takistusi ületada ning tööd tulemuslikumalt teha.

VALLAMAJANDUS

Vallamajandusosakonna poole on paljud inimesed pöördunud prügi sorteerimist puudutavate küsimustega. Tuletame siinkohal meelde, et vanad ajalehed ja ajakirjad saab viia Elva jäätmete kogumispunkti aadressil Nooruse tn 8, Elva (avatud esmaspäeval kell 15-20 ja laupäeval kell 10-15). Peale selle võib vanu ajalehti ja ajakirju viia AS Eesti Keskkonnateenuste ning TVO pakendikonteineritesse. ETO „paber ja papp“ konteineritesse tohib panna vaid puhtaid papp- ja paberpakendeid.

Konteinerisse ei sobi: määrdunud või vettinud papp ja paber. Paber, mis sisaldab muud materjali (foolium), näiteks mahlapakid. Samuti ei sobi konteinerisse kasutatud pabernõud, jäätise- ja kommipaberi ning määrdunud või toodet sisaldavad kartongpakendid.

Avalike pakendikonteinerite lähedusse palume jäätmeid mitte jätta, sest sellisel juhul ei tühjendata konteinerit.

Info, milliseid jäätmeid kogutakse ja lähima jäätmepunkti leiab kaardirakendusest: www.kuhuviia.ee.

Ohtlike jäätmete vastuvõtukohad Elva vallas leiate siit: http://www.elva.ee/ohtlike-jaatmete-vastuvott.

ARENDUSVALDKOND

Teisipäeval, 6. novembril, osalesid  Kertu Vuks, Hegri Narusk ja Terje Korss Elamumajanduse arendamise seminaril Tartus. Seminaril jagati infot ja soovitusi, kuidas kohaliku omavalitsuse üksused saavad elamufondi investeerimiseks riigilt raha taotleda ning millised on juba varasemalt rahastuse saanud omavalitsuste kogemused. Seminaril esinesid ettekannetega nii ministeeriumi ja kohaliku omavalitsuse esindajad kui ka valdkonna asjatundjad.

6-7. novembril arutas Tartumaa Arendusseltsi juhatus Mäetagusel Tartumaa Leader piirkonna arengustrateegia uuendamist. Kuulati ettekandeid sealse Leader piirkonna ja Alutaguse vallavalitsuse tegemistest. Haldusreformi järgselt on Tartumaa Arendusseltsi piirkonnas planeeritud mitmeid muudatusi, mis viiakse sisse ka uuenevasse strateegiasse. Uuenduste käigus soovitakse taotlusvorme muuta lihtsamaks ja arusaadavamaks.

Arengustrateegia uuendused soovitakse kinnitada üldkoosolekul veebruaris-märtsis, et kevadises taotlusvoorus saaks lähtuda juba uuest strateegiast. Tartumaa Arendusseltsist saavad Leader meetme toetust küsida Elva vallast Puhja ja Konguta piirkonna ettevõtted ja kolmanda sektori organisatsioonid. Juhatuse koosolekul osales Mikk Järv.

Neljapäeval, 8. novembril, osalesid Kertu Vuks ja Mikk Järv Ettevõtjate mentorklubi kohtumisel. Seminari teemast “Ettevõtja eneseareng - stressiennetus” rääkis Kadri Koppel. Mentorklubi koguneb korra kuus ning osalema on oodatud kõik ettevõtjad ja ettevõtlusest huvitatud inimesed! Järgmine mentorklubi kohtumine toimub 6. detsembril ja kõik huvilised on oodatud!

Reedel, 9. novembril osalesid Maano Koemets ja Kertu Vuks Tallinnas toimunud visioonifoorumil “Viimane vile. Kuidas me kestame?”. Foorumil arutati ja analüüsiti üheskoos Arenguseire Keskuse uuringu “Tuleviku töö 2035” alusel välja töötatud nelja põhimõttelist valikut Eesti tulevikuks: talendikeskus Tallinn, rändajate maailmaküla, alahõive Eesti ja isearenev Eesti. Arutelude tulemusi arvestatakse ka “Eesti 2035” strateegias.

Visioonifoorumil esinesid ettekannetega Swedbank Grupi uuringute juht Olof Manner ja Arenguseire Keskuse uuringujuht Johanna Vallistu, ettevõtja ja kirjanik Armin Kõomägi, tudeng ja esseekonkursi “Eesti loost ja lootusest” võitja Mikael Raihhelgauz ning Tallinna linna personalidirektori Vilve Raik. Visoonifoorumit korraldas Arenguseire Keskus ja Eesti Rahvusringhääling koos vabaühenduste ja ettevõtlusorganisatsioonidega.

9. novembril osalesid Marika Saar, Toomas Järveoja ja Heiki Hansen seminaril “Aasta pärast haldusreformi. Kuidas edasi?”. Seminari eesmärk oli arutada koos asjatundjate ja poliitikutega, kuidas hinnata haldusreformi võimalikku mõju maaelule ja kuidas hinnata kohaliku omavalitsemise taset. Samuti, mida tuleks teha Eesti haldusjaotusega edaspidi.

Seminari juhatas sisse riigihalduse minister Janek Mäggi ning oma kogemusest haldusreformiga rääkis Tartu linnapea Urmas Klaas. Maaeluarengu vaatenurgast andis haldusreformist ülevaate Eesti Maaülikooli maamajanduse ökonoomika professor Rando Värnik. Osavaldade teemale keskendus Lääne-Nigula vallavanem Mikk Lõhmus, külaliikumise poolse vaatenurga tõi kuulajateni Ants Kuningas.

Omavalitsuspoliitika tegemistest andis ülevaate regionaalhalduspoliitika osakonna juhataja Mart Uusjärv ning tulemuste mõõtmisele keskendus Veiko Sepp. Seminar lõppes erakondade esindajate vaadetega haldusreformile ja eelseisvatele plaanidele. Kokkuvõttes võib öelda, et haldusreform ei ole lõppenud, kuid väikest vaherahu on igati mõistlik hoida.

KANTSELEI

Esmaspäeval, 5. novembril osalesid Kaisa-Karoliina Kokk ja Kristi Kalmus Tartus rahvastikuregistri valimisjaoskondade moodustamise kaardirakenduse koolitusel.

Kolmapäeval, 7. novembril, ja reedel, 9 novembril, korraldasid andmekaitsespetsialistid Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk Rõngu Lasteaias Pihlakobar ja Puhja Lasteaias Pääsusilm andmekaitse seire. Seire eesmärk oli saada ülevaade asutustes andmekaitsealaste nõuete täitmise kohta.

Vaatluse alla võeti lasteaedade kodulehed ja seal avalduv info ning eraisikute isikuandmete kogumine ja töötlemine. Seoses isikuandmete kaitse üldmääruse jõustumisega, on isikuandmetega toimetamine erilise tähelepanu all, mistõttu korraldatakse hallatavate asutuste personaalne juhendamine, et isikuandmete kogumine ja töötlemine toimuks õiguslikul alusel lähtudes kehtestatud töötlemise põhimõtetest ja nõuetest.

Neljapäeval, 8. novembril, osalesid Salle Ritso ja Margit Kiin Riigikogu 2019 valimiste korraldajate koolitusel. Kohalikul omavalitsusel on 2019. aasta kevadel täita oluline roll - märtsis tuleb korraldada Riigikogu valimised ning mais Euroopa Parlamendi valimised. Kuna maavalitsusi enam ei ole, tuleb valimiste juhi roll täita vallasekretäril.

Elva vallas tuleb ümber kujundada seniste valimisjaoskondade piirid. Seetõttu on oluline, et iga valija veenduks valijakaarti saades, kus asub tema valimisjaoskond.

Kõikidele valijatele, kelle e-aadress on Eesti.ee keskkonnast edasi suunatud, saadetakse elektrooniline valijakaart. Valijakaart saadetakse üks iga elukoha kohta, ehk ühele kaardile kantakse kõikide valijate nimed, kes antud elukohta on sisse kirjutatud. Selline meetod toimib ka hästi elukohaandmete korrastajana. Kellele on edastatud elektrooniline valijakaart, sellele paberkaarti enam ei saadeta.

VARIA

22. oktoobril alustas tööd hooldustöötaja Andra Kongo. 29. oktoobril alustas tööd ehitus- ja hankespetsialist Meelis Hõbemägi ning 1. novembril alustas tööd hooldustöötaja Sirje Naur.

Reedel esinesid haridus- ja kultuuriosakonna esindajad Mare ja Karmen etteastega “Nii Sind ootan” Elva linna kultuurirahva peol. Tegemist on traditsioonilise kollektiivide sügisese kokkusaamisega, kus igaüks astub vastavalt loositud teemale ka väikese etteastega üles. Seekordse peo teemad olid rütmid. Vallavalitsus pani samuti enda esinduse välja - teemaks osutus loosi tahtel blues.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 29.10-4.11.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri
29.10-4.11.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses!

KOGUKOND

Laupäeval, 3. novembril osales abivallavanem Marika Saar segakoor U-Tuur 10. aastapäeva kontserdil Aakre Rahvamajas.

Segakoor U-Tuur on Elva ja Otepää valla ühine koor, kes koguneb proovideks igal pühapäeval just Aakre külla.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Kolmapäeval, 31. oktoobril kohtusid abivallavanem Marika Saar ja Rõngu lasteaia direktor Marge Jaasi-Tamm Hellenurme lasteaia lastevanematega. Tegemist oli infokoosolekuga, kus räägiti muudatustest lasteaias. Nimelt korraldab alates 1. novembrist lasteaia tööd Rõngu lasteaed.

Reedel, 2. novembril kohtuti Haridusministeeriumi ja TERA kooli direktoriga, et rääkida koostööst TERA Peedu Kooliga. Nimelt toimub koolis plaanipärane järelevalve, et pikendada kooli tegevusluba teise kooliastme lõpuni. Kohtumisel osalesid Toomas Järveoja, Marika Saar, Mare Tamm ja Triin Kaaver.

1. novembril toimus raamatukogutöötajate väljasõit, kus osalesid abivallavanem Marika Saar ning haridus-ja kultuuriosakonnast Karmen Moont, Triin Kaaver ja Mare Tamm. 

Eesmärk oli saada inspiratsiooni raamatukogust kui kogukonnakeskusest.

Koos külastati Sänna kultuurimõisa Võrumaal, kuhu on kokku koondatud kogukonnakeskus, raamatukogu, kaugtöökohad, lastehoid ja demokraatlik kool. Esialgu töötas mõisas ainult raamatukogu, kuid kogukonna toel on saadud jõudu ruumide uuendamiseks ja kooli avamiseks. Samuti käidi Suurel Munamäel ja Mooska suitsusannatalus, kus perenaine Eda Veeroja andis ülevaate liha suitsutamise protsessist ning saunaskäimise rituaalidest. Inspireeriv päev lõpetati Kubija hotell-loodusspaas.

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 29. oktoobril osalesid Piret Hallast, Marika Saar ning Lauri Tamm Tartu- ja Jõgevamaa noortele õigusrikkujatele ja sõltlastele rakendatavate teenuste messil, mille eesmärk on vahetada infot ja kontakte Tartu- ja Jõgevamaal alaealistele õigusrikkujatele ja noortele sõltlastele rakendatavate teenuste kohta. Kohal oli 22 teenusepakkujat ning arutasime, kuidas valla ja teenusepakkujatevahelist koostööd paremaks muuta ning saime väärt ideid, kuidas muuta ennetustööd tõhusamaks.

Kolmapäeval, 31. oktoobril osales Marika Saar sotsiaal- ja terviseosakonna ning perearstide koostöökohtumisel. Kohtumine oli väga positiivne ja konstruktiivne, arutati võimalikke koostöökohti ja varajast märkamist Elva valla abivajajate aitamisel. Milvi Sepp ja Eva Kuslap tutvustasid sotsiaaltransporditeenuse korraldust ja Elva valla hoolekandeteenuste arendamise projekti. Jaanuarikuuks lepiti kokku uus kohtumine, mis keskendub laste ja perede heaoluga seotud teemadele.

Eelmisel nädalal toimusid valla igas piirkonnas Euroopa Sotsiaalfondi rahastatava projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas" infopäevad. Jagati teavet koduteenuse, intervallhooldusteenuse ja tugiisikuteenuse kohta ning inimeste küsimustele vastasid projektimeeskonna liikmed Milvi Sepp, Eva Kuslap, Anneli Salumaa ja Gerda Kiipli-Hiir. Kohtumistel osales kokku ligi 70 Elva valla inimest.  

Küsimusi küsiti ka sotsiaaltransporditeenuse korraldamise ja hooldekodude järjekorra pikkuse kohta.

VALLAMAJANDUS

Väike-Rakke Sangla kaupluse pakendikonteineritel on uus asukoht. Oktoobri alguses eemaldati Sangla poe juurest olmeprügi ühiskogumismahutid, kuid eraisikud toovad sinna jätkuvalt olmejäätmeid. Seni poe juures asunud TVO (Tootjavastutusorganisatsioon) segapakendi ja Keskkonnateenuste „papp ja paber" konteinerid teisaldati seetõttu 29. oktoobril Tamme kooli kinnistule Väike-Rakke Seltsimaja juurde.

Tuletame meelde, et pakendikonteinerisse võib panna ainult puhtaid pakendeid! Olmejäätmete pakendikonteinerisse panemine on keelatud! Siit leiate TVO pakendi konteineri sorteerimisjuhendi.

Jäätmemajandust puudutava teabe leiate ka SIIT.

Eelmisel nädalal algasid Elva valla kergliiklusteede ehitustööd, mille tähtaeg on järgmise aasta suvi, 22.06.2019. 

Jalg-või kergliiklusteed rajatakse Elvas Jaani tänavale, Tartu maanteel Kirde tänavast kuni Kulbilohu tänavani ning Valga maanteel Puiestee tänavast linnapiirini. Peale selle ehitatakse kergteed endiste Palupera ja Rõngu valla maadel.

Töid teostab Roadwest OÜ ja lepingu maksumus on ilma käibemaksuta ca 944 000 eurot. Töid alustati juba sel aastal seetõttu, et Jaani tänaval saaksid inimesed bussipeatusest ohutult kodudesse jõuda. "Teistel lõikudel loodetakse ettevalmistustöödega jõuda nii kaugele, et kergteede põhi jääks talveks seisma ja vajuma, nii saab kevadel vajadusel aluspinda korrigeerida ja asfalteerida," rääkis vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk.

Loe veel valla kodulehelt: https://bit.ly/2P4PXw4.

Elva vald hakkab koostama Kurelaane küla keskkonnajaama detailplaneeringut, mille eesmärk on rajada Elva jäätmejaama ja Jäätmejaama kruntidele jäätmete liigiti kogumise, sortimise ja taaskasutuse edendamiseks keskkonnajaam.

Elva vallavalitsuse planeeringuspetsialist Maarika Uprus ütles, et kavandatavas keskkonnajaamas soovitakse luua elanikele võimalused kodumajapidamises tekkivate liigiti kogutud jäätmete üleandmiseks, et edendada jäätmete taaskasutust.

Keskkonnajaamas hakatakse vastu võtma puhtaid liigiti kogutud jäätmeid. Segaolmejäätmete vastuvõttu ei kavandata. „Niisamuti ei kavandata jäätmete käitlemist, seega ei kaasne keskkonnajaamaga negatiivseid häiringuid nagu müra, hais või tolm," ütles Uprus. Samuti ei teki jäätmete üleandmisel ja hoidmisel õhuheitmeid.

Rohkem infot valla kodulehel: https://bit.ly/2CTxIS.

Elva huviala- ja koolituskeskuses käivad ventilatsioonisüsteemide ehitustööd. Riigihanke võitis AS Eviko ehitamine, kes peaks tööd valmis saama hiljemalt 18.12.2018. Vallamajandusosakonna juhataja Hegri Narusk ütles, et töö tulemusena paraneb keskuses sisekliima, mille tulemusena on ruumides värske õhk ja ühtlane niiskuse tasakaal. "Värske õhuga ruumides ei väsi inimesed nii kiiresti ning neil on võimalik töödes ja tegemistes aktiivsemalt osaleda," sõnas Narusk. Kuna varem olid huvikeskuses pidevalt probleemid kondenseeruva õhuniiskusega, mis rikkus siseviimistlust ja konstruktsioone, parandavad ventilatsioonisüsteemide ehitustööd ka selle olukorra.

Sel nädalal loodetakse hanke "Lumetõrje Elva valla teedel 2018-2022" saada lepingupartnerid kõikidesse piirkondadesse. 

ARENDUSVALDKOND

MTÜ Eesti Andmesidevõrk teostab Elva vallas kiire interneti baasvõrgu rajamist. Selle raames ühendatakse kiire internetiga esmalt Elva valla asutused.

Elva abivallavanem Mikk Järv ütles, et töid teostatakse kuni lume ja külmade saabumiseni. „Baasvõrgu rajamine on eeldus jaotusvõrgu väljaehitamiseks, millega ühendatakse majapidamised ja asutused," sõnas Järv.

Jaotusvõrgu rajamist alustatakse 2019. aasta sügisel ja terve vald peaks kaetud saama 2020. aasta jooksul.

1.-2. novembril osalesid Kertu Vuks, Jaanika Saar, Maarika Uprus ja Allan Allik Tartus planeerimiskonverentsil. Konverentsi esimesel päeval kõneldi uudsetest lahendustest avaliku ruumi kujundamisel, kommunikatsiooni ja kaasamise tugevdamisest planeerimisprotsessis ning eeskujulikest lahendustest meilt ja mujalt.

Esimese päeva lõpus korraldati jalutuskäigud, et tutvuda kohapeal Hruštsovkade renoveerimisprojektiga, renoveeritud ning turvalisemaks muudetud raudteejaama väljakuga ning  vastloodud lasteaiaga, mis on lahendatud murukatuse, päikesepaneelide ning nutikate lahendustega.

Konverentsi teise päeva peamine arutelu puudutas probleeme üleriigilise planeerimisprotsessiga, üleriigilise seire korraldamise ning rannikualade planeeringuga seotud kitsaskohti ja konflikte. Konverentsi tähtsündmus oli debatt riigihalduse ministri Janek Mäggi ja advokaat Allar Jõksi vahel, teemaks riiklikud eriplaneeringud.

 

KANTSELEI

29. oktoobril korraldasid Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk Elva Lasteaias Õnneseen andmekaitse seire, mille käigus kontrolliti isikuandmete töötlemist asutuses ning täideti andmeregistri vorm.

30. oktoobril korraldasid Margit Kiin ja Kaisa-Karoliina Kokk Rannu lasteaias andmekaitse seire, mille käigus kontrolliti samuti isikuandmete töötlemist asutuses, kodulehe nõuetekohasust ning täideti andmeregistri vorm.

VARIA

Kuni 31. oktoobrini oli kõigil võimalik saata kauneid pilte Elva valla sümboolsetest kohtadest ja hoonetest fotokonkursile “Elva valla pärlid.” Konkursile saadeti 121 pilti. Konkursi võitjad selguvad rahvahääletuse teel. Kõikidel on võimalik anda oma lemmik(utele) hääl Elva valla Facebooki-lehel asuvas albumis. Hääletada on võimalik kuni kolmapäevani (7. novembrini)!

31. oktoobril toimus Elva Linnaraamatukogus Hellenurme mõisas 1878. aastal sündinud maalikunstnik Konrad Mägi elulootutvustuse- ja filmiõhtu. Ülevaate eluloost andis vallavalitsuse haridusspetsialist Triin Kaaver. Kohale oli tulnud üle kahekümne ajaloo- ja kunstihuvilise, kelle senine tagasiside üritusele oli positiivne. Üheskoos vaadati 2001. aastal välja tulnud eluloofilmi “Konrad Mägi” ja arutleti tema maalimise stiili muutumise üle läbi aastate.

2. novembril õnnitleti Puhja Seltsimajas kuld- ja teemantpulma paare. Üritusel osalesid volikogu esimees Maano Koemets, vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar. Juba teist korda kutsuti Elva vallas kokku paarid, kes on abielus olnud 50 või 60 aastat. Pidulikul sündmusel astusid üles Liine Leetberg ja Maria-Elise Poom Puhja Koolist.  

2. novembril tervitas Elva abivallavanem Mikk Järv Elvas Vabatahtlike Pritsimeeste rongkäiku “Stiilne tulemine”. 2.-3. novembril toimus Vehendis Vabatahtlike Päästjate 16. üldkogu, mille raames sõideti erinevate tuletõrjemasinatega ka Elvasse. Elvast liikus rongkäik edasi Rõngu.

Vabatahtlike Pritsimeeste üldkogust võtsid osa ka Soome, Läti ja Leedu vabatahtlikud ning näidati uuemat tuletõrjetehnikat, arutleti kohaliku vabatahtliku tuletõrje ajaloo ja tänapäeva üle. Samuti räägiti tööohutusest ning Päästeameti ja PPA haldusalas vabatahtlike suunal toimuvast.

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.10-28.10.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 22.10.-28.10.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KOGUKOND

Sädeinimeste tunnustamine! Ootame jätkuvalt kogukonnavaldkonna tunnustustele kandidaate kuni 30. oktoobrini. Välja antakse kaks aunimetust:
Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine. Taotlemise kohta saab lähemalt lugeda siit: https://bit.ly/2QHC9DR

Laupäeval, 27. oktoobril toimus Kodukant Tartumaa 20. aastapäeva tähistav üritus Rõngu rahvamajas, kus erinevates töörühmades arutleti külaliikumise oleviku ja tuleviku üle. Abivallavanem Marika Saar juhtis kohaliku omavalitsuse ja kogukonna koostöö arutelu. Oma külasid tutvustasid ka Tartumaa aasta küla nominendid, mille hulgas on ka Elva vallast Kirepi küla.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

23. oktoobril osales Karmen Moont Tartumaa laulu- ja tantsupeo komisjoni koosolekul, kus anti ülevaade XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ korralduse hetkeseisust. Tartumaa kollektiivide eelproovide ajad selguvad 1. novembril ning kollektiivid saavad info laulu- ja tantsupeo registri kaudu. 

Arutleti veelkord ka laulupeo tule teekonna üle - tuli on Tartumaal 20.-23. juuni 2019, Elva valda läbib tuli 21. juunil.

Laupäeval, 27. oktoobril, andsid Elva kultuurikollektiivid suurepärase kontserdi Rannu Rahvamajas Elva valla 1. sünnipäevapeol. Eriilmelise kavaga astusid lavale Johara tantsijad, naiskoor Helletajad, Linde Leetberg, FC Elva tantsutüdrukud, Elva lõõtsapoisid, Konguta segakoor, JJ-Street tantsijad, Gretten-Gelis Vesso, Hanno Padar ja Co, Kitarriansambel Ümarlaud, Rannu segarühm Kolumats, Konguta naisansambel Mesi. Suur tänu esinejatele! Loodetavasti muutub igasügisene kultuurikollektiivide kontsert traditsiooniks.

SOTSIAALVALDKOND

24.-25. oktoobril osalesid Milvi Sepp ja Marika Saar Tallinnas toimunud Eesti sotsiaaltöö 6. kongressil “Sotsiaaltöö läbi aja. Aeg sotsiaaltööks”. ESTA korraldatud sotsiaaltöö 6. kongressil „Sotsiaaltöö läbi aja. Aeg sotsiaaltööks“ keskenduti kahe päeva jooksul muutustele sotsiaaltöös.

Ettekanded rääkisid sotsiaaltööst valimiste aastal, sotsiaaltöö professioonist ning sellest, kuidas sotsiaaltöö avalik kuvand ei ole kooskõlas sotsiaaltöö tegelike võimaluste ja taotlustega. Samuti arutati, kuidas on haldusreform mõjutanud kohalikku sotsiaaltööd. Fookusteemad olid bürokraatia vähendamine, killustunud projektitöö, andmebaaside mitteühildumine, sotsiaaltöötaja haridus ja isikuomadused, muutused poliitikates ja töömaailmas. Marju Lauristin rääkis sotsiaaltöö tulevikust - üks sotsiaaltöö eesmärke on aidata inimestel ise toime tulla ja nende olukordade hulk, kus inimesed tuge vajavad, paraku tulevikus laieneb.

Eva Kuslap, Piret Hallast, Alo Rebane ning Lauri Tamm osalesid möödunud nädala jooksul koolitusel “Kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate õigusalase teadlikkuse tõstmine”. Koolitus andis juriidilisi teadmisi sotsiaaltöö valdkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride korrektseks loomiseks ja rakendamiseks.

Elva vald on üks 39st kohalikust omavalitsusest, kes võttis oktoobrist kasutusele noortegarantii tugisüsteemi, mille eesmärk on pakkuda tuge 16-26-aastastele noortele, kes soovivad abi ja on erinevatel põhjustel jäänud eemale tööturult või hariduse omandamisest. Mitteõppivaid ja haridust mitteomandavaid vastavas vanuses noori on Elva vallas 209, mis moodustab 11% 16-26-aastastest noortest. Tänu noortegarantii laiendusele STAR-is on oluliselt lihtsustunud nende noorte leidmine ning esmase kontakti loomine, misläbi saame tutvustada valla võimalusi noorte toetamiseks.

26. oktoobril korraldas Sotsiaalkindlustusamet Elva vallamajas volikogu saalis asendushoolduse teemalisele ümarlaua, kus osalesid  Lõuna-Eesti kohalike omavalitsuste ja teenuse osutajate esindajad. Koos arutati asendushooldusteenuse rakendamise kitsaskohti, räägiti lepingute sõlmimisest kohaliku omavalitsuse ja teenuse osutaja vahel, lapse isiklike kulude arvestusest, kohtule  eestkoste aruannete koostamisest ning hoolduspere leidmise võimalustest.

VALLAMAJANDUS

Elva valla üldplaneeringu juhtrühm kogunes esimest korda 25. oktoobril. Koosolekul arutati ning vaadati üle koostatava Elva valla üldplaneeringu tööplaan ning tehti otsuseid edasise tegevuse osas.

Lepiti kokku üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise tegevused ja eeldatav ajakava. Otsustati, et üldplaneeringu lähtekohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsuse koostab Elva vallavalitsus ning selle jaoks kaasatakse nõu saamiseks konsultant. Üldplaneering loodetakse esialgse kava kohaselt avalikuks aruteluks välja panna 2020. aasta oktoobris.

Üldplaneeringu eesmärk on valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine ning maa-aladele otstarbekaima ja jätkusuutlikuima kasutusviisi leidmine. Üldplaneeringuga kavandatakse kogu vallas võimalikult ühtsed põhimõtted maakasutus- ja ehitustingimuste seadmiseks, maakasutuse juhtotstarbe, detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ning projekteerimistingimuste andmise aluseks olevate tingimuste määramiseks.

Elva vald otsib uue riigihangete registri kaudu Konguta ja Palupera piirkondade koolibusside vedaja teenuse osutajat, samuti Elva linnaliinile. Leping sõlmitakse aastateks 2019-2021.

Kõik Elva linna elanikud, kes soovivad oma kinnistu puhastusalalt prügikottidesse kokku kogutud puulehtede äravedu, tuleb oma soov registreerida numbril 730 9880 või automaatvastajale heakorratelefonil 333 3666, registreerimata lehekotte minema ei toimetata.

Nädala jooksul on valla elanikelt laekunud teateid Sangla kaupluse ja Vallapalu surnuaia konteinerite ümber kogunenud prügist. 25. oktoobrist asuvad kalmistu juures olnud ETO pakendikonteiner ja AS Keskkonnateenuste "papp ja paber" konteinerid uues asukohas - Vallapalu kalmistu kõrval endise Rannu vallamaja parklas.

Konteinerid paigutati ümber, sest need olid pidevalt ületäitunud ning ei olnud kalmistu väravas esteetiliselt ilusad. Elva vallavalitsuse keskkonnaspetsialist Terje Raadom selgitas, et pakendikonteinerisse ning "papp ja paber" konteinerisse pandi olmeprügi. "Sellisel juhul on tootjavastutusorganisatsioonil õigus jätta konteiner tühjendamata ning siin ei oleks kahjuks aidanud ka graafiku tihedamaks muutmisest," ütles Raadom.

ARENDUSVALDKOND

22.-24. oktoobril osalesid Kertu Vuks ja Jaanika Saar Planning Cities Commission seminaril Visbys, Rootsis. UBC korraldatud selleaastane planeerimisseminar toimus Gotlandi ajaloolises hansalinnas Visbys. Seminari ja praktilise töötoa peamiseks ülesandeks oli seatud arendusideede leidmine linna alakasutatud vanale sadama alale ning ajaloolise linnamüüri tagusele alale, mis ühendab vanalinna uue linnaosaga.

Seminarist võttis osa ligi 50 inimest. Nendest moodustati neli töörühma. Esimesel päeval oli võimalus tutvuda linna kahe kõnealuse piirkonnaga ning kuulata linnaarhitekti ettekannet Visby praegusest linna logistikast ja väljakutsetest linna arendamisel.

Töötoas õnnestus meie rühmal teha koostööd Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Soome ja Rootsi planeerijatega ning workshop’i alaks valisime sadama-ala.

Selle kaunite vaadetega ja huvitava reljeefiga tuulise linna kahele arendusalale tuli lõppkokkuvõttes hulk huvitavaid ideid, mida kohalikud planeerijad saavad edaspidi arvesse võtta. Seminaril osalenud said kindlasti suurepärase kogemuse rahvusvahelise koostöö osas. Üksmeelselt leiti, et igas linnas on oma planeerimise väljakutsed, ühendavaks nendes on, kuidas planeerida võimalikult inimesesõbralik mitmefunktsiooniline linnaruum.

KOMISJONID

Spordi-, kultuuri, sotsiaal- ja tervisekomisjonide peamiseks teemaks oli Elva valla 2019. aasta eelarve arutelud.

Spordi- ja kultuurikomisjonis arutati lisaks ettepaneku üle laiendada SA Elva Kultuur tegevust ka spordivaldkonda. Kultuurikomisjonis oli keskne teema raamatukogu põhimääruste kinnitamine, raamatukogude kasutamise eeskirja vastuvõtmine ja Hellenurme raamatukogu ümberkorraldamine. Kultuurikomisjon kinnitas ka Elva valla 2019. aasta esindusürituste nimekirja. Esindusüritused on: Eesti HipHop Festival 2019; Elva südaööjooks, Elva kohvikutepäev, konverents lastega töötavatele spetsialistidele ning Tartu Maratoni üritused.

KANTSELEI

Registripidaja Kristi Kalmus, õigusnõunik Kaisa-Karoliina Kokk ja piirkonna koordinaatorid Ede Möldre, Ene Joosing ja Kerli Metsallik osalesid Siseministeeriumi korraldatud rahvastikuregistri seminaril.

Seminaril keskenduti uuele, 2019. aasta 1. jaanuarist jõustuvale rahvastikuregistri seadusele. Üks oluline muudatus on elukoha andmete n-ö kustumine. Uuel aastal jõustuva seaduse alusel jäävad rahvastikuregistris tühjaks nende inimeste elukoha andmed, kes pole pärast kolimist oma elukoha andmeid uuendanud ja kelle puhul eelmise korteri või maja omanik on palunud nad enda juurest välja registreerida. Selle tulemusena on inimese elukoht praegu linna või valla täpsusega.

Kui inimesel puudub uuel aastal rahvastikuregistris elukoht, siis võib isik jääda ilma paljudest kohaliku omavalitsuse teenustest ja toetustest (nt lasteaiakoht, sotsiaaltoetused). Samuti ei saa ilma registreeritud elukohata inimene pikendada juhiluba ega teostada oma hääleõigust valimistel. Seetõttu soovitame kõigil inimestel, keda antud muudatus puudutab, esitada esimesel võimalusel oma täpsed elukoha andmed kohalikule omavalitsusele.

VARIA

Elva vald sai üheaastaseks!

24. oktoobril 2017. aastal hakkasid kehtima Elva vallavolikogu liikmete volitused ning jõustus Elva linna, Konguta valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Elva vald.

Selgusid Elva valla fotokonkursi „Ole särav!“ võitjad

Alates 20. septembrist kuni 15. oktoobrini toimus Elva valla fotokonkurss „Ole särav!“, mille eesmärk oli tähelepanu pöörata pimeda aja saabumisel helkuri kandmisele. Tuletame meelde, et halva nähtavuse korral või pimedal ajal valgustama teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat. Oluline on olla nähtav ka linnakeskkonnas!

„Ole Särav!“ fotokonkursi raames saabus vallale mitmeid vahvaid pilte. Parimaks fotoks tunnistati Elva Lasteaed Õnneseene laste foto „Sära nagu päike“. Teise koha pälvis Laura-Liis Pihlak pildiga „Ole nähtav“ ja kolmanda koha Andero Teder.

Elva Vallavalitsus tänab kõiki konkursil osalejaid helkuri ja tänukirjaga ning parimad kolm saavad tunnustatud meenekotiga, kus on olemas ka helkur ning teha suu magusaks. Kõik osavõtjad saavad oma meelehea kätte vallavalitsusest sekretäri juurest.

Palju õnne kõikidele võitjatele!

 

 

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.-21.10.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 15.10.-21.10.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KAASAV EELARVE

Elva valla kaasava eelarve rahvahääletuse võitis 393 poolthäälega idee rajada välijõusaal Puhja alevikku, mille eeldatav maksumus on 15 000 eurot.

Rahastuse saavad ka Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine (171 häält) ning Verevi ranna arendused põnevamaks ja hubasemaks (148 häält). Kuni hääletuse lõpuni käis tihe rebimine Puhja aleviku välijõusaali ja Ulila piirkonna idee „Sihtmärki jõudmine turvalisemaks" vahel.

9.-15. oktoobril toimunud Elva valla kaasava eelarve rahvahääletusel osales 1177 hääletajat, kes andsid kokku 1857 häält.

Vastavalt Elva valla kaasava eelarve menetlemise korra järgi saavad rahastuse kolm enim hääli saanud ettepanekut, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla eri piirkondades. Ühe objekti maksimaalne rahastussumma on 15 000 eurot. Kaasava eelarve kogusumma on 45 000 eurot.

 

Rahastamise saanud ideed:

Välijõusaali rajamine Puhja alevikku

Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine

Verevi rand põnevaks ja hubasemaks

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Jätkuvalt saab esitada 2019. aasta projekti- ja tegevustoetuste taotlusi - tähtaeg on 1. november. Lähemalt saab taotlemise kohta lugeda valla kodulehelt: https://bit.ly/2QGPI6A

Teisipäeval, 16. oktoobril toimus haridus- ja noorsootöökomisjon. Abivallavanem Marika Saar tutvustas 2019. aasta eelarve haridusvaldkonna plaane ja haridusspetsialist Triin Kaaver tegi põhjaliku ülevaate kevadel INNOVE korraldatud rahuloluküsitlustest Elva valla haridusasutustes.

18.-19 oktoobril toimus Tallinnas Telliskivi Loomelinnakus Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö Keskuse koostöös huvihariduse ja huvitegevuse konverents “Huvi. Väärtus(ed). Tulevik”. Konverentsi esinejate hulgas oli aktiivseid noori ja edukaid huvikoole ning räägiti häid kogemuslugusid. Inspireerivaid näiteid enda kogemustest huviharidusega jagasid teiste hulgas Gerd Kanter ja Kristjan Järvi. Konverentsi raames sai häid teadmisi selle kohta, kuidas tekitada noortes huvi, kasvatada väärtuseid ning kuidas võiks kujuneda huvihariduse ja -tegevuse ja selles osalevate noorte tulevik. Konverentsil osalesid Triin Kaaver ja Karmen Moont.

Marika Saar, Mare Tamm ja Kertu Vuks külastasid 19. oktoobril Puhja Kooli karjääripäeva, mis pakkus erinevate elualade ja hobide tutvustusi alates 1. klassist. Näiteks saadi osa vangivalvuri töö tutvustusest, meisterdati tsirgukesi ja kooli logoga magneteid. Päev pakkus väga palju erinevaid võimalusi ka väljaspool kooli.

Puhja kooli karjääripäev

KOGUKOND

Sädeinimeste tunnustamine! Ootame jätkuvalt kogukonnavaldkonna tunnustustele kandidaate kuni 30. oktoobrini.

Välja antakse kaks aunimetust:
Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.

Taotlemise kohta saab lähemalt lugeda siit: https://bit.ly/2QHC9DR

SOTSIAALVALDKOND

17. oktoobril toimus sotsiaal- ja terviseosakonna ametnikele ühine STAR-i koolitus volikogu saalis. Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregister (STAR) on riigi keskne andmekogu/infosüsteem, mis on asutatud juhtumikorralduse põhimõttel sotsiaaltöö korraldamiseks. Koolitaja oli Eve Jürgenson STAR teenusetoe meeskonnast. Koolitusel parandati STAR-i kasutamise oskusi ning saadi teada uutest andmeregistri võimalustest.

Sotsiaalnõunikud Alo Rebane ja Piret Hallast osalesid 18. oktoobril sotsiaalkindlustusameti korraldatud infopäeval Tartus. Infopäeva eesmärk oli tutvustada olulisemaid muudatusi sotsiaalvaldkonnas ning leida lahendusi ühistele kitsaskohtadele. Peamised teemad, millest sotsiaalkindlustusameti ja -ministeeriumi esindajad infopäeval rääkisid, olid järgmised: tulumaksumuudatuste mõju, ESF-i meetmetest ja investeeringurahadest, sotsiaalteenuste kvaliteedist ja järelevalvest, puude määramisest, STAR-i andmeregistrist ja kasutajatoest, erihoolekanne muudatustest 2019. aastal, abivajava lapse ja tema pere toimetulekut ning elukvaliteeti parandavate ja toetavate teenuste arendamisest, eluruumide kohandamisest puudega inimestele.

ARENDUSVALDKOND

17. oktoobrist 19. oktoobrini Poolas toimunud energiatõhususe konverentsil ja Act Now töögrupi koosolekul Balti mere regiooni riikidega vahetati kogemusi energiakulude monitoorimiseks. Act Now energiatõhususe projekti raames on esialgu kokku lepitud, et vähemalt viis Elva vallale kuuluvat hoonet saavad 2019. aasta jooksul energiakulude jälgimist võimaldavad automaatseadmed. Sellele lisaks võetakse luubi alla energiale tehtavad kulutused ka muudes vallale kuuluvates hoonetes ja otsitakse võimalusi kasutusmugavuse tõstmiseks ning kulude vähendamiseks. Seadmete hankimine ja paigaldus on plaanis 2019. aasta esimeses pooles. Konverentsil osalesid Mikk Järv ja Allan Allik.

VALLAMAJANDUS

15. oktoobrist algas puulehtede äravedu Elva linna erakinnistute puhastusaladelt. Soovijad saavad lehed üle anda kuni 15. novembrini, registreerides oma aadressi telefonil 730 9880 või heakorratelefonil 333 3666.

Tuletame samas ka meelde, et puulehtede põletamine on seadusega keelatud. Palume mõelda end ümbritsevale keskkonnale ja inimestele ning vajadusel korraldada oma kinnistusiseselt maa-alalt lehtede äravedu.

 

VARIA

Elva vald kutsub osalema fotokonkursil “Elva valla pärlid”.

Elva vald ootab kõikide vallaelanike pilte kaunitest valla sümboolsetest või enda lemmikpaikadest. Fotot saates kirjutage ühe kuni kahe lausega, miks on just see koht Sulle oluline või miks on see Elva vallale omane.

Konkursi võitjad selgitatakse välja rahvahääletuse teel. Hääletus toimub Elva valla Facebooki-lehel, kus igaüks saab oma lemmikfoto poolt anda hääle märkides selle meeldivaks. Laikida võib ka rohkem kui üht pilti. Kõige rohkem laike kogunud fotode tegijad saavad Elva valla poolt auhinnatud.

Pildid palume saata e-aadressile foto@elva.ee. Palume veenduda, et foto(de) suurus oleks vähemalt 1 MB! Kõik konkursist osavõtjad nõustuvad oma foto(sid) saates piltide jagamisega Elva valla sotsiaalmeedia kontodel ja annavad nõusoleku, et Elva vald võib ka edaspidi fotosid koos autoriviitega kasutada.

Pilte võib saata 31. oktoobrini 2018 aadressile foto@elva.ee. Pärast seda on fotod hääletamiseks üleval veel ühe nädala.

Konkursile juba saadetud pilte näeb siit

 

Elva vallas möödus laupäev meisterdamise tähe all

Elva linnaraamatukogu sünnipäeva puhul toimus perepäev, kus pakuti pannkooke, näomaalinguid, katsetada sai kartulitrükki ning toimus orienteerumine. Täiskasvanud õppija nädala raames toimus koolituslaat.

Rõngu Rahvamajas toimus üle-Eestilise käsitöökodade raames meisterdamise päev, kus sai proovida savitööd, viltimist, puutööd, ehete ja lõhekotlettide tegemist. Hellenurme kultuurimajas oli käsitöökodade raames noortele korraldatud meisterdamist, vahvlite küpsetamist ja püsti oli pandud sügisene fotonurk.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 8.10.-14.10.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 08.10.-14.10.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KAASAV EELARVE

Eelmisel nädalal algas kaasava eelarve hääletus ning oma lemmiku poolt saab hääle anda kuni 15. oktoobrini VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust - tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Rahvahääletusele edastati:
Aakre külla aastaringselt kasutatava tuletõrje veevõtukoha loomine
Annikoru puhkepargi arendus
Bussi ootamine bussipeatustes Elva-Rõngu
Kiirustabloode paigaldamine
Kirepi bussijaamad valgeks
Mõeldes lastele
Palupera mõisakooli staadioni jõulinnak
Rannu ja Kureküla mänguväljak
Rõngu Vabadussõja monumendiplatsi rekonstrueerimine
Rõngu rahvamaja siseõuealale laste mänguala ja minigolfiradade rajamine
Skatepargi, male/kabe ja välitennise väljaku rajamine Annikorru
Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine
Verevi rand põnevaks ja hubasemaks
Välijõusaali rajamine Puhja alevikku
Laste mänguväljak
Sihtmärki jõudmine turvalisemaks!

Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideed tutvustama  2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

09.10. valitsuse istungil sai kinnitatud tegevustoetuste taotluse vorm ning ka tegevustoetuste taotlemine on alanud. Tähtaeg, mil peavad esitatud olema kõik 2019. aasta projekti- ja tegevustoetuste taotlused, on 1. november. Lähemalt taotlemise kohta saab lugeda valla kodulehelt: https://bit.ly/2QGPI6A

 

Esmaspäeval, 8. oktoobril kohtusid Elva valla koolijuhid, et arutada koostööd sotsiaal- ja terviseosakonnaga laste ja perede heaolu tagamisel ning lisaks arutleti õpetajate tasustamise põhimõtete üle.

Elva valla kultuurijuhid kogunesid 10. oktoobril, et teha plaane Elva valla 1. sünnipäevapeoks ning järgmise suve laulu- ja tantsupeo tule vastuvõtmiseks.

Reedel korraldas ansambel Helisev Horoskoop Elva Kultuurikeskuses kontserdi, et meenutada telesaate Horsoskoop 50 aasta tagust menu ja olulisust Eesti muusikaelus.

Ansambel Helisev Horoskoop

KOGUKOND

On aeg tunnustada sädeinimesi! Ootame kogukonnavaldkonna tunnustustele kandidaate kuni 30. oktoobrini. 
Välja antakse kaks aunimetust:
1. Aasta kogukonnaedendaja aunimetuse saab üksikisik või organisatsioon, kelle pühendunud ja sihipärase töö tulemusel on suurenenud kogukonna liikmete kaasatus, kes on innustanud ja eest vedanud uusi algatusi ja ühistegevusi ning kelle initsiatiivil on kogukond arenenud ja kasvanud kodanikuaktiivsus.

2. Aasta küla aunimetuse saab üks Elva valla küla, külade piirkond või alevik, kus on viimase aasta jooksul toimunud nähtav positiivne areng, kus on algatatud ja ellu viidud kogukonda liitvaid ja külaarenduslike ettevõtmisi, kus toimuvad ühistegevused ja koostöö omavalitsusega ning piirkonna ajaloo talletamine.

Tunnustamise kohta saab lähemalt lugeda siit: https://bit.ly/2QHC9DR

SOTSIAALVALDKOND

Esmaspäeval, 8. oktoobril kohtusid sotsiaal- ja terviseosakond hooldusplatvormi CareMate meeskonnaga. Veebiplatvormi eesmärk on vahendada kodu- ja isikuhooldusteenuseid professionaalsetelt hooldajatelt vanemaealistele ja erivajadustega inimestele, leevendades paljude perede muret hoolduskoormusega. Piloteerimise käigus katsetatakse teenuse toimimist kogu Eestis ainult Tallinnas, Tartus ja Elva vallas.

10.-11. oktoobril toimus Rakveres MTÜ Eesti Tervislike Linnade Võrgustiku üldkoosolek ning sügiskool, üldkoosolekul valiti MTÜ-le uus juhatus ning ühtlasi muudeti MTÜ nimetust, milleks sai MTÜ Eesti Tervislike Omavalitsuste Võrgustik.

Sotsiaalministeeriumi esindaja rääkis rahvatervisest ning oodatavast elueast. Keskmine eluea ning tervena elatud aastate arvestuses on Eesti näitajad küllaltki kurblikud, edestame Euroopa Liidu riikidest vaid Lätit ning Leedut. Laste vaimsest tervisest KOV-i võtmes toonitati varajase märkamise ning erinevate peret toetavate meetmete olulisust. Tiina Tõemets MTÜ-st Saagu Valgus tutvustas ühingu tegemisi ning tutvustas nende poolt hallatavat projekti peret toetavate teenuste koondamiseks kompetentsikeskustesse, mis luuakse piloodis osalevatesse Põlva, Põltsamaa ja Türi valda ning Viljandi linna. Tartu Ülikooli teadurid Liikumislaborist tutvustasid lihtsaid ja toredaid viise laste kooli- ja vahetundide aktiivsemaks muutmise võimalustest. Rakvere abilinnapea tutvustas uhkusega ka hiljuti valminud linnavalitsuse hoonet, tegemist on väga targa majaga tänu erinevatele infotehnoloogilistele lahendustele. Ja muidugi oli maja ka tore ja avar ja valge.

Teisel päeval tutvustati esmalt kohalikke spordirajatisi – Rakvere ning Aqva Spordikeskust. Loodud on väga head tingimused erinevate spordialadega tegelemiseks – näiteks 6 väljakuga sisetennisehall, squashiväljakud, kergejõustikumaneež jne. Linn toetab erinevaid spordiringe tasuta või soodustusega saalirendi tingimustega. Rohuaia Lasteaed on 3 aastat tagasi renoveeritud moodne lasteaed.

MTÜ-l on plaanis korraldada ühtseid tervisekampaaniad ühinguga liitunud KOV-ides.

Reedel, 12. oktoobril toimus sotsiaal-ja terviseosakonnas seoses projekti “Elva valla hoolekandeteenuste arendamine” hooldustöötajate kandidaatidega töövestlused. Kandidaate oli kokku neli, neist kaks valitakse välja.

FINANTSOSAKOND

Finantsosakonnas alustab esmaspäevast tööd uus raamatupidaja - Triinu Põlgast.

 

VARIA

Teisipäeval, 9. oktoobril käis Elva vallas TV3 Seitsmeste saatemeeskond, kes uuris, kuidas Elva vallal pärast haldusreformi läinud on. Vallavanem Toomas Järveoja ja abivallavanem Marika Saar vastasid reporteri küsimustele. Peale selle uuriti Aakre küla esindajatelt ja Rõngu Rahvamaja jumping-trennis käijatelt, kuidas on aasta möödunud.

Elva Vallavalitsuses alustas tööd kommunikatsioonijuht Merilyn Säde.


Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 1.10.-07.10.2018

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 01.10.-07.10.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

ETTEVÕTLUSNÄDAL ELVA VALLAS

Elva valla ettevõtlusnädal raames toimusid erinevad üritused Elva valla koolides, kogunes mentorklubi, toimus aruteluhommik vallavanemaga, loengu digitaliseerumisest pidas Kajas Kallas. Lisaks toimusid mitmed üritused ja ettevõtete külastused Elva valla koolides. Neljapäeval, 4. oktoobril toimus ettevõtluskonverents “Samm sinu unistusteni”. Konverentsil tegid ettekanded Marina Kaljurand, kes jagas oma kogemusi välisturgude teemadel, Triin Nõmmistu  jagas oma kogemust ettevõtjana ning rääkis muu hulgas ka ebaõnnestumistest ettevõtluses ning oma õppetundidest sellega seoses. Maria Laanelepp avas disaini ja brändinguga seotud teemasid, Elva valla oma ettevõtjad BirchLagoonist Rain Komlev ja Birgit Lõhmus rääkisid oma ettevõtte lugu ning kogemust. Pikemalt peatuti ka loomemajanduse teemadel- ettekande “Loomemajandus- tuleviku ettevõtlus” tegi Eva Leemet. Ettekannetele järgnes paneeldiskussioon, kus arutleti kohaliku omavalitsuse rolli üle ettevõtluse arendamisel. Päeva lõpetas Elva valla esimeste  ettevõtlustunnustuste üleandmine.

Aasta ettevõtja - Harry Metall OÜ

Aasta arendusprojekt - Janar Saviir ja Domus Kinnisvara

Särav Startija - Waksali Wabrik

Aasta turismitegu - Hellenurme Vesiveski

Aasta maaelu arendaja - Kevili

Palju õnne kõigile tunnustuse saajatele!

KAASAV EELARVE

Teisipäeval, 2. oktoobril toimus Rõngu rahvamajas kaasava eelarve ideede tutvustamine. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

 

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Rahvahääletusele edastati:
Aakre külla aastaringselt kasutatava tuletõrje veevõtukoha loomine
Annikoru puhkepargi arendus
Bussi ootamine bussipeatustes Elva-Rõngu
Kiirustabloode paigaldamine
Kirepi bussijaamad valgeks
Mõeldes lastele
Palupera mõisakooli staadioni jõulinnak
Rannu ja Kureküla mänguväljak
Rõngu Vabadussõja monumendiplatsi rekonstrueerimine
Rõngu rahvamaja siseõuealale laste mänguala ja minigolfiradade rajamine
Skatepargi, male/kabe ja välitennise väljaku rajamine Annikorru
Valguta Mustjärve ja Tamme paljandi matkaradade korrastamine
Verevi rand põnevaks ja hubasemaks
Välijõusaali rajamine Puhja alevikku
Laste mänguväljak
Sihtmärki jõudmine turvalisemaks!

Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideed tutvustama  2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

VOLIKOGU

Esmaspäeval, 1. oktoobril toimus volikogu istung, kus kõige olulisema teemana oli päevakorras valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine. Päevakorras oli veel lisaeelarve kinnitamine, üldplaneeringu algatamise otsustamine, tegevustoetuste kord ja mitmeid olulisi otsustusi. Volikogu istung toimus esmakordselt elektroonilise süsteemi VOLIS keskkonnas, mis võimalda ka istungil osalemist eemal olles, mida mitmed volikogu liikmed ka kasutasid.

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Reedel, 5. oktoobril tähistati Elva vallas suurejooneliselt õpetajate päeva. Rannu Rahvamajas kogunesid Elva valla koolide ja lasteaedade õpetajad ning üle anti tunnustusavaldused.

Aasta lasteaia-õpetaja 2018 on Kaia Otsa Aakre Lasteaed-Algkoolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid lasteaiaõpetajaid järgmiselt:  Elva lasteaed Õnneseenest Karin Mölder ja Kristi Kajupank, Rannu lasteaiast Karin Tuvikene, Rõngu lasteaiast Epp Väikene, Puhja lasteaiast Ela Raide, Elva lasteaiast Murmuna Anneli Kull.

Aasta klassijuhataja 2018 on Riina Aunap Rõngu Keskkoolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid klassijuhatajaid järgmiselt: Elva gümnaasiumist Pille Rebane, Saskia Arik, Puhja koolist Maire Sepp, Rõngu keskkoolist Eha Päiviste.                                                                                                         

Aasta noorõpetaja 2018 on Triinu Vakmann Puhja Koolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid noorõpetajaid järgmiselt: Rõngu keskkoolist Priit Lehismets, Elva gümnaasiumist Johannes Must, Konguta koolist Liisi Lehtveer.

Aasta kooliõpetaja 2018 on Merle-Kairit Toom Rannu Koolist. Lisaks tunnustati silmapaistvaid kooliõpetajaid järgmiselt: Puhja koolist Merle Lint, Rõngu keskkoolist Silvia Hinnobert, Elva gümnaasiumit Kaja Kalmus, Rannu koolist Evelyn Lääne, Konguta koolist Kaie Tali.                                                            

Aasta huvihariduse õpetaja 2018 on Livia Kuuskvere Elva Huviala- ja Koolituskeskusest. Lisaks tunnustati silmapaistvaid huvihariduse õpetajaid järgmiselt: Aakre Lasteaed- Algkoolist Kersti Haljasmets, Puhja koolist Andres Bõkarev, Elva Huviala- ja Koolituskeskusest Meeta Eliise Veigel, Mare Tani, Elva muusikakoolist Karl Vakker ja Malle Valjala, Spordiklubi Altiast Evelin Pihlak. 

Aasta hariduse tegu 2018 on vabariikliku tõlkevõistuse korraldamine Elva Gümnaasiumis ning tunnustuse pälvis Lea Tooming. Lisaks tunnustati silmapaistvaid tegusid järgmiselt: Elva Lasteaed Järve arendamine; toimiva koostöövõrgustiku loomine Puhja Koolis – Ene Väär, Aune Summer, Ene Põldaru, Eva Kõrgmaa;   GLOBE programmi eestvedamine Palupera Põhikoolis – Arvet Silk; Konguta Kooli välinäituse korraldamine – Meeli Treier; Õnneseene Vabariigi korraldamine Elva Lasteaias Õnneseen.

Aasta hariduse sõber 2018 on Toomas Laatsit, kes aitas kaasa  Elva Gümnaasiumi mehhatroonika mooduli arendamisele. Lisaks tunnustati silmapaistvaid hariduse sõpru järgmiselt: Alina Pill ja Elva Lasteaed Järve eestvedamine; Garmen Vallikivi ja Elva Huviala- ja Koolituskeskuse eestvedamine; Kaughaldus OÜ ja Elva valla haridusasutustele tehnilise toe pakkumine.

 

Elva valla lasteaiajuhid käisid 3.-4. oktoobril Harjumaal kogemusreisil. Külastati Võsukese lasteaeda Rae vallas, Nõlvaku lasteaeda Saue vallas ja Kohila lasteaeda Sipsik. Õppereisil keskenduti enim kaasava hariduse rakendamisele ja õpetajate tööaja planeerimisele. Kogemusreisi toetas SA Innove programmi „Pädevad ja motiveeritud õpetajad ning haridusasutuste juhid“ tegevuse „Õpetajate ja koolijuhtide professionaalse arengu toetamine“ raames.

Elva valla lasteaiajuhid ja haridus- ja kultuuriosakond Võsukese Lasteaia ees.

 

SOTSIAALVALDKOND

Päästeameti projekti „500 kodu korda“ raames sai valmis neljanda objekti küttekolle. Viienda objekti leping elektritööde tegemiseks allkirjastati ning lähiajal alustatakse ka töödega.

 

Innove projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas“ raames toimus projektijuhi, projekti koordinaatori ning sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja kohtumine seoses projekti tööülesannete jagamisega ning ettevalmistavate tööde planeerimisega.  Hoolekandeteenuste laiendamiseks on käimas otsingud leidmaks hooldustöötajaid ja tugiisikuid.

Ajakirja Sotsiaaltöö kolmandas numbris ilmus abivallavanem Marika Saare artikkel „Haldusreform andis Elva sotsiaaltööle uue hingamise“.

VALLAMAJANDUS

J.Kärneri, Vaikse ja Lootuse tänavatel hakatakse elektriliine ja tänavavalgustust rekonstrueerima. Paljasjuhtmed vahetatakse õhukaablite vastu, natuke pannakse maa-alla ka. Töid teostab Pental Elekter OÜ, Elektrilevi tellimusel. Tööde orienteeruv lõpp on 10.12.2018   

Talvine lumelükkamise hange on välja kuulutatud.

Lõppes Elva Huviala- ja Koolituskeskuse ventilatsioonitööde ehitushange. Leping hanke võitjaga on sõlmimisel.

FINANTSOSAKOND

Elva valla 2019. aasta eelarve projekt sai volikogule esitatud 1. oktoobril. Toimusid vestlused raamatupidaja konkursil sõelale jäänud isikutega.

 

VARIA

Puhja seltsimajas toimus 5. oktoobril  Elva piirkonna koguduste kirikuõpetajate ja kohaliku omavalitsuse esindajate (Maano Koemets ja Mikk Järv) seminar teemal kiriku ja omavalitsuse koostöö võimalustest. Kohal olid Rannu, Puhja, Nõo, Kanepi ja Elva kirikuõpetajad ja kaasamõtlejad. Ettekandega esines Avo Üprus Harkujärve Kirikust, kes rääkis Harkujärve koguduse ja Harku valla vahel sõlmitud koostööleppest ja tegelikust kogukonna aitamisest. Margit Lail Kanepi kogudusest rääkis oma kogemusest hingehoidjana Erastvere hooldekodus ning Kirsi Simpari Soome ja Eesti erisustest omavalitsuse, riigi ja kiriku suhetes. Nii kogudused kui omavalitsuse esindajad leidsid, et koostöö osas on Elva vallas palju häid näiteid kultuuri valdkonnas ja ka noorsootöös, kuid arenguruumi on sotsiaaltöö osas. Lepiti kokku, et kohtutakse veelkord, et võimalikud koostöö valdkonnad ja võimekused välja selgitada.

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.09.-23.09.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.09.-23.09.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KAASAV EELARVE

Elva valla kaasava eelarve ideekorje raames laekus 25 ettepanekut. Ideedega saab tutvuda siin. Vallavalitsus tutvub laekunud ettepanekutega ning esitab oma kommentaarid 27.09 kogunevale sõelumiskomisjonile, kuhu kuuluvad esindajad kõikidest piirkonnakogudest, vallavalitsuse meeskonnast ning volikogu esimees. Komisjoni ülesanne on sõeluda välja ideed, mis pääsevad rahvahääletusele.

 

Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideed tutvustama  2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Loe lisaks

ETTEVÕTLUSNÄDAL 01.-5.10 ELVA VALLAS

Ettevalmistused ettevõtlusnädala korraldamiseks on jõudnud eesmärgini. Juba 1.-5. oktoobrini toimub üleriigiline ettevõtlusnädal “Samm Sinu unistusteni”. Ka Elva vallas leiavad selle nädala raames aset mitmed üritused.

1. oktoober
Laenude ja palkade ning õpilasfirmade teemaline seminar Rannu koolis.

2. oktoober
Avatud ettevõtete päev
Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
Valguta kool külas Estoveris
Töövarju päev Elva Gümnaasiumis
17.30-18.30 Arendusobjekti külastus. Ajalooline Tiigi 8 hoone Elvas. Registreerimiseks palun täida vorm
19.00 Kaasava eelarve ideede tutvustus Rõngu Rahvamajas

3. oktoober
Kell 13.00 Loeng  “Eesti digitaliseerub, mis juhtub töökohtadega” Kaja Kallas, Elva raamatukogu õppeklass
Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
Aakre koolilapsed külastavad Kooli talu
18.00 Ettevõtjate mentorklubi Elva Kultuurikeskuses

4. oktoober
Palupera Põhikooli vanema astme kooliõpilased Saint Gobain Glass Estonia tehases Elvas, noorema astme lapsed Hellenurme Veskimuuseumi külastusel
13.00 Ettevõtluskonverents "Samm Sinu unistusteni" Elva Kultuurikeskuses

5. oktoober
Hommikukohv vallavanemaga (asukoht täpsustamisel)

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

 

Haridus- ja kultuuriosakond on alustanud kehtiva Elva valla huvihariduse- ja huvitegevuse kava analüüsiga. Selleks kohtume kõigi piirkondade valdkonna inimestega ning vaatame üle, milliseid muudatusi vajab hetkel kehtiv kava ning kuidas võiks uut kava koostama hakata.

20. septembril lõppes Elva valla haridusvaldkonna tunnustamise kandidaatide esitamine. Kokku laekus avaldusi ligi 45. Enim esitati kandidaate Aasta huvihariduse õpetaja aunimetusele. Komisjon seitsme kategooria (Aasta lasteaiaõpetaja, Aasta noorõpetaja, Aasta kooliõpetaja, Aasta klassijuhataja, Aasta huvihariduse õpetaja, Aasta hariduse tegu, Aasta hariduse sõber) laureaatide välja selgitamiseks koguneb 1. oktoobril vallamajas.

 

ELUKESKKOND

 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati rahastustaotlus Ulila randumisala rajamiseks. Projekti järgi rajatakse Ulila kanalisse betoonist paadislipp koos manööverdusalaga. Paigaldatakse paadisild koos paatide hoiukohtadega ning infotahvel harrastuskalapüüdjatele. Projekti kogumaksumus on 32 505 eurot, millest toetust küsitakse 27 625 eurot. Otsused peaksid selguma aasta lõpus.

Kolmapäeval, 19. septembril osalesid Kertu Vuks, Heiki Hansen, Maano Koemets ning Sirje Erm  Väike-Rakke külamajas aktiivsete külaelanike soovil kokku kutsutud avalikul arutelul. Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks tutvustas arengukava koostamise protsessi, avalikul väljapanekul olnud arengukava ning eelarvestrateegia töödokumenti. Lisaks arutleti pikemalt Väike-Rakke küla ühisveevärgi võimaliku arendamise teemadel.

 

VALLAMAJANDUS

 

Eelmisel nädalal tuletasime inimestele meelde, et Elva valla heakorraprobleemidest saab teatada Elva valla heakorratelefonil +372 3333 666 või Elva valla veebilehel elva.ee/teavita-probleemist. Ootame teateid erinevatest heakorraprobleemidest, näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaevuluuk, mittepõlev tänavavalgustuse lamp, asfaldiauk, teele kukkunud puu, vigastatud liiklusmärk, lõhutud pargipink, keskkonnareostus vms. Heakorratelefonile on võimalik jätta infot ööpäevaringselt. Teie sõnumi salvestab automaatvastaja ning see ilmub valla heakorraspetsialisti elektronpostkasti. Teie teatega tegeletakse esimesel võimalusel.

Elva vald otsib jõulupuud, mis kaunistaks jõuluperioodil Elva linna. Kõik maa- ja metsaomanikud, kelle valdustes kasvab uhkeid käharaid kuusepuid, on oodatud oma pakkumist tegema. Väärika jõulupuu pikkus võiks jääda 15- 20 meetri vahemikku, kuusk peab olema tihe ja kasvama ligipääsetavas kohas. Vallavalitsus ootab pakkumisi kuni 30. oktoobrini koos fotoga kuusest (või nulust), asukoha kirjelduse, puu kõrguse, omaniku kontaktandmete ja hinnasooviga e-aadressile sten.saarekivi@elva.ee. Lisateavet antakse telefonil +372 5886 1600.

 

SOTSIAALVALDKOND

 

17.-19. septembril toimus sotsiaal- ja majandusosakonna koostöös vallale kuuluvate sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide ülevaatus ja kaardistamine.  

19. septembri sotsiaalosakonna töökoosolekul oli külaliseks Ohvriabi Lõuna piirkonna töötaja Riina Laane. Ta tutvustas teenuseid ja toetusi, mida ohvriabi saab pakkuda inimestele, kes on kuriteo ohvrid või on kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist.

21. septembril kohtusime Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna koordinaator Marta Rohtlaga, kes  andis ülevaate Euroopa Liidu poolt rahastatava projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ raames osutatavatest teenustest, sh tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse mahtude suurendamise võimalustest.

Taotle ranitsatoetust! Jätkuvalt saab taotleda kuni 31. oktoobrini 2018 ranitsatoetust esimesse klassi mineva lapse vanemal.

 

KOMISJONIDE KOOSOLEKUTE TAGASIVAADE

18. septembril toimus vallamajas volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni ning ettevõtlus- ja turismikomisjoni ühiskoosolek.

Päevateemadeks uue Elva valla üldplaneeringu algatamine, arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu, Elva jõe nime teema. Muude teemade all arutati läbi ka tööandjate manifest. Arengukava ja eelarvestrateegia osas arutati läbi muudatusettepanekud. Ettepanekuid oli, kuid need kõik olid pigem täpsustavad või selgitust nõudvad. Suuri muudatusi eelnõusse ei tehta. Üldplaneeringu algatamine on pikema protsessi algus. Seni reguleerib ehitustegevust ja maakasutust vallas 7 erinevat planeeringut. Eesmärk on jõuda ühe ja tervikliku üldplaneeringuni. Selle juurde käib ka keskkonnamõju hindamine. Ulila elanikud on tõstnud päevakorda teema Elva jõe nime muutmiseks. Teatavasti on Elva jõgi Elva valda läbiv vooluveekogu, mis saab alguse Valgjärve kandis Kanepi vallas ja suubub Emajõe rüppe Elva valla põhjapiiril. Elva jõgi läbib Keeri järve. Ulila elanike soov oli, et Elva jõgi Keeri järvest Emajõeni kannaks edaspidi Ulila jõe nime, kuna selline nimi oli kasutuses vanade kaartide peal. Ulila kohalik elanikkond kasutab jõe nimena just Ulila jõge. Kuna Kohanimenõukogu jõe nime muutmist ei luba, siis komisjonid leidsid, et Ulila jõe nime võiks kasutada mitteametliku nimena. Komisjoni liikmed tõstsid üles ka mitmeid päevakohaseid teemasid seoses teetöödega ja heakorraga. Ettepanekud ja soovid on edastatud majandusosakonnale.

 

Haridus- ja noorsootöökomisjonis vaadati üle Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia haridusvaldkonna muudatusettepanekud ning arutati Hellenurme lasteaiarühmaga seonduvat.

Spordikomisjonis anti ülevaade spordihoone projekteerimise hetkeseisust, vaadati üle Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia spordivaldkonna muudatusettepanekud, tegevustoetuste kord. Arutati spordi sihtasutuste ja  spordivaldkonna tunnustamise konkreetsemaid põhimõtteid.

Rahanduskomisjonis olid arutlusel Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud, lisaeelarve, leping MTÜ Hellenurmee Mõisaga ning Elva vala tegevustoetuste kord.

 

VARIA

Elva vald kuulutab välja fotokonkursi "Ole särav!"

Seoses pimeda aja saabumisega soovib vald konkursi korraldamisega pöörata erilist tähelepanu sellele, et helkuri või helkurvesti kandmine on liigeldes kohustuslik ja võib päästa elu. Halva nähtavuse korral või pimedal ajal kõnniteeta ja valgustama teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat . Siiski on oluline olla nähtav ka linnakeskkonnas.

Fotokonkursi teemat „Ole särav!" võib käsitleda konkursi raames laiemalt kui liiklusohutusega seonduv.
Ootame fotokonkursil osalema nii lasteaia- kui koolilapsi. Konkurss kestab alates 20. septembrist kui 15. oktoobrini 2018. Iga konkursil osaleja saab väikese preemia ning parimad fotod avaldatakse valla lehes. Oma foto saab esitada aadressile elva@elva.ee.
 
Kutsume üles täiskasvanuid ja lapsi ohutule liiklemisele!
 

19. septembril toimus Tartumaa Arendusseltsi külastusreis Elva valda. Maano Koemets, Mikk Järv ja Kertu Vuks kohtusid külalistega Elva vallamajas, seejärel külastati Limnoloogiajaama ning õppereisi lõppedes tehti ülevaade ühinenud Elva vallast

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.09.-23.09.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 17.09.-23.09.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

KAASAV EELARVE

Elva valla kaasava eelarve ideekorje raames laekus 25 ettepanekut. Ideedega saab tutvuda siin. Vallavalitsus tutvub laekunud ettepanekutega ning esitab oma kommentaarid 27.09 kogunevale sõelumiskomisjonile, kuhu kuuluvad esindajad kõikidest piirkonnakogudest, vallavalitsuse meeskonnast ning volikogu esimees. Komisjoni ülesanne on sõeluda välja ideed, mis pääsevad rahvahääletusele.

 

Kõik rahvahääletusele pääsenud ideede autorid on oodatud oma ideed tutvustama  2. oktoobril kell 19.00 Rõngu Rahvamajja. Rahvahääletus toimub 9.-15.10 VOLIS keskkonna vahendusel, hääletada saavad 16-aastased ja vanemad end rahvastikuregistris Elva valla elanikuks registreerinud inimesed.

Rahvahääletuse tulemusena reastatakse ettepanekud vastavalt saadud häälte arvule, alustades enim hääli saanud ettepanekust- tekib pingerida, millest 3 enim hääli saanud ettepanekut realiseeritakse, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.

Loe lisaks

ETTEVÕTLUSNÄDAL 01.-5.10 ELVA VALLAS

Ettevalmistused ettevõtlusnädala korraldamiseks on jõudnud eesmärgini. Juba 1.-5. oktoobrini toimub üleriigiline ettevõtlusnädal “Samm Sinu unistusteni”. Ka Elva vallas leiavad selle nädala raames aset mitmed üritused.

1. oktoober
Laenude ja palkade ning õpilasfirmade teemaline seminar Rannu koolis.

2. oktoober
Avatud ettevõtete päev
Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
Valguta kool külas Estoveris
Töövarju päev Elva Gümnaasiumis
17.30-18.30 Arendusobjekti külastus. Ajalooline Tiigi 8 hoone Elvas. Registreerimiseks palun täida vorm
19.00 Kaasava eelarve ideede tutvustus Rõngu Rahvamajas

3. oktoober
Kell 13.00 Loeng  “Eesti digitaliseerub, mis juhtub töökohtadega” Kaja Kallas, Elva raamatukogu õppeklass
Projekt "Praktilised ettevõtluskuud ettevõtjatega" Palupera Põhikoolis
Aakre koolilapsed külastavad Kooli talu
18.00 Ettevõtjate mentorklubi Elva Kultuurikeskuses

4. oktoober
Palupera Põhikooli vanema astme kooliõpilased Saint Gobain Glass Estonia tehases Elvas, noorema astme lapsed Hellenurme Veskimuuseumi külastusel
13.00 Ettevõtluskonverents "Samm Sinu unistusteni" Elva Kultuurikeskuses

5. oktoober
Hommikukohv vallavanemaga (asukoht täpsustamisel)

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

 

Haridus- ja kultuuriosakond on alustanud kehtiva Elva valla huvihariduse- ja huvitegevuse kava analüüsiga. Selleks kohtume kõigi piirkondade valdkonna inimestega ning vaatame üle, milliseid muudatusi vajab hetkel kehtiv kava ning kuidas võiks uut kava koostama hakata.

20. septembril lõppes Elva valla haridusvaldkonna tunnustamise kandidaatide esitamine. Kokku laekus avaldusi ligi 45. Enim esitati kandidaate Aasta huvihariduse õpetaja aunimetusele. Komisjon seitsme kategooria (Aasta lasteaiaõpetaja, Aasta noorõpetaja, Aasta kooliõpetaja, Aasta klassijuhataja, Aasta huvihariduse õpetaja, Aasta hariduse tegu, Aasta hariduse sõber) laureaatide välja selgitamiseks koguneb 1. oktoobril vallamajas.

 

ELUKESKKOND

 

Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitati rahastustaotlus Ulila randumisala rajamiseks. Projekti järgi rajatakse Ulila kanalisse betoonist paadislipp koos manööverdusalaga. Paigaldatakse paadisild koos paatide hoiukohtadega ning infotahvel harrastuskalapüüdjatele. Projekti kogumaksumus on 32 505 eurot, millest toetust küsitakse 27 625 eurot. Otsused peaksid selguma aasta lõpus.

Kolmapäeval, 19. septembril osalesid Kertu Vuks, Heiki Hansen, Maano Koemets ning Sirje Erm  Väike-Rakke külamajas aktiivsete külaelanike soovil kokku kutsutud avalikul arutelul. Arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks tutvustas arengukava koostamise protsessi, avalikul väljapanekul olnud arengukava ning eelarvestrateegia töödokumenti. Lisaks arutleti pikemalt Väike-Rakke küla ühisveevärgi võimaliku arendamise teemadel.

 

VALLAMAJANDUS

 

Eelmisel nädalal tuletasime inimestele meelde, et Elva valla heakorraprobleemidest saab teatada Elva valla heakorratelefonil +372 3333 666 või Elva valla veebilehel elva.ee/teavita-probleemist. Ootame teateid erinevatest heakorraprobleemidest, näiteks prügihunnik metsa all, lahtine kaevuluuk, mittepõlev tänavavalgustuse lamp, asfaldiauk, teele kukkunud puu, vigastatud liiklusmärk, lõhutud pargipink, keskkonnareostus vms. Heakorratelefonile on võimalik jätta infot ööpäevaringselt. Teie sõnumi salvestab automaatvastaja ning see ilmub valla heakorraspetsialisti elektronpostkasti. Teie teatega tegeletakse esimesel võimalusel.

Elva vald otsib jõulupuud, mis kaunistaks jõuluperioodil Elva linna. Kõik maa- ja metsaomanikud, kelle valdustes kasvab uhkeid käharaid kuusepuid, on oodatud oma pakkumist tegema. Väärika jõulupuu pikkus võiks jääda 15- 20 meetri vahemikku, kuusk peab olema tihe ja kasvama ligipääsetavas kohas. Vallavalitsus ootab pakkumisi kuni 30. oktoobrini koos fotoga kuusest (või nulust), asukoha kirjelduse, puu kõrguse, omaniku kontaktandmete ja hinnasooviga e-aadressile sten.saarekivi@elva.ee. Lisateavet antakse telefonil +372 5886 1600.

 

SOTSIAALVALDKOND

 

17.-19. septembril toimus sotsiaal- ja majandusosakonna koostöös vallale kuuluvate sotsiaal- ja munitsipaaleluruumide ülevaatus ja kaardistamine.  

19. septembri sotsiaalosakonna töökoosolekul oli külaliseks Ohvriabi Lõuna piirkonna töötaja Riina Laane. Ta tutvustas teenuseid ja toetusi, mida ohvriabi saab pakkuda inimestele, kes on kuriteo ohvrid või on kogenud vägivalda, hoolimatust või halba kohtlemist.

21. septembril kohtusime Sotsiaalkindlustusameti Lõuna piirkonna koordinaator Marta Rohtlaga, kes  andis ülevaate Euroopa Liidu poolt rahastatava projekti „Raske ja sügava puudega lastele tugiteenuste osutamine“ raames osutatavatest teenustest, sh tugiisiku- ja lapsehoiuteenuse mahtude suurendamise võimalustest.

Taotle ranitsatoetust! Jätkuvalt saab taotleda kuni 31. oktoobrini 2018 ranitsatoetust esimesse klassi mineva lapse vanemal.

 

KOMISJONIDE KOOSOLEKUTE TAGASIVAADE

18. septembril toimus vallamajas volikogu arengu- ja planeeringukomisjoni ning ettevõtlus- ja turismikomisjoni ühiskoosolek.

Päevateemadeks uue Elva valla üldplaneeringu algatamine, arengukava ja eelarvestrateegia eelnõu, Elva jõe nime teema. Muude teemade all arutati läbi ka tööandjate manifest. Arengukava ja eelarvestrateegia osas arutati läbi muudatusettepanekud. Ettepanekuid oli, kuid need kõik olid pigem täpsustavad või selgitust nõudvad. Suuri muudatusi eelnõusse ei tehta. Üldplaneeringu algatamine on pikema protsessi algus. Seni reguleerib ehitustegevust ja maakasutust vallas 7 erinevat planeeringut. Eesmärk on jõuda ühe ja tervikliku üldplaneeringuni. Selle juurde käib ka keskkonnamõju hindamine. Ulila elanikud on tõstnud päevakorda teema Elva jõe nime muutmiseks. Teatavasti on Elva jõgi Elva valda läbiv vooluveekogu, mis saab alguse Valgjärve kandis Kanepi vallas ja suubub Emajõe rüppe Elva valla põhjapiiril. Elva jõgi läbib Keeri järve. Ulila elanike soov oli, et Elva jõgi Keeri järvest Emajõeni kannaks edaspidi Ulila jõe nime, kuna selline nimi oli kasutuses vanade kaartide peal. Ulila kohalik elanikkond kasutab jõe nimena just Ulila jõge. Kuna Kohanimenõukogu jõe nime muutmist ei luba, siis komisjonid leidsid, et Ulila jõe nime võiks kasutada mitteametliku nimena. Komisjoni liikmed tõstsid üles ka mitmeid päevakohaseid teemasid seoses teetöödega ja heakorraga. Ettepanekud ja soovid on edastatud majandusosakonnale.

 

Haridus- ja noorsootöökomisjonis vaadati üle Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia haridusvaldkonna muudatusettepanekud ning arutati Hellenurme lasteaiarühmaga seonduvat.

Spordikomisjonis anti ülevaade spordihoone projekteerimise hetkeseisust, vaadati üle Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia spordivaldkonna muudatusettepanekud, tegevustoetuste kord. Arutati spordi sihtasutuste ja  spordivaldkonna tunnustamise konkreetsemaid põhimõtteid.

Rahanduskomisjonis olid arutlusel Elva valla arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud, lisaeelarve, leping MTÜ Hellenurmee Mõisaga ning Elva vala tegevustoetuste kord.

 

VARIA

Elva vald kuulutab välja fotokonkursi "Ole särav!"

Seoses pimeda aja saabumisega soovib vald konkursi korraldamisega pöörata erilist tähelepanu sellele, et helkuri või helkurvesti kandmine on liigeldes kohustuslik ja võib päästa elu. Halva nähtavuse korral või pimedal ajal kõnniteeta ja valgustama teel liikudes peab jalakäija kasutama helkurit või valgusallikat . Siiski on oluline olla nähtav ka linnakeskkonnas.

Fotokonkursi teemat „Ole särav!" võib käsitleda konkursi raames laiemalt kui liiklusohutusega seonduv.
Ootame fotokonkursil osalema nii lasteaia- kui koolilapsi. Konkurss kestab alates 20. septembrist kui 15. oktoobrini 2018. Iga konkursil osaleja saab väikese preemia ning parimad fotod avaldatakse valla lehes. Oma foto saab esitada aadressile elva@elva.ee.
 
Kutsume üles täiskasvanuid ja lapsi ohutule liiklemisele!
 

19. septembril toimus Tartumaa Arendusseltsi külastusreis Elva valda. Maano Koemets, Mikk Järv ja Kertu Vuks kohtusid külalistega Elva vallamajas, seejärel külastati Limnoloogiajaama ning õppereisi lõppedes tehti ülevaade ühinenud Elva vallast

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.09.-16.09.2018

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 10.09.-16.09.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

ARENGUKAVA 

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 teemalised rahvakoosolekud on toimunud ning ettepanekute esitamise tähtaeg on möödas. Laekunud ettepanekuid arutas arengukava juhtkomisjon ning volikogu komisjonid. Komisjonide arutelud seisavad  ees ka sel nädalal. Töö dokumendiga jätkub, dokumendid on leitavad siin.

KAASAV EELARVE

Laupäeval möödus kaasavasse eelarvesse ettepanekute esitamise tähtaeg ning ees ootab ettepanekute analüüs. Ettepanekute sõelumiseks moodustatakse 11-liikmeline komisjon, kes valivad välja ideed, mis lähevad rahvahääletusele. Sõelumiskomisjon koguneb 27. septembril.

Loe lisaks

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Rannu Kooli remont on ühinemislepingus kokkulepitud investeeering Rannu piirkonnas. Kuna remont on planeeritud teostada 2019. aastal, siis 13. septembril toimus Rannu Koolis koolihoone remondiplaanide esimene arutelu. Arutelul osalesid abivallavanem Heiki Hansen, arhitekt Jaanika Saar, abivallavanem Marika Saar, volikogu esimees Maano Koemets ja Rannu Kooli direktor Ardi Küünal. Vaadati koolihoonet nii seest kui väljast, seejärel arutati ehitise auditi ja eskiisprojekti põhjal remondivajadusi. Otsustati, et olemasolevate finantsvahendite paremaks kasutamiseks on lähtekohaks eelkõige õpilaste ja töötajate töötingimuste parandamine, kuid remont peab ära lahendama ka kiiret lahendust vajavad teemad (ajast ja arust pesuruumid, läbijooksud katusel ja fassaadiprobleemid).

 

Haridusteemaline õppereis Pärnusse ja Tartusse.

Teisipäevasel haridusteemalisel väljasõidul Pärnu linna, kohtuti Ülejõe Põhikooli direktori Margus Veriga, kes tutvustas õpetajate töötasustamise põhimõtteid sealse koolis.  Kohtumisel Pärnu linnavalitsuse abivallavanema Marko Sorini ja haridusosakonna töötajatega olid kõne all üldhariduse ja lasteaedade rahastamise põhimõtted.

Kolmapäeval kohtuti samadel teemadel Tartu Linnavalitsuse haridusosakonna esindajatega. Tartlased selgitasid lähemalt oma koolide ja lasteaedade rahastamise põhimõtteid.

 

Tutvumine Aakre Lasteaed- Algkooli meeskonnaga. Abivallanem Marika Saar ja Mare Tamm viisid läbi lasteaed-algkooli töötajatega personaalsed vestlused, et tutvuda põhjalikumalt haridusasutuse töökorralduse ja õppetööga.

Noorsootöö hooaeg algas. Esmakordselt toimus noorsootöötajate ja koolide huvijuhtide koostöökoosolek Puhja noortekeskuse ruumides. Grupitööna arutati noorsootöö väärtuste, ootuste ja tegevuste üle. Tehti plaane järgnevateks tegevusteks.

 

Kogunesid raamatukogude juhid. Rannu raamatukogus kohtusid abivallavanem Marika Saar, valla raamatukogude juhid ja haridus- ja kultuuriosakond, et üheskoos planeerida uue perioodi ettevõtmisi. Uuendamisel on valla rahvaraamatukogude põhimäärused. Rõngu raamatukogu direktoril Laine Meosel täitus 55. tööjuubel samas asutuses.

Toimus volikogu kultuurikomisjoni koosolek, kus päevakorras oli arengukava ja tegevustoetuste kord.

 

VALLAMAJANDUS

Majanduskomisjoni koosolekul arutati valla arengukava ja eelarvestrateegia eelnõule avaliku väljapaneku käigus tehtud muudatusettepanekuid. Vallamajanduse valdkonnas olid mitmeid ettepanekuid, mis seotud valla teedega. Mitmes valla piirkonnas soovisid elanikud pigem kergliiklusteid kui olemasolevate vallateede tolmuvabaks muutmist ja rekonstrueerimist. Ilmselgelt on elanike kergliiklusteede saamise soovid suuremad kui valla võime neid rajada arenguperioodil kuni 2025. aasta. Majanduskomisjon leidis et oluline oleks kergliiklusteede rajamine eelkõige lähtuvalt liiklusohutuse seisukohast. Arutati ka kaugkütte taastamise võimalust Rannu alevikus, Annikoru külas ja Ulila alevikus. Arengukava annab võimaluse kaugkütte taastamiseks soojamajanduse arengukavade alusel, kuid ainult seal, kus on kaugkütte rajamiseks piisav elanike huvi ja/või piisav valla hoonete maht. Teise küsimusena oli komisjoni päevakorras kalmistute andmekogude määruse eelnõu, mis sätestab aluse ühe kalmisturegistri pidamiseks. Hetkel on mitu erinevat kalmistu andmekogu. Komisjon andis eelnõudele heakskiidu, et need esitada volikogu istungile, kalmistute andmekogu määruses tehakse ka komisjoni ettepanekul täpsustusi terminite selgitamiseks.

SOTSIAALVALDKOND

Lapse toiduraha katmise toetust saab taotleda veel kuni 20. septembrini vormikohasel taotlusel valla veebilehel. Eesmärgiks on toetada vähekindlustatud perede koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käiva lapse toitlustamise kulusid.

Taotle ranitsatoetust! Jätkuvalt saab taotleda kuni 31. oktoobrini 2018 ranitsatoetust esimesse klassi mineva lapse vanemal.

Sotsiaalministeeriumi tellimusel toimuvad perioodil august- oktoober üle Eesti koolitused kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele, et tõsta nende kompetentsi sotsiaalteenuse planeerimisel, arendamisel ja korraldamisel. Sotsiaal- ja terviseosakonna juhataja Milvi Sepp osales  13.-14. septembril koolitusel, mille eesmärgiks oli anda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajatele juriidilisi teadmisi nende töövaldkonda puudutavates õiguslikes regulatsioonides orienteerumiseks, nende mõistmiseks, järgimiseks ja nendest tulenevalt oma töö korraldamiseks ning vajalike protseduuride loomiseks ja rakendamiseks.

FINANTSOSAKOND

Toimub konkurss raamatupidaja leidmiseks. Valmis Elva valla 2018. aasta I lisaeelarve eelnõu. 

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 03.09.-09.09.2018

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 03.09.-9.09.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

ARENGUKAVA 

 

Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 teemalised rahvakoosolekudon toimunud Kongutas, Paluperas, Rannus ja Puhjas. Huvi arengukava teemade vastu on olnud suur ning igal koosolekul on keskendutud just selle piirkonna teemadele. Arengukavasse saab teha ettepanekuid kuni 12. septembrini e-posti teelkertu.vuks@elva.ee. Dokumendid on leitavad siin. Uuel nädalal seisavad ees kohtumised Elva linnas ja Rõngus.

 

KAASAV EELARVE

Alates 1. septembrist on olnud võimalus teha Elva valla kaasavasse eelarvesse ettepanekuid.Ettepanekute esitamise viimane tähtaeg on 15. september. Ettepanekuid saab esitada VOLIS keskkonnas (volis.ee) või e-posti teelelva@elva.ee. Kaasava eelarve osa suuruseks Elva valla eelarves on 45 000 eurot. Kaasava eelarve kogusumma jaotatakse kolme rahvahääletusel kõige rohkem hääli saanud ettepaneku vahel, tingimusel, et kaasava eelarve objektid peavad asuma valla erinevates piirkondades.Kolm enim hääli saanud ettepanekut saavad kaasava eelarve raames rahastuse maksimaalselt 15 000 euro väärtuses. Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele.

Loe lisaks

 

HARIDUS, KULTUUR & NOORSOOTÖÖ

Algas koolitusprogramm “Noorsootöö KOVis ja KOV noorsootöö korralduse mudeli arendamine”. Tegemist on SA Archimedes noorteagentuuri poolt korraldatava koolitusprogrammiga noorsootöötajatele ja ja noortevaldkonna spetsialistidele. Elva valda esindavad kultuurispetsialist Karmen Moont ja Rõngu Rahvamaja juhataja ning Hellenurme noorsootöötaja Mari-Liis Vanaisak. Programm koosneb neljast moodulist, millest esimene toimus 5.-6. septembril. Koolitusprogrammi väljundiks on ühislahendusena välja töötatud kohaliku omavalitsuse noorsootöö korralduse mudel, mis toetab noorsootöö kvaliteedi arendamist.
 

Elva valla kultuurijuhid kogunesid 7. septembril ning arutati üheskoos uue algava kultuurihooaja plaane ning vaadati üle tegevustoetuste korra eelnõu kultuurikollektiivide osa. Samal õhtul kogunesid Elva linna kultuurikollektiivide juhid, kellele abivallavanem Marika Saar tutvustas tegevustoetuste eelnõud ning arutati koostööplaane kultuurikava rikastamisel.

Haridus- ja kultuuriosakond viis läbi Hellenurme lasteaias rahuloluküsitluse, mille eesmärgiks on saada ülevaade lapsevanemate ja töötajate rahulolust lasteaiateenuse pakkumisel.

Konguta Koolis toimus ruumilahenduse koosolek, kus arutati, kuidas võimalikult hästi ära kasutada pinda, mis vabaneb teenuskeskuse kolimisel sotsiaalmajja.

Tegevustoetuste kord on avalikul arutelul kuni 12. septembrini.Korra alusel antakse toetusi kolmes kategoorias -  kultuuriühingutele kollektiivide tegevuse ja kvalifitseeritud juhendajate palkamise toetamiseks, spordiklubidele noorsportlaste spordialase tegevuse, kvalifitseeritud treenerite palkamise ja täiskasvanute esindusvõistkondade toetamiseks ja muudele mittetulundusühendustele igapäevase tegevuse toetamiseks. Toetused koosnevad mitmetest komponentidest vastavalt kategooriate eripäradele. Täpsemaid tegevustoetuste taotlemise ja eraldamise tingimusi saab lugedasiit. Tagasisidet ootame 12. septembrini aadressil karmen.moont@elva.ee


 

TERVISEEDENDUS

Abivallavanem Marika Saar osales Tartumaa kohalike omavalitsuste esindajate rahvatervise ja turvalisuse valdkonna koostööpäeval, kus anti ülevaade valdkonna arengutest ning arutati, kuidas kohalikus omavalitsuses saaks soodustada seda,  et paikkonna elanikud teeksid tervist toetavaid valikuid. Räägit terviseprofiili koostamisest ja maakonna arengustrateegia plaanidest.

SOTSIAALVALDKOND

Lapse toiduraha katmise toetust saab taotleda veel kuni 20. septembrini vormikohasel taotlusel valla veebilehel. Eesmärgiks on toetada vähekindlustatud perede koolieelses lasteasutuses, üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käiva lapse toitlustamise kulusid.

 

Taotle ranitsatoetust! Jätkuvalt saab taotleda kuni 31. oktoobrini 2018 ranitsatoetust esimesse klassi mineva lapse vanemal.

Elva Vallavalitsus sai positiivse vastuse projektile „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine", eraldatav toetus Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest on 62 060 eurot. Projekti kogumaksumus on 73 011 eurot, kohalik omavalitsus osaleb 15% ulatuses (10 952 eurot). Projektiga võimaldatakse 17 puudega inimesele kodude kohandamise teenust Elva vallas. Kohandamise all mõeldakse ehituslikku sekkumist, mille tulemusena paraneb inimese toimetulek või väheneb abistajate hoolduskoormus. Järgmine taotlusvoor eluruumide kohandamiseks kuulutatakse välja 2019. aasta esimeses kvartalis.

 

Moodustati laste ja perede komisjon. Elva vald on moodustanud laste ja perede komisjoni,mis on nõuandev komisjon lastega seotud küsimuste lahendamiseks. Komisjoni kuuluvad haridus-, sotsiaal- ja tervishoiualaste töökogemustega isikud ning politseiametnik.

Komisjoni ülesandeks on abi osutamine lapsele, perele ning lastekaitsespetsialistile juhtumite lahendamisel, millele varem rakendatud meetmed ei ole olnud piisavalt efektiivsed. Näiteks lapse korduvad õigusrikkumised, koolikohustuse mittetäitmine, kohtuvälised kokkulepped, vanematevahelised vaidlused ja muud küsimused. Komisjon saab teha ettepanekuid ja soovitusi abi osutamiseks lastele, lastega perekondadele ning asutustele.

FINANTSOSAKOND

Lõppesid eelarve arutelud hallatavate asutuste juhtidega,kuid töö 2019. aasta eelarve kokkupanekul jätkub täie hooga. Koostamisel on 2018. aasta lisaeelarve. Tegeletakse Elva valla eelarvestrateegia 2019-2022 eelnõu täpsustamisega.

 

Elva Vallavalitsus

elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.08.-2.09.2018

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 27.08.-2.09.2018

Ole kursis, mis toimub Elva vallas ja vallavalitsuses.

ARENGUKAVA 

Elva Vallavolikogu 27.08.2018 toimunud istungil kiideti heaks Elva valla arengukava 2019-2025 ja eelarvestrateegia 2019-2022 projekt ning suunati see avalikule väljapanekule. Arengukava ja eelarve-strateegia on avalikul väljapanekul perioodil 29.08.2018-12.09.2018. Dokumendid on leitavad siin. Kõikidel huvilistel on võimalus teha arengukavasse omapoolseid ettepanekuid ja täiendusi. Kõik kommentaarid ja ettepanekud on oodatud hiljemalt 12.09.2018 e-posti teel kertu.vuks@elva.ee.


Avalikustamise protsessi raames toimuvad avalikud arutelud kõikides piirkondades:

 

3. september 18.00 Konguta Rahvamajas

4. september 18.00 Palupera Põhikoolis

5. september 18.00 Rannu Rahvamajas

6. september 18.00 Puhja Seltsimajas

10. september 18.00 Elva Jaamahoone saalis

11. september 18.00 Rõngu Rahvamajas

 

KAASAV EELARVE

Kaasava eelarve menetlus on paljudes maailma riikides, sh Eestis, kasutatav menetlus eelarve koostamisel, kus kohalikule kogukonnale on antud võimalus kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel teatud summa osas kaasa rääkida. Kaasava eelarve osa suuruseks Elva valla eelarves on 45 000 eurot.  Idee võib esitada igaüks, silmas peab pidama seda, et kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Ettepanekuid saab esitada 1.-15. septembrini VOLIS keskkonna kaudu (volis.ee) või e-posti teel elva@elva.ee.

 

Loe lisaks

 

HARIDUS & KULTUUR

 

Üheksas Elva valla koolis alustas 1. septembril kooliteed kokku 200 last. Soovime neile ja lapsevanematele jõudu, jaksu ja õpirõõmu! Samuti soovime kõikidele haridustöötajatele indu ja kannatliku meelt!

Elva valla haridusjuhid koos paljude teiste Eesti lasteaedad, koolide juhtide ja haridusametnikega olid 29. augustil kutsutud haridus- ja teadusminister Mailis Repsi vastuvõtule Maarjamäe lossi aeda. 

Koolidirektorite õppeaasta avakoosolekul arutati järgneva õppeaasta plaanide üle, räägiti õpetajate palgasüsteemist ja ettevõtlusnädala korraldamisest.

 

Kuni 20. septembrini on võimalik esitada haridusvaldkonda panustajate ja õpetajate tunnustamiseks kandidaate! Tunnustusi jagatakse õpetajatele erinevates kategooriates ning oodatud on ka kandidaadid Aasta hariduse sõbra ja Aasta hariduse teo tiitlitele. Kandidaate saab esitada siin: http://www.elva.ee/tunnustuse-kandidaadi-avaldus 


 

 

ELUKESKKOND

Puhja Kooli kaasajastamise ehitushinna kallinemisega tühistati hanketulemused. Kohtuti Puhja Kooli projekteerijatega, kes hetkel koostavad ettepanekuid, kuidas ehitushinda odavamaks muuta. Enne projektimuudatuste tellimist tuleb kõik muudatused kooskõlastada ka rahastaja Innove SA-ga. Eeldatav ajakava näeb ette uue hanke kuulutamise ajaks 2018. aasta lõppu.

 

27. augustil toimunud Elva vallavolikogu istungil otsustati kinnitada Elva linna, Rõngu valla, Puka valla, Võrtsjärve piirkonna, Puhja valla, Palupera valla ja Konguta valla üldplaneeringute ülevaatamise tulemused. Elva vallal tuleb koostada uus üldplaneering, protsessi algatamine on arutelul järgmisel volikogu istungil.

SOTSIAALVALDKOND

Taotle ranitsatoetust! Kuni 31. oktoobrini 2018 on võimalik taotleda ranitsatoetust ühel 1. klassi mineva lapse vanemal. Esimesed avaldused on laekunud ning valla sotsiaal- ja terviseosakond ootab uusi avaldusi.

 

 

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. september. Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.

 

SPORT

Elva spordihoone projekti muudatused saavad valmis septembri lõpus. Projekti muudatusi on arutatud nii spordiklubide esindajatega kui spordikomisjonis. Võrreldes esialgse spordihoonega on erinevate spordialade sportimisvõimalused jäänud samaks. Projektimuudatuste eesmärgiks on saada erinevate ehitise tehniliste lahendustega ehitushinda odavamaks. Ehitushange on plaanis välja kuulutada oktoobris.
 

Lõppes kolmandat aastat toimunud Elva spordikuu, mille käigus toimus mitmeid erinevaid võistlusi ja tasuta ühistreeninguid erinevatel spordialadel. Kokku oli treeninguid 25 ja osaluskordi 557. Treeningutel osalenute vahel loositi välja hulgaliselt erinevaid auhindu. Võitjatega on võimalik tutvuda Elva Spordiliidu Facebooki lehel.
Täname Marek Pihlakut Elva Spordikuu läbiviimise eest!

 

FINANTSOSAKOND

30. augustil toimus finantsosakonna nõupidamine, kus peamiseks teemaks olid Elva Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskirja kord ning finantsosakonna töökorralduse edasised suunad.

Eelmisel nädalal toimusid hallatavate asutuste juhtidega 2019. aasta eelarve kõnelused, mis jätkuvad uuel nädalal. Abivallavanemad Heiki Hansen ja Marika Saar ning finantsosakonnast Maila Põlluäär ja Inna Rebane kohtuvad kõigi Elva valla hallatavate asutuste juhtdega.

 

VARIA

Eestlaste eestvedamisel toimub 15. septembril globaalne maailmakoristuspäev – Eesti suurim juubelikingitus maailmale – mil korraga koristavad oma territooriume üle kogu ilma miljonid inimesed 150 riigis. Koristusaktsioonil osalejal on võimalus näidata eeskuju tervele maailmale, sest kümme aastat tagasi sai just siitsamast Eestist Teeme Ära! koristuspäevast alguse ajaloo suurim kodanikuliikumine Lets Do It! World. 15. septembril toimuvad Eesti kõikides maakondades koristustalgud, mille fookuses on metsad, mererannad ja järvede-jõgede kaldad. Selleks, et maailmakoristusel appi tulla, registreeri ennast osalejaks maailmakoristus.ee kodulehel.

 

2. septembril toimus kolmandat korda Palupera Pritsikuuris Külade Kärajad, kus ligi 30 kogukondade edendajat arutlesid külavanemate statuudi, tunnustamisavalduste statuudi, valla arengukava ja tegevustoetuste korra põhimõtete üle.

 

 

Elva Vallavalitsus
elva@elva.ee
www.elva.ee

 

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri

 

ARENGUKAVA 

Valla arengukava ja eelarvestrateegia juhtgrupp vaatas üle komisjonidest laekunud ettepanekud ning  andis viimase lihvi eelnõule. Esmaspäeval on eelnõu esimene lugemine volikogus ning volikogu heakskiidu saades pannakse arengukava ja eelarvestrateegia avalikule väljapanekule.

HARIDUS & KULTUUR

Elva Vallavalitsust külastasid Kanepi valla volikogu liikmed ning haridusjuhid. Külalised kohtusid vallavanem Toomas Järveojaga ning abivallavanem Marika Saarega, kes tutvustasid Elva valla haridusvaldkonna seniseid saavutusi ning eesootavaid väljakutseid. Elva valla haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Mare Tamme eestvedamisel külastati ka meie suurimat lasteaeda Õnneseent ning Elva Gümnaasiumi. Sellised kohtumised-kogemusvahetused annavad palju inspiratsiooni!

Lasteaiadirektoritega kohtumine toimus õppeaastat sissejuhatava nõupidamisega. Ülevaate oma uue aasta plaanidest andsid kümme lasteaiajuhti ja haridus- ja kultuuriosakond. Sotsiaaltoetuste võimalusi peredele tutvustas sotsiaalosakonna juhataja Milvi Sepp ning SA Elva Laste- ja Perekeskuse uuendustest rääkis juhataja Gerda Kiipli-Hiir.

Elva Muusikakooli uue direktorina alustas tööd Tuuli Vaher. Tuuli on lõpetanud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias klaveriõpingud ning täiendanud teadmisi Tartu Ülikooli kultuurikorralduse magistriõppes. Vastne direktor on töötanud varasemalt Otepää muusikakooli direktorina, klaveriõpetajana ja kontsermeistrina. Elva Vallavalitsus soovib muusikakooli direktorile uues ametis edu. Samuti täname kauaaegse pühendumise eest endist muusikakooli direktorit Uno Kodu.

Puhja Kooli projekteerijatega oli reedel kohtumine, kus arutati võimalusi teha projektis muudatusi, et kooli uuendamine mahuks eelarvesse ning ehitustöödega oleks võimalik alustada uue aasta kevadel.

Alates 1. juulist kuni 20. septembrini 2018 on võimalik esitada haridusvaldkonda panustajate ja õpetajate tunnustamiseks kandidaate!

ARNO lasteaia järjekorra süsteemi koolitus toimus vallamajas lasteaedade direktoritele ning haridus- ja kultuuriosakonnale. Koos vaadati üle lapsevanema, direktori ja ametniku võimalused süsteemis. Esimesed sammud ühtse lasteaia järjekorra juurutamiseks on tehtud.

SOTSIAALVALDKOND

Toimus kohtumine CareMate meeskonnaga, kus arutati võimalusi Elva vallas rakendada uuenduslikku veebkeskkond, mille kaudu saab ühendada hooldusabi pakkujad hooldusabi vajajatega. Lepiti kokku järgmine kohtumine, mil täpsustatakse konkreetsemalt koostöövõimalusi.

Taotle ranitsatoetust! Alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2018 on võimalik taotleda ranitsatoetust ühel 1. klassi mineva lapse vanemal. Esimesed avaldused on laekunud ning valla sotsiaal- ja terviseosakond ootab uusi avaldusi.

 

 

Lapse toiduraha katmise toetuse taotluste esitamise tähtaeg on 20. september. Lapse toiduraha katmise toetuse eesmärk on vähekindlustatud peredele toetuse andmine lapse toitlustamise kulude katteks koolieelses lasteasutuses (sealhulgas lastehoius), üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses käivale lapsele. Toetusega hüvitatakse üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpilase toidupäeva maksumuse ja riigi poolt eraldatud koolilõuna toetuse vahe.

SPORT

Elva Tenniseväljaku avamisel osales vallavanem Toomas Järveoja. Elva vald toetas tenniseväljakute rajamist 30 000 euroga.

 

VARIA

Algasid 2019. aasta eelarvetaotlusi täpsustavad eelarveläbirääkimised hallatavate asutuste juhtidega.

Konguta küladepäev toimus juba 14. korda 20. augustil. Seekord toimusid pidustused Vellavere külas.

 

Elva Vallavalitsuse nädalakiri 13.08.-19.08.2018

 

ARENGUKAVA JA KOMISJONIDE KOOSOLEKUD

Elva valla arengukava tutvustati eelmisel nädalal (13.08.-19.08.2018) toimunud haridus- ja noorsootöökomisjoni, spordikomisjoni, kultuurikomisjoni, sotsiaal- ja tervisekomisjoni, ettevõtlus- ja turismiskomisjoni, majandus- ja rahanduskomisjoni koosolekutel.
Lisaks arengukavale arutleti haridus- ja noorsootöö komisjonis viie lasteaia põhimääruste muutmiste eelnõude üle ja koolides kasutusel oleva kujundava hindamise teemal.

Spordikomisjonis arutleti spordiklubide tegevustoetuse põhimõtete üle ning anti ülevaade spordihoone hetkeseisust.

Kultuurikomisjonis tutvustati kultuurikollektiivide tegevustoetuse põhimõtteid.

Sotsiaal- ja terviskomisjonis kiideti heaks Elva Laste- ja Perekeskuse põhikirja muutmise eelnõu ning saadi ülevaade kooliõpilaste ja eakate bussiringidest vallas.
Ettevõtlus- ja turismikomisjonis vaadati läbi kaasava eelarve menetlemise korra eelnõu, samuti komisjoni liikme Eduard Elbrechti ettepanekud heakorra osas. Arutleti turismiinfo liikumise korraldamise võimaluste üle ning veeteede infrastruktuuri võimaluste üles.

Majandus- ja rahanduskomisjoni ühiskoosolekul arutleti kaasava eelarve menetlemise korra, haigushüvitiste maksmise korra, Karijärve uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse ja otsuse eelnõu üle.

 

HARIDUS & KULTUUR

Kohtumine Elva valla spordiklubide esindajatega toimus 13. augustil Elva vallamajas. Arutluse all olid klubide tegevustoetuse põhimõtted ja muud hooajaeelsed korralduslikud küsimused.

Alates 1. juulist kuni 20. septembrini 2018 on võimalik esitada haridusvaldkonda panustajate ja õpetajate tunnustamiseks kandidaate!

 

SOTSIAALVALDKOND

Elva Vallavalitsus sai positiivse vastuse projektile „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas", eraldatav toetus on 245 863 eurot. Projekti kogumaksumus on 327 818 eurot ning vald panustab projekti kahe aasta jooksul 81 955 eurot.
 

 

Taotle ranitsatoetust! Alates 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2018 on võimalik taotleda ranitsatoetust ühel 1. klassi mineva lapse vanemal. Esimesed avaldused on laekunud ning valla sotsiaalosakond ootab uusi.
 
ELUKESKKOND
Kaasava eelarve menetlemise korra eelnõu on suunatud avalikule konsultatsioonile. Kõik ettepanekud ja täiendused eelnõu kohta on oodatud hiljemalt 21. augustiks. 
 
 
 
 
 
 
 
VARIA
Elva Elamusfestival on saanud positiivset tagasisidet. 10. augustil Verevi rannas aset leidnud esimene Elva Elamusfestival pakkus rõõmu nii külastajatele kui osalejatele. Esimesed kiidusõnad saadi juba festivali toimumise ajal ning kiideti idee eest. Ka hiljem on laekunud häid sõnu festivali korralduse kohta ning oodatakse juba uut aastat. Elva vald tänab omalt poolt kõiki korraldajaid, osavõtjaid ja külastajaid. Kohtume juba uuel aastal!

Nädalakiri 18.-24.06. 2018

Elva Vallavalitsuse Nädalakiri 18.- 24.06 2018

 


18. juuni vallavolikogu istung toimus värskelt remonditud ja täiesti uue ilme saanud istungite saalis Elva vallamajas. Saal on varustatud kaasaegsete esitlus- ja salvestusseadmetega, iga voliniku käsutuses saab olema sülearvuti ja volikogu istungite tehnilist läbiviimist toetab ning kergendab edaspidi tarkvaralahendus VOLIS, mida saab häälestada vastavalt kohapealsele vajadusele, alates paberivaba volikogu, valitsuse, komisjonide, jne töökeskkonna kasutuselevõtust, eelnõude menetlemisest ja lõpetades virtuaalse volikogu istungi läbiviimisega.


HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ


Ministri tänukiri Elva valla kaunile kodule

Tartumaa maakaitsepäeval, 23. juunil Nõos anti üle regionaalhalduse ministri Janek Mäggi tänukirjad Eestimaa kaunistamise eest. Viiest tänukirjast üks anti Elva valla kaunile kodule, milleks oli  Mariliis ja Siim Kampuse Siili talu Puhja kandist.SOTSIAALVALDKOND

Projekti  „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine“ ajakava. Eluruumi kohandamise projekti raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieeni- ja köögitoimingute parendamist. Tänu 15. juunil esitatud projektile saavad sügisel Elva valla 17 puudega inimest paremad võimalused iseseisvalt  toime tulla. Neli remonditööd tehakse liikuvusega seotud toimingute, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde parandamiseks; 16 hügieenitoimingute ja üks köögitoimingute parandamiseks.

 

ELUKESKKOND


Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Volikogu algatas uue detailplaneeringu, mis muudab juba olemasolevat ranna detailplaneeringut selliselt, et  lubatud ehitusala suurendatakse 1500 m2-ni, millest peaks piisama ujulat mahutava hoone ehitamiseks. Planeeringu järgi uuendatakse kogu Verevi rannaala, ehitatakse uus rannahoone koos siseujula ja vaba aja veetmise keskusega.


Elva Elamusfestival kutsub!

Aeg on üksteisega tuttavaks saada! Ootame teid aktiivselt osalema esimesele Elva Elamusfestivalile 10. augustil kella 15-20 Verevi rannas. Elamusfestival on ettevõtjate mess ning sündmus-kohtumispaik, kus kõik meie valla ettevõtjad, tegusad inimesed ja seltsid kohtuvad valla elanike ja külalistega. Ootame festivalile kohalikke ettevõtteid ja ettevõtjaid tutvustama tooteid, pakutavaid teenuseid ja muid lahedaid tegemisi. Festivalil on kultuuriprogramm ning peaesinejaks on Ivo Linna ja Supernova. Elva Elamusfestivalile saab registreerida SIIT


Kohtumine elamuarenduse teemadel. Neljapäeval toimus kohtumine kinnisvaraarendajaga Elva valla elamuarenduse teemadel, kus arutati võimalikke elamuarenduspiirkondi.


VARIA


23. juunil, Tartumaa maakaitsepäeval Nõos võtsid presidendi läidetud võidutule vastu volikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja. Tuli jõudis sama päeva õhtul Konguta, Rannu ja Aakre jaanipeole.

Nädalakiri 19.-24.03. 2018

Elva Vallavalitsuse Nädalakiri 18.- 24.06 2018

 


18. juuni vallavolikogu istung toimus värskelt remonditud ja täiesti uue ilme saanud istungite saalis Elva vallamajas. Saal on varustatud kaasaegsete esitlus- ja salvestusseadmetega, iga voliniku käsutuses saab olema sülearvuti ja volikogu istungite tehnilist läbiviimist toetab ning kergendab edaspidi tarkvaralahendus VOLIS, mida saab häälestada vastavalt kohapealsele vajadusele, alates paberivaba volikogu, valitsuse, komisjonide, jne töökeskkonna kasutuselevõtust, eelnõude menetlemisest ja lõpetades virtuaalse volikogu istungi läbiviimisega.


HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ


Ministri tänukiri Elva valla kaunile kodule

Tartumaa maakaitsepäeval, 23. juunil Nõos anti üle regionaalhalduse ministri Janek Mäggi tänukirjad Eestimaa kaunistamise eest. Viiest tänukirjast üks anti Elva valla kaunile kodule, milleks oli  Mariliis ja Siim Kampuse Siili talu Puhja kandist.SOTSIAALVALDKOND

Projekti  „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine“ ajakava. Eluruumi kohandamise projekti raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieeni- ja köögitoimingute parendamist. Tänu 15. juunil esitatud projektile saavad sügisel Elva valla 17 puudega inimest paremad võimalused iseseisvalt  toime tulla. Neli remonditööd tehakse liikuvusega seotud toimingute, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde parandamiseks; 16 hügieenitoimingute ja üks köögitoimingute parandamiseks.

 

ELUKESKKOND


Elva linnas Verevi järve rannaala detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine. Volikogu algatas uue detailplaneeringu, mis muudab juba olemasolevat ranna detailplaneeringut selliselt, et  lubatud ehitusala suurendatakse 1500 m2-ni, millest peaks piisama ujulat mahutava hoone ehitamiseks. Planeeringu järgi uuendatakse kogu Verevi rannaala, ehitatakse uus rannahoone koos siseujula ja vaba aja veetmise keskusega.


Elva Elamusfestival kutsub!

Aeg on üksteisega tuttavaks saada! Ootame teid aktiivselt osalema esimesele Elva Elamusfestivalile 10. augustil kella 15-20 Verevi rannas. Elamusfestival on ettevõtjate mess ning sündmus-kohtumispaik, kus kõik meie valla ettevõtjad, tegusad inimesed ja seltsid kohtuvad valla elanike ja külalistega. Ootame festivalile kohalikke ettevõtteid ja ettevõtjaid tutvustama tooteid, pakutavaid teenuseid ja muid lahedaid tegemisi. Festivalil on kultuuriprogramm ning peaesinejaks on Ivo Linna ja Supernova. Elva Elamusfestivalile saab registreerida SIIT


Kohtumine elamuarenduse teemadel. Neljapäeval toimus kohtumine kinnisvaraarendajaga Elva valla elamuarenduse teemadel, kus arutati võimalikke elamuarenduspiirkondi.VARIA


23. juunil, Tartumaa maakaitsepäeval Nõos võtsid presidendi läidetud võidutule vastu volikogu esimees Maano Koemets ja vallavanem Toomas Järveoja. Tuli jõudis sama päeva õhtul Konguta, Rannu ja Aakre jaanipeole.

Elva Vallavalitsuse Nädalakiri 11.- 16.06 2018

Elva Vallavalitsuse Nädalakiri 11.- 16.06 2018

HARIDUS, KULTUUR JA NOORSOOTÖÖ

Tunnustamisüritus Elva 100 noort tegijat

12. juunil toimus Elva lauluväljakul Elva valla õpilaste tunnustamisüritus Elva 100 Noort Tegijat,  kuhu olid kutsustud Elva valla üheksa kooli õpilased, kes oma õppetöö või koolivälise tegevusega on panustanud märgatavalt rohkem nii iseenda, kooli kui ka kogukonna arengusse. Uue valla esimene suurem  tunnustamisüritus toimus vabas õhus, et väärtustada ümbritsevat keskkonda ning anda üritusele juurde noortepärasust. Tunnustamispeol esinesid Klassikatäht 2018 Tanel Eiko Novikov ning Rõngust pärit noor lauljatar Gretten Gelis Vesso.

Kõik tunnustuse saajad jäädvustasid oma nime Elva valla auraamatusse,  neile anti üle tänukiri ja meene. Rahalise preemia said medaliga koolilõpetajad ja Noore Meistri tiitli laureaadid.

 

SOTSIAALVALDKOND

Jalgrattad kingiks

Maksu- ja Tolliamet andis maikuus tasuta ära laste jalgrattaid, mis olid saadud erafirmalt kauba riigiomandisse loovutamise teel. Elva Vallavalitsus sai kaheksa laste jalgratast jagamiseks valla paljulapselistele või toimetulekuraskustes peredele või perele, kus lapsevanem kasvatab lapsi üksi. Jalgrattasportlane Caspar Austa tegi jalgratastele hoolduse raha küsimata. Aitäh Caspar Austale abi eest! Jalgrattad leidsid omanikud valla lastekaitsetöötajate ettepanekul:  kaks jalgratast läks Elva linna ning üks jalgratas igasse valla piirkonda (Konguta, Palupera, Puhja, Rannu, Rõngu ja Aakre). Saime koostöös teha rõõmu kaheksale lapsele.

 

Projekt „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas”. Esitasime  12. juunil  2018 SA Innovele projekti „Hoolekandeteenuste arendamine Elva vallas”. Projektis  arendatakse ja laiendatakse koduteenust Elva vallas ning korraldatakse väljaspool kodu osutatav intervallhooldusteenus. Arendatavad hoolekandeteenused vähendavad puudega inimeste abistajate hoolduskoormust. Projektis arendatakse tugiisikuteenust erivajadusega täisealistele isikutele, suurendades nende toimetulekuoskusi. Teenuste kasutajatele luuakse paremad võimalused töö säilitamiseks või tööturule sisenemiseks. Hoolekandeteenused võimaldavad hooldusvajadusega inimesel kauem oma kodus elada. Projekti partner on Sihtasutus Elva Laste- ja Perekeskus, kelle osa on tugiisikuteenuse koordineerimine.

Projekt  „Elva valla puuetega inimeste eluasemete füüsiline kohandamine“ Eluruumi kohandamise projekti raames toetatakse puuetega inimeste liikuvusega seotud toimingute, hügieeni- ja köögitoimingute parendamist. Tänu 15. juunil esitatud projektile saavad sügisel Elva valla 17 puudega inimest paremad võimalused iseseisvalt  toime tulla. Neli remonditööd tehakse liikuvusega seotud toimingute, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde parandamiseks; 16 hügieenitoimingute ja üks köögitoimingute parandamiseks.

 

ELUKESKKOND

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise (PKT) toetuse saanud  projektid Elva vallas. Tartumaal toetati selles voorus seitset  projekti. Elva valla esitatud projektidest said toetuse Rõngu-Viljandi mnt kergliiklustee ja Käärdi aleviku Mesika kergliiklustee, kokku summas 633 655 eurot. PKT meetmest jagati toetust kahel korral. Eelmisel korral sai toetust Elva linnasüdame kaasajastamise projekt, millega kaasajastatakse Kesk tänav ja luuakse Elva Kultuurikeskuse juurde keskväljak.

 

VARIA

Ettevõtjate mentorklubi  kokkusaamine vol 3

Elva valla ettevõtjate mentorklubi kolmas kohtumine toimus 13. juuni õhtul  RPM-i tootmisbaasis Elva linna lähistel Kasekülas. Ettevõtte juht Erki Vutt andis klubi liikmetele ülevaate RPM-i tegevusest, järgnes  Tiit Urva ettekanne "Ettevõtte arengu diagnostika võimalusi RPM OÜ näitel". Järgmine mentorklubi kokkusaamine augustis, täpse kuupäeva anname teada  augusti algul. Mentorklubiga saab liituda, kui kirjutate e-posti aadressile: allan.allik@elva.ee

 

Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakonna külaskäik

Elva Vallavalitsuses käisid 15. juunil visiidil Rahandusministeeriumi regionaalhalduspoliitika osakond, Tartumaa Omavalitsuste Liidu esindaja, regionaalhalduse osakonna Tartumaa talituse juht ning Tartumaa Ühistranspordikeskuse juhataja. Abivallavanem Marika Saar ja arengu- ja planeeringuosakonna juhataja Kertu Vuks andsid ülevaate Elva valla haldusreformijärgsetest tegevustest. Toimus põnev arutelu ning räägiti sellest, kuidas omavalitsuspoliitika osakond saaks tulevikus Elva vallale toeks olla.

 

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 2
MERILYN SÄDE
Postitused: 9
Hinded: 0
Kuupäev: 10.12.18
TRIIN KAAVER
Postitused: 8
Hinded: 0
Kuupäev: 8.10.18
EEVA KUMBERG
Postitused: 20
Hinded: 0
Kuupäev: 25.06.18